| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETPLUS AS15547

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15547
as-name:    NETPLUS
org:      ORG-TA6-RIPE
remarks:
remarks:    netplus.ch SA
remarks:    Technopole 3
remarks:    CH-3960 Sierre
remarks:    Tel. +41 27 565 7560
remarks:    Fax. +41 27 565 7512
remarks:    noc@netplus.ch
remarks:    Providing services to FTTH, DOCSIS and DSL networks in Switzerland
remarks:
export:     to AS15547:AS-UPSTREAMS announce AS15547:AS-NETPLUS
export:     to AS15547:AS-CUSTOMERS announce ANY
export:     to AS15547:AS-PEERS announce AS15547:AS-NETPLUS
import:     from AS15547:AS-UPSTREAMS accept ANY
import:     from AS15547:AS-CUSTOMERS accept AS15547:AS-CUSTOMERS:PeerAS
import:     from AS15547:AS-PEERS accept AS15547:AS-PEERS:PeerAS
remarks:
status:     ASSIGNED
admin-c:    NP3960-RIPE
tech-c:     NP3960-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS15547-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-22T08:01:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TA6-RIPE
org-name:    netplus.ch SA
country:    CH
org-type:    LIR
descr:     Providing services to FTTH, DOCSIS and DSL networks in Switzerland
address:    Technopole 3
address:    3960
address:    Sierre
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 27 565 7560
fax-no:     +41 27 565 7512
admin-c:    PK9369-RIPE
admin-c:    AB32720-RIPE
abuse-c:    NP3960-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS15547-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS15547-MNT
created:    2004-04-17T11:03:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      netplus.ch SA
address:    Technopole 3
address:    3960 Sierre
address:    Switzerland
remarks:    **********************************************************************
remarks:    For spam/abuse, please contact:
abuse-mailbox: abuse@netplus.ch
remarks:    E-mails to the people below will simply be IGNORED!
remarks:    **********************************************************************
admin-c:    PK9369-RIPE
admin-c:    AB32720-RIPE
tech-c:     PK9369-RIPE
tech-c:     AB32720-RIPE
nic-hdl:    NP3960-RIPE
mnt-by:     AS15547-MNT
created:    2010-09-08T12:43:54Z
last-modified: 2019-12-10T12:51:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]