| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS15704 AS15704

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15704
as-name:    AS15704
org:      ORG-PTS1-RIPE
remarks:    ---- Import policies: -------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS5580 accept ANY
import:     from AS43531 accept ANY
import:     from AS12321 accept AS-IBERCOMTELECOM
import:     from AS12521 accept AS-NOVA
import:     from AS15915 accept AS15915
import:     from AS16206 accept AS-ABRARED
import:     from AS25487 accept AS25487
import:     from AS29337 accept AS29337
import:     from AS39398 accept AS39398
import:     from AS41558 accept AS41558
import:     from AS42386 accept AS42386
import:     from AS42666 accept AS42666
import:     from AS42493 accept AS42493
import:     from AS43833 accept AS43833
import:     from AS47683 accept AS47683
import:     from AS50129 accept AS50129
import:     from AS51151 accept AS51151
import:     from AS52037 accept AS52037
import:     from AS52122 accept AS52122
import:     from AS56986 accept AS56986
import:     from AS56989 accept AS56989
import:     from AS57074 accept AS57074
import:     from AS59631 accept AS59631
import:     from AS60203 accept AS60203
import:     from AS60508 accept AS60508
import:     from AS60711 accept AS60711
import:     from AS60807 accept AS60807
import:     from AS62332 accept AS62332
import:     from AS198144 accept AS198144
import:     from AS199343 accept AS199343
import:     from AS199853 accept AS199853
import:     from AS200030 accept AS200030
import:     from AS200434 accept AS200434
import:     from AS200811 accept AS200811
import:     from AS200968 accept AS200968
import:     from AS201746 accept AS201746
import:     from AS202158 accept AS202158
import:     from AS202421 accept AS202421
import:     from AS202583 accept AS202583
import:     from AS202676 accept AS202676
import:     from AS202829 accept AS202829
import:     from AS202831 accept AS202831
import:     from AS202995 accept AS202995
import:     from AS203161 accept AS203161
import:     from AS203499 accept AS203499
import:     from AS203534 accept AS203534
import:     from AS203600 accept AS203600
import:     from AS203704 accept AS203704
import:     from AS203991 accept AS203991
import:     from AS204004 accept AS204004
import:     from AS204757 accept AS204757
import:     from AS204817 accept AS204817
import:     from AS205223 accept AS205223
import:     from AS205759 accept AS205759
import:     from AS205827 accept AS205827
import:     from AS205888 accept AS205888
import:     from AS205898 accept AS205898
import:     from AS206602 accept AS206602
import:     from AS206702 accept AS206702
import:     from AS206757 accept AS206757
import:     from AS206830 accept AS206830
import:     from AS207030 accept AS207030
import:     from AS207286 accept AS207286
import:     from AS207628 accept AS207628
import:     from AS208288 accept AS208288
import:     from AS209632 accept AS209632
import:     from AS209803 accept AS209803
import:     from AS212866 accept AS212866
import:     from AS212949 accept AS212949
remarks:    ---- at ESPANIX accept: ------
import:     from AS766 accept AS-REDIRIS
import:     from AS3262 accept AS-SARENET
import:     from AS3324 accept AS-3324-FUJITSU-SPAIN
import:     from AS6739 accept AS-ONO-UPS
import:     from AS6895 accept AS-ESPANIX
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS9165 accept AS9165
import:     from AS12338 accept AS-EKTEL
import:     from AS12540 accept AS12540
import:     from AS12715 accept AS-JAZZTRANS
import:     from AS13335 accept AS13335
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15699 accept AS-ADAM-EU
import:     from AS16168 accept AS-GENETSISES
import:     from AS16371 accept AS-ACENS
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS20815 accept AS-GRN
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS29231 accept AS29231
import:     from AS29680 accept AS-VOZTELECOM
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS33438 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS35699 accept AS-ADAMOEU
import:     from AS36408 accept AS36408
import:     from AS36618 accept AS36618
import:     from AS36627 accept AS36627
import:     from AS39020 accept AS-COMVIVE
import:     from AS42612 accept AS42612
import:     from AS45037 accept AS-Hispaweb
remarks:    ---- at AMS-IX accept: ------
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS-MUNDI-AMSIX-EXCEPTIONS accept ANY
import:     from AS714 accept AS-APPLE
import:     from AS1200 accept AS1200
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8455 accept AS-ATOM86
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
import:     from AS25148 accept AS-BASEFARM
import:     from AS31334 accept AS-KDG
import:     from AS45352 accept as-set-ipserverone
import:     from AS51185 accept AS-MAINSOFT
remarks:    ---- at DEC-IX accept: ------
import-via:   AS48793 from AS-ANY accept ANY
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
import:     from AS202831 accept AS202831
remarks:    ---- Export policies: -------
export:     to AS174 announce AS-MUNDI
export:     to AS2914 announce AS-MUNDI
export:     to AS8220 announce AS-MUNDI
export:     to AS3320 announce AS-MUNDI
export:     to AS3549 announce AS-MUNDI
export:     to AS8928 announce AS-MUNDI
export:     to AS3356 announce AS-MUNDI
export:     to AS6939 announce AS-MUNDI
export:     to AS5580 announce AS-MUNDI
export:     to AS43531 announce AS-MUNDI
export:     to AS43833 announce AS-MUNDI
export:     to AS29337 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS39398 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS51151 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS52122 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS56986 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS59631 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS60203 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS198144 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS200030 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS200968 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS201746 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS202583 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS202676 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS202995 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS203991 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS204004 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS204757 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS206602 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS12321 announce ANY
export:     to AS12521 announce ANY
export:     to AS15915 announce ANY
export:     to AS16206 announce ANY
export:     to AS25487 announce ANY
export:     to AS41558 announce ANY
export:     to AS42493 announce ANY
export:     to AS42386 announce ANY
export:     to AS42666 announce ANY
export:     to AS47683 announce ANY
export:     to AS50129 announce ANY
export:     to AS52037 announce ANY
export:     to AS56989 announce ANY
export:     to AS57074 announce ANY
export:     to AS60508 announce ANY
export:     to AS60711 announce ANY
export:     to AS60807 announce ANY
export:     to AS62332 announce ANY
export:     to AS199343 announce ANY
export:     to AS199853 announce ANY
export:     to AS200434 announce ANY
export:     to AS200811 announce ANY
export:     to AS202158 announce ANY
export:     to AS202421 announce ANY
export:     to AS202829 announce ANY
export:     to AS202831 announce ANY
export:     to AS203161 announce ANY
export:     to AS203499 announce ANY
export:     to AS203534 announce ANY
export:     to AS203600 announce ANY
export:     to AS203704 announce ANY
export:     to AS204817 announce ANY
export:     to AS205223 announce ANY
export:     to AS205759 announce ANY
export:     to AS205827 announce ANY
export:     to AS205888 announce ANY
export:     to AS205898 announce ANY
export:     to AS206702 announce ANY
export:     to AS206757 announce ANY
export:     to AS206830 announce ANY
export:     to AS207030 announce ANY
export:     to AS207286 announce ANY
export:     to AS207628 announce ANY
export:     to AS208288 announce ANY
export:     to AS209632 announce ANY
export:     to AS209803 announce ANY
export:     to AS212866 announce ANY
export:     to AS212949 announce ANY
remarks:    --- at ESPANIX announce: ------
export:     to AS766 announce AS-MUNDI
export:     to AS3262 announce AS-MUNDI
export:     to AS3324 announce AS-MUNDI
export:     to AS6739 announce AS-MUNDI
export:     to AS6895 announce AS-MUNDI
export:     to AS8075 announce AS-MUNDI
export:     to AS8560 announce AS-MUNDI
export:     to AS9002 announce AS-MUNDI
export:     to AS9165 announce AS-MUNDI
export:     to AS12338 announce AS-MUNDI
export:     to AS12540 announce AS-MUNDI
export:     to AS12715 announce AS-MUNDI
export:     to AS13335 announce AS-MUNDI
export:     to AS15169 announce AS-MUNDI
export:     to AS15699 announce AS-MUNDI
export:     to AS16168 announce AS-MUNDI
export:     to AS16509 announce AS-MUNDI
export:     to AS16371 announce AS-MUNDI
export:     to AS20815 announce AS-MUNDI
export:     to AS20940 announce AS-MUNDI
export:     to AS29231 announce AS-MUNDI
export:     to AS29680 announce AS-MUNDI
export:     to AS32934 announce AS-MUNDI
export:     to AS33438 announce AS-MUNDI
export:     to AS35699 announce AS-MUNDI
export:     to AS36408 announce AS-MUNDI
export:     to AS36618 announce AS-MUNDI
export:     to AS36627 announce AS-MUNDI
export:     to AS39020 announce AS-MUNDI
export:     to AS42612 announce AS-MUNDI
export:     to AS45037 announce AS-MUNDI
remarks:    --- at AMS-IX announce: -------
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS-MUNDI-AMSIX-EXCEPTIONS announce AS-MUNDI
export:     to AS714 announce AS-MUNDI
export:     to AS1200 announce AS-MUNDI
export:     to AS8365 announce AS-MUNDI
export:     to AS8455 announce AS-MUNDI
export:     to AS8966 announce AS-MUNDI
export:     to AS25148 announce AS-MUNDI
export:     to AS31334 announce AS-MUNDI
export:     to AS45352 announce AS-MUNDI
export:     to AS51185 announce AS-MUNDI
remarks:    --- at DEC-IX announce: -------
export-via:   AS48793 to AS-ANY announce AS-MUNDI
export:     to AS8426 announce AS-MUNDI
export:     to AS202831 announce AS-MUNDI
remarks:    +--------------------------------------------------+
remarks:    | AS15704 operates under an open peering-policy |
remarks:    | All ISPs/Content-providers are invited to peer |
remarks:    | at ESPANIX - Calle Albasanz, 71. Madrid (Spain) |
remarks:    | at DEC-IX - Calle Albasanz, 71. Madrid (Spain) |
remarks:    | Contact for peering: peering@masmovil.com |
remarks:    | AS-Macro: AS-MUNDI |
remarks:    +--------------------------------------------------+
admin-c:    MSF48-RIPE
tech-c:     DBA6-RIPE
tech-c:     CBG21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MUNDI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-01-18T11:23:04Z
last-modified: 2021-03-24T13:14:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PTS1-RIPE
org-name:    XTRA TELECOM S.A.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avenida de la Vega 15 Edificio 3
address:    28108
address:    Alcobendas
address:    SPAIN
phone:     +3472239500
phone:     +34618744500
fax-no:     +34918290099
mnt-ref:    MUNDI-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MUNDI-MNT
admin-c:    MSF48-RIPE
tech-c:     DBA6-RIPE
abuse-c:    XAT2-RIPE
created:    2004-04-17T11:17:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Carles Blanes Guardiola
address:    Avd. de la Vega, 15, Alcobendas, Madrid
phone:     +34 722 395200
nic-hdl:    CBG21-RIPE
mnt-by:     MUNDI-MNT
created:    2020-05-11T14:04:44Z
last-modified: 2020-06-08T06:33:18Z
source:     RIPE

person:     David Barbarin Aramendia
address:    MASMOVIL IBERCOM, SA
address:    Parque Empresarial Zuatzu
address:    Edificio Easo
address:    20018 - San Sebastian
address:    Guipuzcoa (SPAIN)
phone:     +34 722 395200
nic-hdl:    DBA6-RIPE
mnt-by:     AS15915-MNT
created:    2005-11-30T17:26:20Z
last-modified: 2020-06-08T06:33:42Z
source:     RIPE

person:     Miguel Santos Fernandez
address:    Mara Tubau, 8. 28050 Madrid
phone:     +3491192900
nic-hdl:    MSF48-RIPE
remarks:
mnt-by:     AS15915-MNT
mnt-by:     TISCALI-ES-MNT
created:    2016-11-21T14:45:28Z
last-modified: 2016-11-21T14:45:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]