| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS15549

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15549
org:      ORG-IFTC1-RIPE
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Astana, Kazakhstan
import:     from AS9198 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35104 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5434 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13082 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41798 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9198 announce AS15549
export:     to AS35104 announce AS15549
export:     to AS5434 announce AS15549
export:     to AS13082 announce AS15549
export:     to AS41798 announce AS15549
default:    to AS9198 action pref=100; networks ANY
admin-c:    KS6400-RIPE
tech-c:     KS6400-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS15549-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-10-30T08:58:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IFTC1-RIPE
org-name:    National Information Technologies Joint-Stock Company
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    House of Ministries,
        16B, Server Center
address:    010000
address:    Astana
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77172741152
phone:     +77172741149
fax-no:     +77172741068
abuse-c:    AR15995-RIPE
admin-c:    KS6400-RIPE
mnt-ref:    AS15549-MNT
mnt-ref:    Kostya-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Kostya-MNT
created:    2004-04-17T11:36:34Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Shramchenko
address:    Dom Ministerstv, 16B.
phone:     +77777700014
nic-hdl:    KS6400-RIPE
mnt-by:     Kostya-MNT
created:    2013-07-18T11:23:00Z
last-modified: 2018-06-06T10:37:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]