| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS15724

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15724
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     London
org:      ORG-CL223-RIPE
import:     from AS2856
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS5400
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS2856
        announce AS15724
export:     to AS5400
        announce AS15724
default:    to AS5400
        action pref=100;
        networks ANY
admin-c:    RW8500-RIPE
tech-c:     RR8496-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COFUND-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:15:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BPIS1-RIPE

organisation:  ORG-CL223-RIPE
org-name:    Cofunds Ltd
org-type:    OTHER
address:    Level 1, 1 Minster court
address:    Mincing Lane
address:    London EC3R 7AA
address:    UK
abuse-c:    AR24870-RIPE
phone:     +44 20 7398 7058
admin-c:    RW8500-RIPE
tech-c:     RR8496-RIPE
mnt-ref:    COFUND-MNT
mnt-by:     COFUND-MNT
created:    2013-06-12T10:13:32Z
last-modified: 2014-11-17T20:59:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rayan Rowe
address:    Cofunds Ltd
address:    Level 1, 1 Minster court
address:    Mincing Lane
address:    London EC3R 7AA
address:    UK
phone:     +44 2073987000
nic-hdl:    RR8496-RIPE
mnt-by:     CIP-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T05:40:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rosie Wait
address:    Cofunds Ltd
address:    Level 1, 1 Minster court
address:    Mincing Lane
address:    London EC3R 7AA
address:    UK
phone:     +44 20 7398 7058
nic-hdl:    RW8500-RIPE
mnt-by:     CIP-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T05:40:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]