| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.234.207.100 (lg) / ec2-34-234-207-100.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ea:cf64::22ea:cf64 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AKADO-Stolitsa-AS AS15582

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15582
as-name:    AKADO-Stolitsa-AS
org:      ORG-CA35-RIPE
import:     from AS24638 accept ANY
import:     from AS8732 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6903 action pref=50; accept AS-ZENON
import:     from AS42286 action pref=100; accept AS-Teleinform
export:     to AS24638 announce AS15582
export:     to AS8732 announce AS15582
export:     to AS6903 announce AS15582
export:     to AS42286 announce ANY
default:    to AS8732 action pref=100; networks ANY
admin-c:    NC2391-RIPE
tech-c:     NC2391-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMTV-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CA35-RIPE
org-name:    OJSC Comcor
org-type:    LIR
address:    133, Varshavskoe sh.
address:    117535
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952767454
phone:     +74952767474
fax-no:     +74954117151
fax-no:     +74952767455
admin-c:    VAT6-RIPE
admin-c:    RAY39-RIPE
admin-c:    KPN5-RIPE
admin-c:    VGF2-RIPE
admin-c:    KPN6-RIPE
abuse-c:    AC23903-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8732-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8732-MNT
created:    2004-04-17T11:51:14Z
last-modified: 2016-06-20T05:00:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AKADO-Stolitsa NOC
address:    Russia, 117535, Moscow
address:    Varshavskoe Road, 133
phone:     +7 (495) 662 5430
phone:     +7 (499) 940 0044
fax-no:     +7 (495) 737 5194
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    AKADO-Stolitsa working hours:
remarks:    09am-6pm MSK/MSD (GMT+3/+4) work days
remarks:    ----------------------------------------------
abuse-mailbox: netadm@akado-telecom.ru
mnt-by:     COMTV-MNT
admin-c:    OVB3-RIPE
tech-c:     BAM1978-RIPE
tech-c:     RAA1980-RIPE
tech-c:     KPN6-RIPE
nic-hdl:    NC2391-RIPE
created:    2009-11-09T11:15:13Z
last-modified: 2018-04-20T12:04:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]