| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CYBERLINK AS15623

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15623
org:      ORG-CISA1-RIPE
as-name:    CYBERLINK
descr:     Cyberlink AG
descr:     Bellerivestrasse 241
descr:     8008 Zurich, Switzerland
remarks:
remarks:    ===================================================
remarks:    Imports
remarks:    ===================================================
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Transit
remarks:
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6730 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4455 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4455 accept ANY
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16111 accept AS16111
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30935 accept AS30935
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31051 accept AS31051
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34960 accept AS34960
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35712 accept AS35712
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35712 accept AS35712
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39037 accept AS39037
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39865 accept AS39865
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39895 accept AS39895
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41590 accept AS41590
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42085 accept AS42085
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42978 accept AS42978
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42978 accept AS42978
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43107 accept AS43107
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43183 accept AS-SWISSSIGN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43291 accept AS43291
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43291 accept AS43291
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43393 accept AS43393
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48795 accept AS48795
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51786 accept AS-VELDER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51786 accept AS-VELDER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50805 accept AS50805
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS58299 accept AS58299
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58299 accept AS58299
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60221 accept AS60221
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61232 accept AS61232
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61232 accept AS61232
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198165 accept AS198165
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198635 accept AS198635
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205737 accept AS205737
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206779 accept AS206779
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206214 accept AS206214
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS208065 accept AS208065
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Peers
remarks:
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3303 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    EQUINIX (SWISS)
remarks:
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8271 accept AS-PIPELINE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20634 accept AS-LIECOMTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS559 accept AS-SWITCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6776 accept AS6776
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30781 accept AS-JAGUAR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61337 accept AS-GXT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6772 accept AS-IMPNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6830 accept AS-AORTACH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15600 accept AS-FINECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9092 accept AS-OPENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24951 accept AS-EveryWare
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1836 accept AS-GREEN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8928 accept AS-INTEROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33845 accept AS-SWISSGOV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12333 accept AS-DFI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34781 accept AS-SIMA-LAUSANNE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21069 accept AS-META
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24115 accept ANY AND NOT fltr-bogons
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24115 accept ANY AND NOT fltr-bogons
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS559 accept AS-SWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 accept AS-JAGUAR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61337 accept AS-GXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1836 accept AS-GREEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932 accept AS-IP-MAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21069 accept AS-META
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24115 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24115 accept ANY
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    SWISSIX
remarks:
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8758 accept AS-DOLPHINS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29097 accept AS29097
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20634 accept AS-LIECOMTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29691 accept AS-NINE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21069 accept AS-META
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31424 accept AS-NEXELLENT ANY AS-NEXELLENT-CUST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6772 accept AS6772
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15600 accept AS-LAN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15576 accept AS-NTS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31736 accept AS-SENSELAN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29655 accept AS-TRENKA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24951 accept AS-EveryWare
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21232 accept AS-GGAMAUR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24889 accept AS-MONZOON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6776 accept AS6776
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15479 accept AS15479
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16242 accept AS-MHS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33845 accept AS-SWISSGOV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS559 accept AS-SWITCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34554 accept AS-ANTANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31662 accept AS-KNSURSELVA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20893 accept AS20893
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34288 accept AS-KSZ
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12350 accept AS-VTX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41913 accept AS-COMPUTERLINE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1836 accept AS-GREEN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25563 accept AS-WEBLAND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8821 accept AS-TELEZUG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15517 accept AS-NETSTREAM-CH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43284 accept AS-IWB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9002 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33965 accept AS-LITECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 accept AS8075
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15716 accept AS-SYGROUP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49489 accept AS49489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25375 accept AS25375
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42476 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13250 accept AS13250
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8247 accept AS8247
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60804 accept AS60804
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS26415 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57118 accept AS-COMRACK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34781 accept AS-SIL-CITYCABLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25291 accept AS-SYSELEVEN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8220 accept AS-COLT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61287 accept AS-WLP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35223 accept AS35223
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21069 accept AS-META
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48971 accept AS-DATAWIRE
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8758 accept AS-DOLPHINS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29097 accept AS29097
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29691 accept AS-NINE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31424 accept AS-NEXELLENT AND AS-NEXELLENT-CUST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15576 accept AS-NTS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31736 accept AS-SENSELAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21232 accept AS-GGAMAUR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12620 accept AS-TICINOCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15479 accept AS15479
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6775 accept AS-GLOBALNETWORKS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33845 accept AS-SWISSGOV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31424 accept AS-NEXELLENT AND AS-NEXELLENT-CUST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS559 accept AS-SWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 accept AS-KSZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932 accept AS-IP-MAN-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41913 accept AS-COMPUTERLINE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1836 accept AS-GREEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21232 accept AS-GGAMAUR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43284 accept AS-IWB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12347 accept AS-VIRTUALTEC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS8075
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15716 accept AS-SYGROUP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44919 accept AS-ATRILA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25375 accept AS25375
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42476 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35223 accept AS35223
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21069 accept AS-META
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48971 accept AS-DATAWIRE
remarks:
remarks:    ===================================================
remarks:    Exports
remarks:    ===================================================
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Transit
remarks:
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS174 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6730 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3356 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4455 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4455 announce AS-CYBERLINK
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16111 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30935 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31051 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34960 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35712 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35712 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39037 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39865 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39895 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41590 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42085 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42978 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42978 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43107 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43183 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43291 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43291 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43393 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48795 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS58299 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58299 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60221 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61232 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61232 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198165 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198635 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205737 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206779 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206214 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS208065 announce ANY
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Peers
remarks:
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3303 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6730 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-CYBERLINK
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    EQUINIX (SWISS)
remarks:
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8271 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20634 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS559 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9044 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6776 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30781 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61337 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6772 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6830 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15600 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9092 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24951 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1836 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8928 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33845 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12333 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34781 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24115 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21069 announce AS-CYBERLINK
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS559 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61337 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1836 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20932 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24115 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21069 announce AS-CYBERLINK
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    SWISSIX
remarks:
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8758 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29097 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42473 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20634 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29691 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21069 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9044 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31424 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6772 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15600 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15576 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31736 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29655 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24951 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21232 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24889 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6776 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15479 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16242 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33845 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS559 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34554 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31662 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20893 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34288 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12350 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41913 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1836 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25563 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8821 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15517 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43284 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9002 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33965 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15716 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49489 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25375 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42476 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13250 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8247 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60804 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS26415 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57118 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34781 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25291 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8220 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61287 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35223 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21069 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48971 announce AS-CYBERLINK
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8758 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29097 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8758 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29691 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31424 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15576 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31736 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21232 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12620 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15479 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6775 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33845 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31424 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS559 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20932 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41913 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1836 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21232 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43284 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12347 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15716 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44919 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25375 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42476 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35223 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21069 announce AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48971 announce AS-CYBERLINK
remarks:
remarks:    ===================================================
remarks:    Communities
remarks:    ===================================================
remarks:
remarks:    INBOUND
remarks:    =======
remarks:
remarks:    Transit:
remarks:    15623:1000 route learned from any of the following Transit
remarks:    15623:1001 route learned from Cogent   @ Equinix,  AS174
remarks:    15623:1002 route learned from Cogent   @ InterXion, AS174
remarks:    15623:1012 route learned from CenturyLink @ Equinix,  AS3356
remarks:    15623:1013 route learned from CenturyLink @ InterXion, AS3356
remarks:    15623:1014 route learned from Swisscom  @ Equinix,  AS3303
remarks:    15623:1015 route learned from Sunrise   @ InterXion, AS6730
remarks:
remarks:    Public Peering:
remarks:    15623:2000 route learned from any of the following Public Peering
remarks:    (Switzerland)
remarks:    15623:2001 route learned at Equinix Internet Exchange
remarks:    15623:2002 route learned at SwissIX @ Equinix
remarks:    15623:2003 route learned at SwissIX @ InterXion
remarks:    (Global)
remarks:    15623:2091 route learned from IXReach (Transit to multiple IX worldwide)
remarks:
remarks:    Private Peering:
remarks:    15623:2100 route learned from any of the following Private Peering
remarks:    15623:2101 route learned from Swisscom @ Equinix,  AS3303
remarks:    15623:2102 route learned from Swisscom @ InterXion, AS3303
remarks:    15623:2105 route learned from Init7  @ InterXion, AS13030
remarks:
remarks:    OUTBOUND
remarks:    ========
remarks:
remarks:    always use this format to mark your prefix with one of our community
remarks:    15623:XXXXD
remarks:    XXXX stands for the upstream in the table above
remarks:    D stands for one of the below appended digits [0-3]
remarks:
remarks:    append one of the following digits to influence how we announce your
remarks:    prefix to the outside world
remarks:    0 -> do not announce to upstream
remarks:    1 -> make AS_PATH +1 longer
remarks:    2 -> make AS_PATH +2 longer
remarks:    3 -> make AS_PATH +3 longer
remarks:
remarks:    Examples: 15623:XXXXD
remarks:    a) add community 15623:20000 will prohibit that we announce it to
remarks:    any of our Public Peerings
remarks:    b) add community 15623:10153 will make the AS_PATH +3 longer when we
remarks:    announce it to SUNRISE
remarks:
remarks:    Special: Blackhole Community
remarks:    Blackhole will drop the traffic in our core, useful if you are DDoS attacked
remarks:    To blackhole a prefix on our border routers, add the community 15623:666
remarks:    If possible, please advertise a blackhole route as /32 or /128
remarks:
remarks:    ===================================================
remarks:    Looking Glass
remarks:    ===================================================
remarks:
remarks:    Our looking glass is available under http://lg.cyberlink.ch
remarks:
remarks:
admin-c:    CA602-RIPE
tech-c:     CA602-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Where we peer: http://as15623.peeringdb.com
remarks:
remarks:    Please send requests to peering@cyberlink.ch
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    In case of troubles or abuse please write to
remarks:    abuse@cyberlink.ch or admin@cyberlink.ch
remarks:    ---------------------------------------------------
mnt-by:     CYBERLINK-MNT
created:    2002-09-19T20:41:32Z
last-modified: 2022-05-23T06:29:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CISA1-RIPE
org-name:    Cyberlink AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Bellerivestrasse 241
address:    CH-8008
address:    Zurich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41442872992
fax-no:     +41442872991
admin-c:    BT3-RIPE
mnt-ref:    CYBERLINK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CYBERLINK-MNT
tech-c:     CYBL-CH
abuse-c:    CYBL-CH
created:    2004-04-17T11:02:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Cyberlink Admin
address:    Cyberlink AG
address:    Bellerivestrasse 241
address:    8008 Zurich
address:    Switzerland
phone:     +41 44 287 2993
fax-no:     +41 44 287 2991
admin-c:    JUKE-RIPE
admin-c:    MASC2-RIPE
tech-c:     JUKE-RIPE
tech-c:     MASC2-RIPE
nic-hdl:    CA602-RIPE
mnt-by:     CYBERLINK-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-31T07:39:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]