| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IROST-AS AS15611

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15611
as-name:    IROST-AS
org:      ORG-IROf1-RIPE
import:     from AS44285 action pref=100;accept ANY
import:     from AS44889 action pref=100;accept ANY
import:     from AS35372 action pref=100;accept AS35372
export:     to AS44285 announce AS15611
export:     to AS35372 announce AS15611
export:     to AS44889 announce AS15611
admin-c:    ZC202-RIPE
tech-c:     ZC202-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     ZC202-RIPE
remarks:    The mind of a wise man is the safest
remarks:    custody of secrets; cheerfulness is the key
remarks:    to friendship; patience and forbearance will
remarks:    conceal many defects (Imam Ali (A.S))
mnt-by:     IROST-MNT
created:    2001-12-01T08:17:36Z
last-modified: 2021-07-11T08:21:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IROf1-RIPE
org-name:    Iranian Research Organization for Science & Technology
country:    IR
org-type:    LIR
address:    ahmadabad mostofi Ehsani rad st.
address:    3353136846
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188838341
fax-no:     +982188838341
admin-c:    ZC202-RIPE
abuse-c:    ZC1032-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IROST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IROST-MNT
created:    2004-04-17T11:28:16Z
last-modified: 2023-11-12T05:09:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Z Chizari
address:    Tehran, Iran
phone:     +98218883
nic-hdl:    ZC202-RIPE
mnt-by:     IROST-MNT
created:    2001-12-05T12:03:33Z
last-modified: 2022-05-12T18:03:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]