| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Alfa-Bank-AS AS15632

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15632
org:      ORG-AMR1-RIPE
as-name:    Alfa-Bank-AS
import:     from AS2854 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209030 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2854 announce AS15632
export:     to AS8631 announce AS15632
export:     to AS20485 announce AS15632
export:     to AS12389 announce AS15632
export:     to AS209030 announce AS15632
export:     to AS3216 announce AS15632
export:     to AS9002 announce AS15632
default:    to AS2854 action pref=100; networks ANY
admin-c:    ALFA-IT
tech-c:     ALFA-IT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALFABANK-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-03-18T06:09:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMR1-RIPE
org-name:    JSC "Alfa-Bank"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Kalanchevskaya, 27
address:    107078
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956209191
admin-c:    BAK26-RIPE
admin-c:    KP4779-RIPE
abuse-c:    ALFA-IT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ALFABANK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALFABANK-MNT
created:    2004-04-17T11:50:11Z
last-modified: 2021-08-18T08:31:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Alfa-Bank IT Crew
address:    27, Kalanchevskaya st.
address:    Moscow, Russia
address:    107078
admin-c:    BAK26-RIPE
tech-c:     BAK26-RIPE
tech-c:     KP4779-RIPE
nic-hdl:    Alfa-IT
mnt-by:     ALFABANK-MNT
abuse-mailbox: csirt@alfabank.ru
created:    2011-05-24T10:53:48Z
last-modified: 2021-07-20T08:00:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]