| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MT-DC-AS AS15555

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15555
as-name:    MT-DC-AS
org:      ORG-HTM1-RIPE
remarks:    Magyar Telekom , DataCenter
remarks:    Budapest, Hungary
import:     from AS5483
        action pref=50;
        accept ANY
import:     from AS5507
        action pref=50;
        accept ANY
import:     from as47885
        accept as47885
export:     to AS5483
        announce AS15555
export:     to AS5507
        announce AS15555
export:     to AS47885 announce AS15555
default:    to AS5483
        action pref=50;
        networks ANY
admin-c:    MTRA-RIPE
tech-c:     MTNA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-02-16T16:28:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HTM1-RIPE
org-name:    Magyar Telekom plc.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Knyves Klmn krt 36.
address:    1097
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36 1 432 0700
phone:     +36 1 457 4000
fax-no:     +36 1 458 0044
admin-c:    MTRA-RIPE
abuse-c:    MTAC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2004-04-17T11:26:04Z
last-modified: 2021-10-20T10:50:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom Network Administrator
address:    Budapest, Hungary
tech-c:     TIBA-RIPE
tech-c:     DB2380-RIPE
nic-hdl:    MTNA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T20:08:36Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom RIPE Administrator
address:    Budapest, Hungary
admin-c:    DB2380-RIPE
admin-c:    MK1117-RIPE
admin-c:    TIBA-RIPE
nic-hdl:    MTRA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T19:58:47Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]