| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT_SERVICES AS15615

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15615
as-name:    IT_SERVICES
org:      ORG-IA1375-RIPE
sponsoring-org: ORG-SA572-RIPE
import:     from AS44575 accept ANY
export:     to AS44575 announce AS15615
import:     from AS24601 accept ANY
export:     to AS24601 announce AS15615
admin-c:    OS821-RIPE
admin-c:    VV1105-RIPE
tech-c:     OS821-RIPE
tech-c:     VV1105-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MWTV
created:    2015-11-18T10:45:42Z
last-modified: 2018-09-04T11:42:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IA1375-RIPE
org-name:    IT_SERVICES
descr:     SIA "IT SERVICES"
org-type:    OTHER
address:    Latvia, Baldones str.1, Riga
abuse-c:    ISAR1-RIPE
mnt-ref:    MNT-MWTV
mnt-by:     MNT-MWTV
created:    2015-11-17T19:43:46Z
last-modified: 2017-11-17T09:38:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Otto Srams
address:    MWTV
remarks:    LIR (RIPE NCC Member)
address:    Riga LV-1073
address:    Katlakalna str 1
address:    Latvia
phone:     +371 67775088
fax-no:     +371 67775077
nic-hdl:    OS821-RIPE
mnt-by:     MNT-MWTV
created:    2008-01-22T07:45:40Z
last-modified: 2015-12-08T14:27:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Viktor Visocky
address:    MWTV
remarks:    LIR (RIPE NCC Member)
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +371 67775088
fax-no:     +371 67775077
nic-hdl:    VV1105-RIPE
mnt-by:     MNT-MWTV
created:    2006-02-01T09:46:54Z
last-modified: 2015-12-08T14:28:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]