| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GEDAS-DE-AS AS15540

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15540
as-name:    GEDAS-DE-AS
org:      ORG-osGC1-RIPE
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8881 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6805 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS33356 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS21413 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3320 announce AS15540
export:     to AS8881 announce AS15540
export:     to AS3209 announce AS15540
export:     to AS6805 announce AS15540
export:     to AS3356 announce AS15540
export:     to AS21413 announce AS15540
admin-c:    MV7179-RIPE
tech-c:     MV7179-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GEDAS-OS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:   IC29765-MNT
mnt-lower:   GEDAS-IRM-MNT
mnt-lower:   GEDAS-DWI-MNT
created:    2002-04-04T13:16:52Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-osGC1-RIPE
org-name:    operational services GmbH & Co. KG
org-type:    LIR
address:    Pascalstr. 11
address:    10587
address:    Berlin
address:    GERMANY
abuse-c:    AR14689-RIPE
mnt-ref:    OSNETADMIN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OSNETADMIN-MNT
admin-c:    IC2017-RIPE
admin-c:    DW1700-RIPE
created:    2012-03-27T09:59:09Z
last-modified: 2017-01-17T12:33:14Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +4930835384318
fax-no:     +493039742930

person:     MARKUS VERGIN
address:    operational services GmbH & Co. KG
address:    Unterschweinstiege 2-14
address:    60549 Frankfurt am Main
phone:     +49 69 689702300
nic-hdl:    MV7179-RIPE
mnt-by:     GEDAS-OS-MNT
created:    2010-01-20T13:50:53Z
last-modified: 2016-07-14T11:17:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]