| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_ADAM AS15699

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15699
as-name:    AS_ADAM
descr:     Adam Datacenter
org:      ORG-OISA1-RIPE
remarks:    Network ADAM DATACENTER - www.adam.es
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    TRANSIT PROVIDERS
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    COGENT
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ADAM-EU
remarks:    NTT
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-ADAM-EU
remarks:    COLT
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:
remarks:
status:     ASSIGNED
remarks:
remarks:
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    PEERING CATNIX
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    ROOT-SERVER (Catnix)
import:     from AS60082 accept any
export:     to AS60082 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60082 action pref=100; accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60082 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    REDIRIS (Catnix)
import:     from AS766 action pref=200; accept AS-REDIRIS
export:     to AS766 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS766 action pref=200; accept AS-REDIRIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS766 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    AL-PI - ORANGE SERVICES (Catnix)
import:     from AS12386 action pref=200; accept AS-ALPICUSTOM
export:     to AS12386 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12386 action pref=200; accept AS-ALPICUSTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12386 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CESCA - ANELLA CIENTIFICA (Catnix)
import:     from AS13041 action pref=200; accept AS13041
export:     to AS13041 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13041 action pref=200; accept AS13041
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13041 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ALTECOM (Catnix)
import:     from AS16030 action pref=200; accept AS16030
export:     to AS16030 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16030 action pref=200; accept AS16030
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16030 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VERISIGN (Catnix)
import:     from AS26415 action pref=200; accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 action pref=200; accept AS26415
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    F.ROOT-SERVERS.NET - Cesca Barcelona
import:     from AS33072 action pref=200; accept AS33072
export:     to AS33072 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33072 action pref=200; accept AS33072
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33072 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    DNS ROOT-L (CATNIX)
import:     from AS49638 action pref=200; accept AS49638
export:     to AS49638 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49638 action pref=200; accept AS49638
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49638 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    RIPE RIS (CATNIX)
import:     from AS12654 action pref=200; accept AS12654
export:     to AS12654 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 action pref=200; accept AS12654
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    SARANET (Catnix)
import:     from AS3262 action pref=200; accept AS-SARANET
export:     to AS3262 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3262 action pref=200; accept AS-SARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3262 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Hurricane Electric (CATNIX)
import:     from AS6939 action pref=200; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=200; accept AS-HURRICAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Microsoft (CATNIX)
import:     from AS8075 action pref=200; accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=200; accept AS8075
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CLARANET (Catnix)
import:     from AS8426 action pref=200; accept AS8426
export:     to AS8426 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=200; accept AS8426
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CloudFlare (Catnix)
import:     from AS13335 action pref=200; accept AS-13335
export:     to AS13335 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=200; accept AS-13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GOOGLE (CATNIX)
import:     from AS15169 action pref=200; accept AS-15169
export:     to AS15169 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=200; accept AS-15169
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    NEXICA (Catnix)
import:     from AS24592 action pref=200; accept AS-NEXICA
export:     to AS24592 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24592 action pref=200; accept AS-NEXICA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24592 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:     (Catnix)
import:     from AS35699 action pref=200; accept AS35699
export:     to AS35699 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35699 action pref=200; accept AS35699
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35699 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VOZTELECOM (Catnix)
import:     from AS29680 action pref=200; accept AS29680
export:     to AS29680 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29680 action pref=200; accept AS29680
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29680 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    T-SYSTEMS-ELTEC (Catnix)
import:     from AS30892 action pref=200; accept AS-TSE
export:     to AS30892 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30892 action pref=200; accept AS-TSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30892 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IPORIUM (Catnix)
import:     from AS31479 action pref=200; accept AS-IPORIUM
export:     to AS31479 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31479 action pref=200; accept AS-IPORIUM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31479 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GUIFI (Catnix)
import:     from AS49835 action pref=200; accept AS-GUIFINET
export:     to AS49835 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49835 action pref=200; accept AS-GUIFINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49835 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    BT (Catnix)
import:     from AS5400 action pref=200; accept AS-BT-EU
export:     to AS5400 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 action pref=200; accept AS-BT-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    bitNAP (CATNIX)
import:     from AS43578 action pref=200; accept AS49638
export:     to AS43578 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43578 action pref=200; accept AS49638
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43578 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Xtudionetworks (CATNIX)
import:     from AS60458 action pref=200; accept AS60458
export:     to AS60458 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60458 action pref=200; accept AS60458
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60458 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Akamai (CATNIX)
import:     from AS20940 action pref=200; accept AS60458
export:     to AS20940 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=200; accept AS20940
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CTTI (Catnix)
import:     from AS39551 action pref=200; accept AS39551
export:     to AS39551 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    BT SPAIN HOSTING (Catnix)
import:     from AS12541 action pref=200; accept AS-BTIGS
export:     to AS12541 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ACENS (Catnix)
import:     from AS16371 action pref=200; accept AS-ACENS
export:     to AS16371 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    JAZZTEL (Catnix)
import:     from AS12715 action pref=200; accept AS-JAZZTRANS
export:     to AS12715 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    COLT TELECOM (Catnix)
import:     from AS8220 action pref=200; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    EASYNET (Catnix)
import:     from AS4589 action pref=200; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    TELEFONICA (Catnix)
import:     from AS3352 action pref=200; accept AS3352
export:     to AS3352 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IBERBANDA (Catnix)
import:     from AS15732 action pref=200; accept AS15732
export:     to AS15732 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ORANGE (Catnix)
import:     from AS12479 action pref=200; accept AS12479
export:     to AS12479 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    MAXEM (catnix)
import:     from AS56710 action pref=200; accept AS56710
export:     to AS56710 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    EURONA (CATNIX)
import:     from AS49565 action pref=100; accept AS-EURONA
export:     to AS49565 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49565 action pref=200; accept AS-EURONA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49565 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ANDORRA TELECOM (CATNIX)
import:     from AS6752 action pref=100; accept AS6752
export:     to AS6752 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6752 action pref=200; accept AS6752
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6752 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IMI (CATNIX)
import:     from AS60314 action pref=100; accept AS60314
export:     to AS60314 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Microsoft Diverse (Catnix)
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VOLA (Catnix)
import:     from AS201553 action pref=200; accept AS-VOLA
export:     to AS201553 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201553 action pref=200; accept AS-VOLA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201553 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PCH AS42 (Catnix)
import:     from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PCH AS3856 (Catnix)
import:     from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------------------
remarks:    PEERING ESPANIX
remarks:    --------------------------------
remarks:    ROOT-SERVER (ESPANIX)
import:     from AS6895 action pref=100; accept any
export:     to AS6895 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6895 action pref=100; accept AS-ESPANIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6895 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Red-IRIS (ESPANIX)
import:     from AS766 action pref=100; accept AS-REDIRIS
export:     to AS766 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS766 action pref=100; accept AS-REDIRIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS766 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    BT (ESPANIX)
import:     from AS8903 action pref=100; accept AS-BTTEL
export:     to AS8903 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8903 action pref=100; accept AS-BTTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8903 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    COMVIVE (ESPANIX)
import:     from AS39020 action pref=100; accept AS-COMVIVE
export:     to AS39020 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39020 action pref=100; accept AS-COMVIVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39020 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GOOGLE (ESPANIX)
import:     from AS15169 action pref=250; accept AS-15169
export:     to AS15169 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-15169
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    DINAHOSTING (ESPANIX)
import:     from AS42612 action pref=100; accept AS42612
export:     to AS42612 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42612 action pref=100; accept AS42612
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42612 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    AKAMAI (ESPANIX)
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    EDGECAST (ESPANIX)
import:     from AS15133 action pref=100; accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 action pref=100; accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    AIRENETWORKS (ESPANIX)
import:     from AS29119 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
export:     to AS29119 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119 action pref=100; accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29119 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    SARENET (ESPANIX)
import:     from AS3262 action pref=100; accept AS-SARENET
export:     to AS3262 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3262 action pref=100; accept AS-SARENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3262 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VOZTELECOM (ESPANIX)
import:     from AS29680 action pref=100; accept AS-VOZTELECOM
export:     to AS29680 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29680 action pref=100; accept AS-VOZTELECO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29680 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    OPENCABLE (ESPANIX)
import:     from AS43833 action pref=100; accept AS43833
export:     to AS43833 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43833 action pref=100; accept AS43833
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43833 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Hurricane Electric (ESPANIX)
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    FACEBOOK ( ESPANIX)
import:     from AS32934 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    1&1 (ESPANIX)
import:     from AS15169 action pref=100; accept AS-1AND1
export:     to AS15169 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CloudFlare (ESPANIX)
import:     from AS13335 action pref=100; accept AS-13335
export:     to AS13335 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS-13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VODAFONE (ESPANIX)
import:     from AS12357 action pref=100; accept AS-COMUNITEL
export:     to AS12357 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12357 action pref=100; accept AS-COMUNITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12357 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    HISPAWEB ( ESPANIX)
import:     from AS45037 action pref=100; accept AS-HISPAWEB
export:     to AS45037 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GENETSIS (ESPANIX)
import:     from AS16168 action pref=100; accept AS-GENETSISES
export:     to AS16168 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    FUJITSU (ESPANIX)
import:     from AS3324 action pref=100; accept AS3324
export:     to AS3324 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PROSODIE (ESPANIX)
import:     from AS9165 action pref=100; accept AS9165
export:     to AS9165 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GRUPALIA (ESPANIX)
import:     from AS29231 action pref=100; accept AS29231
export:     to AS29231 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    T-SYSTEMS (ESPANIX)
import:     from AS30892 action pref=100; accept AS-TSE
export:     to AS30892 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ADAMO (ESPANIX)
import:     from AS35699 action pref=100; accept AS-ADAMOEU
export:     to AS35699 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ARSYS (ESPANIX)
import:     from AS20718 action pref=100; accept AS-ARSYSINTERNET
export:     to AS20718 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    INIT7 (ESPANIX)
import:     from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CDNetworks(ESPANIX)
import:     from AS36408 action pref=100; accept AS36408
export:     to AS36408 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IdecNet (ESPANIX)
import:     from AS12540 action pref=100; accept AS12540
export:     to AS12540 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GRN (ESPANIX)
import:     from AS20815 action pref=100; accept AS-GRN
export:     to AS20815 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    COLT (ESPANIX)
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
export:     to AS8820 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 action pref=100; accept AS8220
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VERISIGN (ESPANIX)
import:     from AS36618 action pref=100; accept AS-GTLD
export:     to AS36618 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    OVH (ESPANIX)
import:     from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    TERREMARK (ESPANIX)
import:     from AS23148 action pref=100; accept AS-TWW
export:     to AS23148 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    JAZZTEL (ESPANIX)
import:     from AS12715 action pref=100; accept AS-JAZZTRANS
export:     to AS12715 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IBERCOM (ESPANIX)
import:     from AS15915 action pref=100; accept AS-IBERCOM
export:     to AS15915 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ACENS (ESPANIX)
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS-ACENS
export:     to AS16371 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    NFSI (ESPANIX)
import:     from AS25137 action pref=100; accept AS-NFSI
export:     to AS25137 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CDNETWORKS ( ESPANIX)
import:     from AS36408 action pref=100; accept AS-36408
export:     to AS36408 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Hurricane Electric (ESPANIX)
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    XTRA TELECOM (ESPANIX)
import:     from AS15704 action pref=100; accept AS-MUNDI
export:     to AS15704 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    VOZELIA (ESPANIX)
import:     from AS57877 action pref=100; accept AS-57877
export:     to AS57877 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    TWITTER (ESPANIX)
import:     from AS13414 action pref=100; accept AS-13414
export:     to AS13414 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    TWITCH (ESPANIX)
import:     from AS46489 action pref=100; accept AS-46489
export:     to AS46489 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 action pref=100; accept AS-46489
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    ORANGE (ESPANIX)
import:     from AS12479 action pref=100; accept AS12479
export:     to AS12479 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    SAPPHIRE (ESPANIX)
import:     from AS34803 action pref=100; accept AS34803
export:     to AS34803 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    XARTIC (ESPANIX)
import:     from AS203712 action pref=100; accept AS203712
export:     to AS203712 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    DROPBOX (ESPANIX)
import:     from AS19679 action pref=100; accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 action pref=100; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    IECISA - Informatica El Corte Ingls SA (ESPANIX)
import:     from AS19679 action pref=100; accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS48846 action pref=100; accept AS-48846
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48846 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    AMAZON (ESPANIX)
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    bitNAP (ESPANIX)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43578 action pref=200; accept AS49638
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43578 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Verisign (ESPANIX)
import:     from AS26415 action pref=100; accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 action pref=100; accept AS26415
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Automattic (ESPANIX)
import:     from AS2635 action pref=100; accept AS2635
export:     to AS2635 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 action pref=100; accept AS2635
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Microsoft (ESPANIX)
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Iboss (ESPANIX)
import:     from AS202276 action pref=100; accept AS202276
export:     to AS202276 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202276 action pref=100; accept AS202276
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202276 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    RURAL TELECOM (ESPANIX)
import:     from AS206366 action pref=100; accept AS-RUTALTELECOM
export:     to AS206366 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS206366 action pref=100; accept AS-RURALTELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206366 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    COFI (ESPANIX)
import:     from AS206945 action pref=100; accept AS-COFI
export:     to AS206945 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS206945 action pref=100; accept AS-COFI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206945 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------------------
remarks:    PEERING DE-CIX Madrid
remarks:    ------------------------------------
remarks:    ROOT-SERVER (DE-CIX)
import:     from AS48793 accept any
export:     to AS48793 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48793 action pref=100; accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48793 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    GOOGLE (DE-CIX)
import:     from AS15169 action pref=220; accept AS-15169
export:     to AS15169 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-15169
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CloudFlare (DE-CIX)
import:     from AS13335 action pref=100; accept AS-13335
export:     to AS13335 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS-13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    CLARANET (DE-CIX)
import:     from AS8426 action pref=100; accept AS8426
export:     to AS8426 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS8426
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    WIFIBER (DE-CIX)
import:     from AS2606 action pref=100; accept AS-WIFIBER
export:     to AS2606 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2606 action pref=100; accept AS2606
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2606 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    AMAZON (DE-CIX)
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 action pref=100; accept AS16509
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    SYS4NET (DE-CIX)
import:     from AS202054 action pref=100; accept AS-SYS4NET
export:     to AS202054 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    FIBRATOWN  (DE-CIX)
import:     from AS205572 action pref=100; accept AS-FIBRATOWN
export:     to AS205572 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS205572 action pref=100; accept AS-FIBRATOWN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205572 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    STARTNIX  (DE-CIX)
import:     from AS202334 action pref=100; accept AS-STARTNIX
export:     to AS202334 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast   from AS202334 action pref=100; accept AS-STARTNIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202334 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Sapphire Networks (DE-CIX)
import:     from AS34803 action pref=100; accept AS34803
export:     to AS34803 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34803 action pref=100; accept AS34803
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34803 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Icosnet (DE-CIX)
import:     from AS36891 action pref=100; accept AS36891
export:     to AS36891 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36891 action pref=100; accept AS36891
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36891 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    SCIP (DE-CIX)
import:     from AS57910 action pref=100; accept AS57910
export:     to AS57910 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57910 action pref=100; accept AS57910
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57910 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    Automattic (DE-CIX)
import:     from AS2635 action pref=100; accept AS2635
export:     to AS2635 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 action pref=100; accept AS2635
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PCH (DE-CIX)
import:     from AS42 action pref=100; accept AS42
export:     to AS42 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=100; accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PCH (DE-CIX)
import:     from AS3856 action pref=100; accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=100; accept AS3856
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:    PTISP (DE-CIX)
import:     from AS24768 action pref=100; accept AS-PTISP
export:     to AS24768 announce AS-ADAM-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24768 action pref=100; accept AS-PTISP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24768 announce AS-ADAM-EU
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------
remarks:    TRANSIT TO
remarks:    -------------------------------
remarks:    NEPTUNO2000
import:     from AS34760 action pref=100; accept AS34760
export:     to AS34760 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34760 action pref=100; accept AS34760
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34760 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    SAYTEL
import:     from AS205506 action pref=100; accept AS205506
export:     to AS205506 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    ----------------------------------------
admin-c:    JV284-RIPE
admin-c:    AM5386-RIPE
tech-c:     ADLA2-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    For peering requests or queries please
remarks:    contact peering@adam.es
remarks:    ---------------------------------------
mnt-by:     OGIC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-05-31T14:03:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OISA1-RIPE
org-name:    OGIC Informatica S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    c/ Artesans, 7 - Parc Tecnolgic del Valls
address:    08920
address:    Cerdanyola del Valls, Barcelona
address:    SPAIN
phone:     +34934465005
fax-no:     +34934465004
admin-c:    AM5386-RIPE
mnt-ref:    OGIC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OGIC-MNT
abuse-c:    AR14863-RIPE
created:    2004-04-17T11:15:59Z
last-modified: 2021-11-11T11:06:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ADAM DATACENTER - LIR ADMIN
address:    C/ Travessera de Gracia, 342
address:    08025 BARCELONA (SPAIN)
phone:     +0034 934465005
admin-c:    AM5386-RIPE
tech-c:     FP1656-RIPE
tech-c:     RPR11-RIPE
tech-c:     XE97-RIPE
mnt-by:     OGIC-MNT
nic-hdl:    ADLA2-RIPE
created:    2010-04-12T08:18:36Z
last-modified: 2022-05-02T09:13:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alfonso Masana
address:    OGIC INFORMATICA S.L ( ADAM )
address:    Travessera de Grcia 342
address:    08025 BARCELONA ( SPAIN )
phone:     +0034 934465005
phone:     +0034 934465004
mnt-by:     OGIC-MNT
nic-hdl:    AM5386-RIPE
created:    2004-05-21T09:36:37Z
last-modified: 2010-02-02T16:00:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joan Ventura
address:    OGIC INFORMATICA S.L ( ADAM)
address:    C/ Travessera de Gracia, 342
address:    08025 Barcelona
phone:     +0034 934465005
nic-hdl:    JV284-RIPE
mnt-by:     OGIC-MNT
created:    2010-02-02T16:03:09Z
last-modified: 2010-02-02T16:03:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]