| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATMAN-ISP-AS AS15694

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15694
as-name:    ATMAN-ISP-AS
descr:     ATM S.A.
descr:     ATMAN's ISP Autonomous System
descr:     Grochowska 21a, Warsaw, POLAND
org:      ORG-AS25-RIPE
remarks:
import:     from AS24724 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29272 accept AS29272
import:     from AS41777 accept AS41777
import:     from AS39112 accept AS39112
import:     from AS197811 accept AS197811
import:     from AS41442 accept AS41442
import:     from AS57367 accept AS57367 AS61214
import:     from AS25313 accept AS25313 AS197854 AS197804
import:     from AS206852 accept AS206852
import:     from AS49141 accept AS49141
import:     from AS20680 accept AS20680
import:     from AS43941 accept AS43941
import:     from AS31280 accept AS31280
import:     from AS41247 accept AS41247
import:     from AS197544 accept AS197544
import:     from AS200792 accept AS200792
import:     from AS201615 accept AS201615
import:     from AS24738 accept AS24738
import:     from AS197735 accept AS-VARS
import:     from AS197457 accept AS197457
import:     from AS42963 accept AS42963
import:     from AS21123 accept AS21123 AS29227
import:     from AS60877 accept AS60877
import:     from AS34656 accept AS34656
import:     from AS206838 accept AS206838
import:     from AS24732 accept AS24732
import:     from AS39133 accept AS39133 AS41567 AS44044
import:     from AS202541 accept AS202541
import:     from AS198591 accept AS198591
import:     from AS202226 accept AS202226
import:     from AS205253 accept AS205253
import:     from AS42778 accept AS42778
import:     from AS39883 accept AS39883
import:     from AS131235 accept AS131235
import:     from AS203756 accept AS203756
import:     from AS201845 accept AS201845
import:     from AS196999 accept AS196999
import:     from AS198272 accept AS198272
import:     from AS200974 accept AS200974
import:     from AS47396 accept AS47396
import:     from AS203845 accept AS203845
import:     from AS31181 accept AS31181
import:     from AS39198 accept AS39198 AS34826
import:     from AS42877 accept AS-AKRON
import:     from AS60564 accept AS60564
import:     from AS205074 accept AS205074
import:     from AS25075 accept AS25075
import:     from AS39109 accept AS39109
import:     from AS13274 accept AS13274 AS16167
import:     from AS29251 accept AS29251
import:     from AS28978 accept AS-COIG
import:     from AS34891 accept AS34891
import:     from AS200104 accept AS200104
import:     from AS57355 accept AS57355
import:     from AS49926 accept AS49926
import:     from AS33807 accept AS33807
import:     from AS41468 accept AS41468
import:     from AS198734 accept AS198734
import:     from AS28893 accept AS28893
import:     from AS41097 accept AS41097
import:     from AS43535 accept AS43535
import:     from AS60425 accept AS60425
import:     from AS48516 accept AS48516
import:     from AS43862 accept AS43862
import:     from AS197142 accept AS197142
import:     from AS41930 accept AS41930
import:     from AS23901 accept AS23901
import:     from AS205299 accept AS205299
import:     from AS33895 accept AS33895
import:     from AS57249 accept AS57249 AS60564
import:     from AS201592 accept AS201592
import:     from AS47290 accept AS47290
import:     from AS197702 accept AS197702
import:     from AS57239 accept AS57239
import:     from AS201489 accept AS201489
import:     from AS197586 accept AS197586
import:     from AS39008 accept AS39008
import:     from AS204953 accept AS204953
import:     from AS60101 accept AS60101
import:     from AS206908 accept AS206908
import:     from AS34986 accept AS34986
import:     from AS60968 accept AS60968
import:     from AS197599 accept AS197599
import:     from AS16380 accept AS16380
import:     from AS58140 accept AS-NETUITYNOC
import:     from AS25138 accept AS25138
import:     from AS48428 accept AS48428
import:     from AS47888 accept AS47888
import:     from AS199149 accept AS199149
import:     from AS198413 accept AS198413
import:     from AS44004 accept AS44004
import:     from AS51517 accept AS51517
import:     from AS42402 accept AS42402 AS42199
import:     from AS20763 accept AS20763
import:     from AS197155 accept AS-ARTNET
import:     from AS201617 accept AS201617
import:     from AS35232 accept AS35232
import:     from AS44792 accept AS44792
import:     from AS49264 accept AS49264
import:     from AS31573 accept AS31573
import:     from AS50759 accept AS50759
import:     from AS49197 accept AS49197
import:     from AS51996 accept AS51996
import:     from AS198627 accept AS198627
import:     from AS42445 accept AS42445
import:     from AS20947 accept AS20947
import:     from AS197215 accept AS197215
import:     from AS41406 accept AS41406
import:     from AS25557 accept AS-TAURON-SET
import:     from AS34284 accept AS34284
import:     from AS197472 accept AS197472
import:     from AS48534 accept AS48534
import:     from AS24906 accept AS24906
import:     from AS43506 accept AS43506
import:     from AS12774 accept AS12774
import:     from AS47640 accept AS47640 AS47290
import:     from AS48606 accept AS48606
import:     from AS47812 accept AS47812
import:     from AS16167 accept AS16167 AS13274
import:     from AS34409 accept AS34409
import:     from AS12966 accept AS12966
import:     from AS197427 accept AS197427
import:     from AS199065 accept AS199065
import:     from AS196909 accept AS196909
import:     from AS8962 accept AS8962
import:     from AS203422 accept AS203422
import:     from AS198430 accept AS198430
import:     from AS24619 accept AS24619
import:     from AS62025 accept AS62025
import:     from AS34719 accept AS34719
import:     from AS42021 accept AS42021
import:     from AS197474 accept AS197474
import:     from AS196935 accept AS196935
import:     from AS42118 accept AS42118
import:     from AS43968 accept AS43968
import:     from AS58017 accept AS58017
import:     from AS14037 accept AS-DZEU
import:     from AS197682 accept AS197682
import:     from AS33996 accept AS33996
import:     from AS197982 accept AS197982
import:     from AS25439 accept AS25439
import:     from AS201386 accept AS201386
import:     from AS28793 accept AS28793
import:     from AS29451 accept AS29451
import:     from AS201388 accept AS201388 AS201386
import:     from AS206019 accept AS206019
import:     from AS31129 accept AS31129
import:     from AS35720 accept AS35720
import:     from AS59471 accept AS59471 AS197507
import:     from AS42797 accept AS42797
import:     from AS31528 accept AS31528
import:     from AS20540 accept AS20540
import:     from AS201202 accept AS201202
import:     from AS196972 accept AS196972
import:     from AS25154 accept AS25154
import:     from AS205462 accept AS205462
import:     from AS205419 accept AS205419
import:     from AS30725 accept AS-ESKOM
import:     from AS198262 accept AS198262
import:     from AS41660 accept AS41660
import:     from AS199147 accept AS199147
import:     from AS202904 accept AS202904
import:     from AS198884 accept AS198884
import:     from AS196818 accept AS196818
import:     from AS44440 accept AS44440
import:     from AS201472 accept AS201472
import:     from AS34765 accept AS34765
import:     from AS207206 accept AS207206
import:     from AS57811 accept AS57811
import:     from AS21169 accept AS21169
import:     from AS48707 accept AS48707
import:     from AS21259 accept AS21259
import:     from AS35671 accept AS35671
import:     from AS59551 accept AS59551
import:     from AS200822 accept AS200822
import:     from AS20486 accept AS20486
remarks:    ===============================
export:     to AS24724 announce AS15694:AS-ATMAN
export:     to AS24748 announce AS15694:AS-ATMAN
export:     to AS29272 announce ANY
export:     to AS41777 announce ANY
export:     to AS39112 announce ANY
export:     to AS197811 announce ANY
export:     to AS41442 announce ANY
export:     to AS57367 announce ANY
export:     to AS25313 announce ANY
export:     to AS206852 announce ANY
export:     to AS49141 announce ANY
export:     to AS20680 announce ANY
export:     to AS43941 announce ANY
export:     to AS31280 announce ANY
export:     to AS41247 announce ANY
export:     to AS197544 announce ANY
export:     to AS200792 announce ANY
export:     to AS201615 announce ANY
export:     to AS24738 announce ANY
export:     to AS197735 announce ANY
export:     to AS197457 announce ANY
export:     to AS42963 announce ANY
export:     to AS21123 announce ANY
export:     to AS60877 announce ANY
export:     to AS34656 announce ANY
export:     to AS206838 announce ANY
export:     to AS24732 announce ANY
export:     to AS39133 announce ANY
export:     to AS202541 announce ANY
export:     to AS198591 announce ANY
export:     to AS202226 announce ANY
export:     to AS205253 announce ANY
export:     to AS42778 announce ANY
export:     to AS39883 announce ANY
export:     to AS131235 announce ANY
export:     to AS203756 announce ANY
export:     to AS201845 announce ANY
export:     to AS196999 announce ANY
export:     to AS198272 announce ANY
export:     to AS200974 announce ANY
export:     to AS47396 announce ANY
export:     to AS203845 announce ANY
export:     to AS31181 announce ANY
export:     to AS39198 announce ANY
export:     to AS42877 announce ANY
export:     to AS60564 announce ANY
export:     to AS205074 announce ANY
export:     to AS25075 announce ANY
export:     to AS39109 announce ANY
export:     to AS13274 announce ANY
export:     to AS29251 announce ANY
export:     to AS28978 announce ANY
export:     to AS34891 announce ANY
export:     to AS200104 announce ANY
export:     to AS57355 announce ANY
export:     to AS49926 announce ANY
export:     to AS33807 announce ANY
export:     to AS41468 announce ANY
export:     to AS198734 announce ANY
export:     to AS28893 announce ANY
export:     to AS41097 announce ANY
export:     to AS43535 announce ANY
export:     to AS60425 announce ANY
export:     to AS48516 announce ANY
export:     to AS43862 announce ANY
export:     to AS197142 announce ANY
export:     to AS41930 announce ANY
export:     to AS23901 announce ANY
export:     to AS205299 announce ANY
export:     to AS33895 announce ANY
export:     to AS57249 announce ANY
export:     to AS201592 announce ANY
export:     to AS47290 announce ANY
export:     to AS197702 announce ANY
export:     to AS57239 announce ANY
export:     to AS201489 announce ANY
export:     to AS197586 announce ANY
export:     to AS39008 announce ANY
export:     to AS204953 announce ANY
export:     to AS60101 announce ANY
export:     to AS206908 announce ANY
export:     to AS34986 announce ANY
export:     to AS60968 announce ANY
export:     to AS197599 announce ANY
export:     to AS16380 announce ANY
export:     to AS58140 announce ANY
export:     to AS25138 announce ANY
export:     to AS48428 announce ANY
export:     to AS47888 announce ANY
export:     to AS199149 announce ANY
export:     to AS198413 announce ANY
export:     to AS44004 announce ANY
export:     to AS51517 announce ANY
export:     to AS42402 announce ANY
export:     to AS20763 announce ANY
export:     to AS197155 announce ANY
export:     to AS201617 announce ANY
export:     to AS35232 announce ANY
export:     to AS44792 announce ANY
export:     to AS49264 announce ANY
export:     to AS31573 announce ANY
export:     to AS50759 announce ANY
export:     to AS49197 announce ANY
export:     to AS51996 announce ANY
export:     to AS198627 announce ANY
export:     to AS42445 announce ANY
export:     to AS20947 announce ANY
export:     to AS197215 announce ANY
export:     to AS41406 announce ANY
export:     to AS25557 announce ANY
export:     to AS34284 announce ANY
export:     to AS197472 announce ANY
export:     to AS48534 announce ANY
export:     to AS24906 announce ANY
export:     to AS43506 announce ANY
export:     to AS12774 announce ANY
export:     to AS47640 announce ANY
export:     to AS48606 announce ANY
export:     to AS47812 announce ANY
export:     to AS16167 announce ANY
export:     to AS34409 announce ANY
export:     to AS12966 announce ANY
export:     to AS197427 announce ANY
export:     to AS199065 announce ANY
export:     to AS196909 announce ANY
export:     to AS8962 announce ANY
export:     to AS203422 announce ANY
export:     to AS198430 announce ANY
export:     to AS24619 announce ANY
export:     to AS62025 announce ANY
export:     to AS34719 announce ANY
export:     to AS42021 announce ANY
export:     to AS197474 announce ANY
export:     to AS196935 announce ANY
export:     to AS42118 announce ANY
export:     to AS43968 announce ANY
export:     to AS58017 announce ANY
export:     to AS14037 announce ANY
export:     to AS197682 announce ANY
export:     to AS33996 announce ANY
export:     to AS197982 announce ANY
export:     to AS25439 announce ANY
export:     to AS201386 announce ANY
export:     to AS28793 announce ANY
export:     to AS29451 announce ANY
export:     to AS201388 announce ANY
export:     to AS206019 announce ANY
export:     to AS31129 announce ANY
export:     to AS35720 announce ANY
export:     to AS59471 announce ANY
export:     to AS42797 announce ANY
export:     to AS31528 announce ANY
export:     to AS20540 announce ANY
export:     to AS201202 announce ANY
export:     to AS196972 announce ANY
export:     to AS25154 announce ANY
export:     to AS205462 announce ANY
export:     to AS205419 announce ANY
export:     to AS30725 announce ANY
export:     to AS198262 announce ANY
export:     to AS41660 announce ANY
export:     to AS199147 announce ANY
export:     to AS202904 announce ANY
export:     to AS198884 announce ANY
export:     to AS196818 announce ANY
export:     to AS44440 announce ANY
export:     to AS201472 announce ANY
export:     to AS34765 announce ANY
export:     to AS207206 announce ANY
export:     to AS57811 announce ANY
export:     to AS21169 announce ANY
export:     to AS48707 announce ANY
export:     to AS21259 announce ANY
export:     to AS35671 announce ANY
export:     to AS59551 announce ANY
export:     to AS200822 announce ANY
export:     to AS20486 announce ANY
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    upstream peers
remarks:    ================================================================
remarks:    --- Telia
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to  AS1299 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1299 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- Tata Communications
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to  AS6453 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6453 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- Level3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to  AS3356 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3356 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- DE-CIX - Frankfurt Internet Exchange
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to  AS6695 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6695 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- DTEL-IX - Digital Telecom Internet Exchange
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to  AS31210 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31210 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- MSK-IX - Moscow Internet Exchange
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to  AS8631 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8631 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    --- GIGANET - Ukrainian Backbone Networks
import:     from AS59613 accept ANY
export:     to  AS59613 announce AS24724:AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS59613 announce AS24724:AS-FOREIGN6
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    Communities used with AS24724
remarks:    ================================================================
remarks:    Communities for specific links are aut_num:x
remarks:    x=1,2,3 prepend, x=9 do not advertise
remarks:
remarks:    for AS6453 Tata Communications             6453:x
remarks:    for AS1299 Telia                    1299:x
remarks:    for AS3356 Level3                    3356:x
remarks:    for AS6695 DE-CIX - Frankfurt Internet Exchange    6695:x
remarks:    for AS8631 MSK-IX - Moscow Internet Exchange      8631:x
remarks:    for AS31210 DTEL-IX - Digital Telecom Internet Exchange 31210:x
remarks:    for AS59613 GIGANET - Ukrainian Backbone Networks    59613:x
remarks:    for AS57463 NetIX  - NetIX Internet Exchange Point   57463:x
remarks:    for AS47200 NIX.CZ - Neutral Internet eXchange     47200:x
remarks:    for AS1120 VIX.AT - Vienna Internet eXchange      1120:x
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT IN THINX
remarks:    ================================================================
remarks:    Communities to determine entry point of route
remarks:    24748:neighbor-as
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    Communities to control traffic
remarks:    ASN:x with x=1,2,3,9
remarks:
remarks:    x=1 prepend 1x to ASN
remarks:    x=2 prepend 2x to ASN
remarks:    x=3 prepend 3x to ASN
remarks:    x=9 do not advertise to ASN
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Blackhole community
remarks:    24748:666
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    For more information please contact noc@atman.pl
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:
remarks:    ================================================================
remarks:    We do not accept any of the RFC1997 communities (no-export etc.)
remarks:    ================================================================
remarks:    Peering issues: mailto:noc@atman.pl
remarks:    Information and questions: mailto:atman@atman.pl
remarks:    Communities: mailto:noc@atman.pl
remarks:    Routing problems: mailto:noc@atman.pl
remarks:    ================================================================
admin-c:    ATMA2-RIPE
tech-c:     ATMA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-lower:   ATMAN-MNT
created:    2001-11-13T09:18:47Z
last-modified: 2018-12-20T05:05:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS25-RIPE
org-name:    ATM S.A.
org-type:    LIR
address:    Ul. Grochowska 21a
address:    04-186
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48225156100
phone:     +48225156160
fax-no:     +48225156166
fax-no:     +48225156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    ATMA1-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
abuse-c:    AA26248-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2004-04-17T11:46:37Z
last-modified: 2019-01-07T08:51:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATMAN NOC
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156900
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    KS10501-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     KS10501-RIPE
tech-c:     SO1041-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
nic-hdl:    ATMA1-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2019-03-27T06:56:37Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl

role:      ATMAN RIPE Administrators
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156160
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    AB26186-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     SO1041-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     AB26186-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
nic-hdl:    ATMA2-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2019-01-30T09:55:05Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]