| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Etat-de-Vaud AS15675

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15675
as-name:    Etat-de-Vaud
remarks:    Direction gnrale du numrique et des systmes d'information
org:      ORG-VD41-RIPE
import:     from AS6730 action pref=100; accept any
import:     from AS6830 action pref=100; accept any
import:     from AS24889 action pref=100; accept AS24889
export:     to AS6730 announce AS15675
export:     to AS6830 announce AS15675
export:     to AS24889 announce AS15675
admin-c:    TVM4-RIPE
tech-c:     TVM4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ETAT-DE-VAUD-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-02-01T09:48:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-sTSA1-RIPE

organisation:  ORG-VD41-RIPE
org-name:    Direction des Systemes d'Information, Etat de Vaud
org-type:    OTHER
address:    avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Switzerland
abuse-c:    SD9611-RIPE
mnt-ref:    ETAT-DE-VAUD-MNT
mnt-by:     ETAT-DE-VAUD-MNT
created:    2013-08-23T12:54:22Z
last-modified: 2018-09-18T10:12:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thierry Van Mol
address:    Etat de Vaud, Direction des Systemes d'Information
address:    Avenue Longemalle 1
address:    1020 Renens
address:    Switzerland
phone:     +41 21 316 2705
fax-no:     +41 21 316 2021
nic-hdl:    TVM4-RIPE
mnt-by:     ETAT-DE-VAUD-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-07-26T15:39:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]