| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.176.182 (lg) / ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b0b6::641a:b0b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITLAS AS15626

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15626
as-name:    ITLAS
org:      ORG-IC4-RIPE
remarks:    *********************************************
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-ITL
import:     from AS12883 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12883 announce AS-ITL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-ITL-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12883 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12883 announce AS-ITL-V6
remarks:    *********************************************
import:     from AS24688 action pref=100; accept AS-KIX
export:     to AS24688 announce AS-ITL
import:     from AS59613 action pref=100; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-ITL
import:     from AS13188 action pref=100; accept AS-BANKINFORM
export:     to AS13188 announce AS-ITL
remarks:    *********************************************
import:     from AS8254 action pref=100; accept AS8254
export:     to AS8254 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS29067 action pref=100; accept AS29067
export:     to AS29067 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS20144 action pref=100; accept AS20144
export:     to AS20144 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS57441 action pref=100; accept AS57441
export:     to AS57441 announce ANY
import:     from AS29012 action pref=100; accept AS-SCANA
export:     to AS29012 announce ANY
import:     from AS34379 action pref=100; accept AS34379
export:     to AS34379 announce ANY
import:     from AS56851 action pref=100; accept AS56851
export:     to AS56851 announce ANY
import:     from AS48031 action pref=100; accept AS48031
export:     to AS48031 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS49389 action pref=100; accept AS49389
export:     to AS49389 announce ANY
import:     from AS57419 action pref=100; accept AS57419
export:     to AS57419 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS202165 action pref=100; accept AS202165
export:     to AS202165 announce ANY
import:     from AS29146 action pref=100; accept AS29146
export:     to AS29146 announce ANY
import:     from AS49227 action pref=100; accept AS49227
export:     to AS49227 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS41317 action pref=100; accept AS41317
export:     to AS41317 announce ANY
import:     from AS50130 action pref=100; accept AS50130
export:     to AS50130 announce ANY
import:     from AS48471 action pref=100; accept AS48471
export:     to AS48471 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS28790 action pref=100; accept AS28790
export:     to AS28790 announce ANY
import:     from AS42222 action pref=100; accept AS42222
export:     to AS42222 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS48915 action pref=100; accept AS48915
export:     to AS48915 announce ANY
import:     from AS51387 action pref=100; accept AS51387
export:     to AS51387 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 accept { 2001:67c:258::/48 }
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 announce { 0::0/0 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20144 accept { 2001:500:3::/48 }
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20144 announce { 0::0/0 }
admin-c:    DD518-RIPE
tech-c:     SNP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITL-MNT
created:    2002-09-05T13:13:24Z
last-modified: 2016-04-14T09:53:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IC4-RIPE
org-name:    ITL LLC
org-type:    LIR
address:    26, Kosmichna street
address:    61145
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 57 7630001
phone:     +380 57 7630763
fax-no:     +380 57 7630004
admin-c:    SNP-RIPE
admin-c:    DD518-RIPE
mnt-ref:    ITL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITL-MNT
abuse-c:    AITL-RIPE
created:    2004-04-17T12:09:23Z
last-modified: 2018-12-07T10:30:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Deineka
remarks:    Please use abuse mailbox for any reports about network abuse. Thank you.
address:    p.o. box 201
address:    Burgas 8000
address:    Bulgaria
mnt-by:     DEINEKA-MNT
phone:     +359 2 4925555
nic-hdl:    DD518-RIPE
created:    2002-05-13T12:19:28Z
last-modified: 2018-02-16T12:39:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Kasatkin
address:    p.o. box 201
address:    Burgas 8000, BG
phone:     +359 2 4925555
nic-hdl:    SNP-RIPE
mnt-by:     SNP-MNT
created:    2002-10-24T14:21:23Z
last-modified: 2018-02-21T11:11:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]