| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cologne-Frankfurt AS15613

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15613
as-name:    Cologne-Frankfurt
org:      ORG-ISA2-RIPE
import:     from AS5400 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9126 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5400 announce AS15613
export:     to AS9126 announce AS15613
remarks:    contact: wmitchell@factset.com
admin-c:    AH260-RIPE
tech-c:     AH260-RIPE
tech-c:     OL1964-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISG-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-12T16:12:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISA2-RIPE
org-name:    FactSet GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Sandweg 94
address:    D-60316
address:    Frankfurt
address:    GERMANY
phone:     +49 69 50 50 300
fax-no:     +49 69 50 50 30 505
abuse-c:    AR14618-RIPE
mnt-ref:    ISG-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISG-MNT
admin-c:    OL1964-RIPE
created:    2004-04-17T11:09:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:07:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Herbst
address:    FactSet Digital Solutions GmbH
address:    Sandweg 94
address:    D-60316 Frankfurt
address:    Germany
phone:     +49 69 505030 0
fax-no:     +49 69 505030 505
nic-hdl:    AH260-RIPE
mnt-by:     ISG-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-09T07:16:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg Lusan
address:    FactSet Digital Solutions GmbH
address:    Sandweg 94
address:    D-60316 Frankfurt a.M.
address:    Germany
phone:     +49 69 50 50 30 0
fax-no:     +49 69 50 50 30 505
nic-hdl:    OL1964-RIPE
mnt-by:     ISG-MNT
created:    2012-08-27T11:47:06Z
last-modified: 2017-06-22T12:55:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]