| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CASABLANCA-AS AS15685

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15685
org:      ORG-CI1-RIPE
as-name:    CASABLANCA-AS
descr:     Internet & Collocation Provider
admin-c:    CASA3-RIPE
tech-c:     CASA3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CASABLANCA-CORE-MNT
created:    2002-09-24T11:50:27Z
last-modified: 2023-09-20T09:27:39Z
source:     RIPE
remarks:    ===== UPSTREAM connectivity =====
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-CASABLANCA-TRANSIT
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-CASABLANCA-TRANSIT
import:     from AS42000 accept ANY
export:     to AS42000 announce AS-CASABLANCA-TRANSIT
remarks:    ===== TRANSIT CUSTOMERS =====
import:     from AS39761 accept AS39761
export:     to AS39761 announce ANY
import:     from AS35236 accept AS35236
export:     to AS35236 announce ANY
import:     from AS29208 accept AS29208
export:     to AS29208 announce ANY
import:     from AS42078 accept AS42078
export:     to AS42078 announce ANY
import:     from AS42078 accept AS42078
export:     to AS42078 announce ANY
import:     from AS25192 accept AS25192
export:     to AS25192 announce ANY
import:     from AS43413 accept AS43413
export:     to AS43413 announce ANY
import:     from AS34315 accept AS34315
export:     to AS34315 announce ANY
import:     from AS44065 accept AS44065
export:     to AS44065 announce ANY
import:     from AS44430 accept AS44430
export:     to AS44430 announce ANY
import:     from AS35214 accept AS35214
export:     to AS35214 announce ANY
import:     from AS42189 accept AS42189
export:     to AS42189 announce ANY
import:     from AS6881 accept AS6881
export:     to AS6881 announce ANY
import:     from AS43070 accept AS43070
export:     to AS43070 announce ANY
import:     from AS48451 accept AS48451
export:     to AS48451 announce ANY
import:     from AS44546 accept AS-ALFA
export:     to AS44546 announce ANY
import:     from AS48417 accept AS48417
export:     to AS48417 announce ANY
import:     from AS20723 accept AS20723
export:     to AS20723 announce ANY
import:     from AS39790 accept AS39790
export:     to AS39790 announce ANY
import:     from AS25234 accept AS25234
export:     to AS25234 announce ANY
import:     from AS20144 accept AS20144
export:     to AS20144 announce ANY
import:     from AS42000 accept AS-KAORA
export:     to AS42000 announce ANY
import:     from AS15614 accept AS-DRAGON
export:     to AS15614 announce ANY
import:     from AS196943 accept AS196943
export:     to AS196943 announce ANY
import:     from AS197197 accept AS197197
export:     to AS197197 announce ANY
import:     from AS198031 accept AS198031
export:     to AS198031 announce ANY
import:     from AS198171 accept AS198171
export:     to AS198171 announce ANY
import:     from AS44712 accept AS44712
export:     to AS44712 announce ANY
import:     from AS42908 accept AS42908
export:     to AS42908 announce ANY
import:     from AS62159 accept AS62159
export:     to AS62159 announce ANY
remarks:    SUNFOX
import:     from AS205300 accept AS205300
export:     to AS205300 announce ANY
remarks:    ===== NIX peerings=====
import:     from AS2686 accept AS2686
export:     to AS2686 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS21435 accept AS21435
export:     to AS21435 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS29321 accept AS29321
export:     to AS29321 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25248 accept AS25248
export:     to AS25248 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS2852 accept AS2852
export:     to AS2852 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS1902 accept AS1902
export:     to AS1902 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25192 accept AS25192
export:     to AS25192 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS6706 accept AS6706
export:     to AS6706 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25512 accept AS25512
export:     to AS25512 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS5610 accept AS5610
export:     to AS5610 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS8593 accept AS8593
export:     to AS8593 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS16075 accept AS16075
export:     to AS16075 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS28725 accept AS28725
export:     to AS28725 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS29086 accept AS29086
export:     to AS29086 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS2819 accept AS2819
export:     to AS2819 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS15935 accept AS15935
export:     to AS15935 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS29134 accept AS29134
export:     to AS29134 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS24806 accept AS24806
export:     to AS24806 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25424 accept AS25424
export:     to AS25424 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS24930 accept AS24930
export:     to AS24930 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS8747 accept AS8747
export:     to AS8747 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS24828 accept AS24828
export:     to AS24828 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS13237 accept AS13237
export:     to AS13237 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS24971 accept AS24971
export:     to AS24971 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS8913 accept AS8913
export:     to AS8913 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS9148 accept AS9148
export:     to AS9148 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS8422 accept AS8422
export:     to AS8422 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS6881 accept AS6881
export:     to AS6881 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS16019 accept AS16019
export:     to AS16019 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS12306 accept AS12306
export:     to AS12306 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS12767 accept AS12767
export:     to AS12767 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS12570 accept AS12570
export:     to AS12570 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS5407 accept AS5407
export:     to AS5407 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS29113 accept AS29113
export:     to AS29113 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS31246 accept AS31246
export:     to AS31246 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS13036 accept AS13036
export:     to AS13036 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS1257 accept AS1257
export:     to AS1257 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS3257 accept AS3257
export:     to AS3257 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS33883 accept AS33883
export:     to AS33883 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS29583 accept AS29583
export:     to AS29583 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS6830 accept AS6830
export:     to AS6830 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS702 accept AS702
export:     to AS702 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS21430 accept AS21430
export:     to AS21430 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39392 accept AS39392
export:     to AS39392 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39235 accept AS39235
export:     to AS39235 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS30764 accept AS30764
export:     to AS30764 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS35361 accept AS35361
export:     to AS35361 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39817 accept AS39817
export:     to AS39817 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS34315 accept AS34315
export:     to AS34315 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS34080 accept AS34080
export:     to AS34080 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS35592 accept AS35592
export:     to AS35592 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS38949 accept AS38949
export:     to AS38949 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39659 accept AS39659
export:     to AS39659 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39906 accept AS39906
export:     to AS39906 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25036 accept AS25036
export:     to AS25036 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS8251 accept AS8251
export:     to AS8251 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS15598 accept AS15598
export:     to AS15598 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS41267 accept AS41267
export:     to AS41267 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS39791 accept AS39791
export:     to AS39791 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS16265 accept AS16265
export:     to AS16265 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS42306 accept AS42306
export:     to AS42306 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS28972 accept AS28972
export:     to AS28972 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS41711 accept AS41711
export:     to AS41711 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS42908 accept AS42908
export:     to AS42908 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS28851 accept AS28851
export:     to AS28851 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS31246 accept AS31246
export:     to AS31246 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS25462 accept AS-RETN
export:     to AS25462 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS38952 accept AS38952
export:     to AS38952 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS43037 accept AS43037
export:     to AS43037 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS35214 accept AS35214
export:     to AS35214 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS47681 accept AS47681
export:     to AS47681 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS47232 accept AS47232
export:     to AS47232 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS47868 accept AS47868
export:     to AS47868 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS16246 accept AS16246
export:     to AS16246 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS30134 accept AS30134
export:     to AS30134 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS41088 accept AS41088
export:     to AS41088 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS41824 accept AS41824
export:     to AS41824 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS57287 accept AS57287
export:     to AS57287 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS43614 accept AS43614
export:     to AS43614 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS47727 accept AS47727
export:     to AS47727 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS20485 accept AS20485
export:     to AS20485 announce AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-CASABLANCA-NIX

organisation:  ORG-CI1-RIPE
org-name:    CASABLANCA INT a.s.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Vinohradska 2396/184
        Vinohrady
address:    130 00
address:    Prague 3
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420270000270
fax-no:     +420270000277
admin-c:    JH1771-RIPE
admin-c:    MS29114-RIPE
mnt-ref:    MS29114-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JH1771-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JH1771-RIPE-MNT
abuse-c:    CASA3-RIPE
created:    2004-04-17T11:04:09Z
last-modified: 2022-06-22T13:15:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Casablanca INT RIPE manager
address:    Casablanca INT
address:    Vinohradska 184, Prague 3 - 130 52
address:    Czech republic
phone:     +420 270 000 270
fax-no:     +420 270 000 277
abuse-mailbox: abuse@casablanca.cz
admin-c:    JH1771-RIPE
tech-c:     JH1771-RIPE
nic-hdl:    CASA3-RIPE
created:    2005-09-05T10:42:10Z
last-modified: 2015-07-03T11:19:49Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CASABLANCA-CORE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]