| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.73.14.222 (lg) / ec2-184-73-14-222.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b849:ede::b849:ede (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATASTREAM-NET AS15735

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15735
as-name:    DATASTREAM-NET
org:      ORG-DL6-RIPE
import:     from AS6762 action pref=50; accept ANY
import:     from AS33874 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=50; accept ANY
import:     from AS12709 action pref=50; accept AS12709
import:     from AS5532 action pref=50; accept AS5532 AS12046 AS42108 AS39130 AS15892 AS49978
import:     from AS12046 action pref=50; accept AS12046
import:     from AS15892 action pref=50; accept AS15892
import:     from AS21124 action pref=50; accept AS21124
import:     from AS20521 action pref=50; accept AS20521 AS14537 AS43916 AS16096
import:     from AS8889 action pref=50; accept AS8889
import:     from AS34410 action pref=50; accept AS34410
import:     from AS34558 action pref=50; accept AS34558
import:     from AS35055 action pref=50; accept AS35055
import:     from AS29387 action pref=50; accept AS29387 AS39130
import:     from AS35134 action pref=50; accept AS35134
import:     from AS35356 action pref=50; accept AS35356
import:     from AS41327 action pref=50; accept AS41327
import:     from AS42338 action pref=50; accept AS42338
import:     from AS47498 action pref=50; accept AS47498
remarks:    =================== Peers
export:     to AS20521 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS21124 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS5532 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS12709 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS12046 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS8889 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS34410 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS34558 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS35055 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS42108 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS29387 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS35134 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS35356 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS41327 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS42338 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS39130 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS39130 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS43916 announce AS-DMALTAIX AS15735
export:     to AS47498 announce AS-DMALTAIX AS47498
export:     to AS8928 announce AS-GOM-INTERROUTE
export:     to AS6762 announce AS-GOM-TIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-GOM-INTERROUTE
default:    to AS6762 action pref=1; networks ANY
default:    to AS33874 action pref=1; networks ANY
admin-c:    GO1746-RIPE
tech-c:     GO1746-RIPE
remarks:    Autonomous System For GO PLC
remarks:    ===========================================
remarks:    For Internet Abuse & Spam reports: abuse@go.com.mt
remarks:    ===========================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GO-MNTNR
created:    2002-08-21T15:09:26Z
last-modified: 2019-01-23T12:13:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DL6-RIPE
org-name:    GO p.l.c.
org-type:    LIR
address:    Fra Diego Street
address:    MRS 1501
address:    Marsa
address:    MALTA
phone:     +35621210210
fax-no:     +35621493605
admin-c:    MI719-RIPE
admin-c:    TM2960-RIPE
admin-c:    WF113-RIPE
admin-c:    LB13951-RIPE
abuse-c:    GO1746-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GO-MNTNR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GO-MNTNR
created:    2004-04-17T11:39:14Z
last-modified: 2017-10-30T14:46:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GO IP Hostmaster
address:    GO P.L.C.
address:    Fra Diego Street
address:    Marsa
address:    MRS 1501
address:    Malta
phone:     +356 2121 2121
fax-no:     +356 2147 2015
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    SPAM/ABUSE: abuse@go.com.mt
abuse-mailbox: abuse@go.com.mt
remarks:    -----------------------------------------
admin-c:    WF113-RIPE
tech-c:     WF113-RIPE
tech-c:     MI719-RIPE
tech-c:     LB13951-RIPE
nic-hdl:    GO1746-RIPE
mnt-by:     GO-MNTNR
created:    2009-04-24T10:47:53Z
last-modified: 2016-06-22T12:33:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]