| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Equinix-Connect-Iberia AS15734

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15734
as-name:    Equinix-Connect-Iberia
descr:     Equinix Connect - Iberia
org:      ORG-IDH1-RIPE
remarks:    =============================
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 action community.append (174:70); announce {88.84.80.0/24}
export:     to AS174 action community.append (174:70); announce {88.84.93.0/24}
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-IDH
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-IDH
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-IDH
import:     from AS6739 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6739 announce AS-IDH
import:     from AS9186 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9186 announce AS-IDH
import:     from AS8426 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8426 announce AS-IDH
import:     from AS12715 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12715 announce AS-IDH
import:     from AS15830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15830 announce AS-IDH
remarks:    =============================
import:     from AS25354 action pref=100; accept AS25354
export:     to AS25354 announce ANY
import:     from AS62043 action pref=100; accept AS62043
export:     to AS62043 announce ANY
remarks:    =============================
tech-c:     IIA6-RIPE
admin-c:    IIA6-RIPE
mnt-by:     EQUINIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
status:     ASSIGNED
created:    2002-01-11T15:24:51Z
last-modified: 2020-10-28T00:24:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IDH1-RIPE
org-name:    EQUINIX (SPAIN) ENTERPRISES SLU
country:    ES
descr:     Itconic is a wholly owned subsidiary of Equinix Inc.
org-type:    LIR
address:    Calle Valgrande, 6
address:    28108
address:    Alcobendas, Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34902366718
fax-no:     +34917147005
mnt-ref:    EQUINIX-MNT
mnt-ref:    IDH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IDH-MNT
admin-c:    IIA6-RIPE
tech-c:     IIA6-RIPE
abuse-c:    IAC24-RIPE
created:    2004-04-17T11:17:16Z
last-modified: 2021-11-11T11:07:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Equinix EMEA Admin
remarks:    Equinix EMEA Admin
address:    GB
tech-c:     AF5664-RIPE
tech-c:     AO1761-RIPE
tech-c:     AP7480-RIPE
tech-c:     BS13504-RIPE
tech-c:     DH1304-RIPE
tech-c:     HC795-RIPE
tech-c:     JC4201-RIPE
tech-c:     MG12790-RIPE
tech-c:     MK2403-RIPE
tech-c:     MM26199-RIPE
tech-c:     MM36274-RIPE
tech-c:     PC6472-RIPE
tech-c:     PM18053-RIPE
tech-c:     PN2248-RIPE
tech-c:     RG1911-RIPE
tech-c:     RK2696-RIPE
tech-c:     RV5551-RIPE
tech-c:     SM11789-RIPE
tech-c:     EESM1-RIPE
tech-c:     HK3332-RIPE
admin-c:    PC6472-RIPE
nic-hdl:    IIA6-RIPE
mnt-by:     EQUINIX-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-21T10:18:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]