| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CIRC-AS AS15518

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15518
as-name:    CIRC-AS
descr:     Schulze-Delitzsch-Str.36
descr:     70565 Stuttgart
descr:     Germany
org:      ORG-cIG1-RIPE
import:     from AS8220
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS5400
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS8220
        announce AS15518
export:     to AS5400
        announce AS15518
default:    to AS5400
        action pref=10;
        networks ANY
admin-c:    HAB-RIPE
tech-c:     CIR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    AS220 COLT Internet
remarks:    AS5400 BT
mnt-by:     CIRCULAR-NOC
created:    2002-08-22T16:07:20Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-cIG1-RIPE
org-name:    circular Informationssysteme GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Schulze-Delitzsch-Strasse 36
address:    D-70565
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 787170
fax-no:     +49 711 7871739
admin-c:    HAB-RIPE
admin-c:    RB121-RIPE
admin-c:    CG623-RIPE
admin-c:    RK61-RIPE
abuse-c:    CG623-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CIRCULAR-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CIRCULAR-NOC
created:    2004-04-17T11:05:59Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CIRCULAR NETMASTER
address:    circular Informationssysteme GmbH
address:    Schulze-Delitzsch-Strasse 36
address:    D-70565 Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 78717 0
fax-no:     +49 711 78717 29
remarks:    trouble:   Questions and bug reports ... mailto: trouble@circular.net
remarks:    trouble:   Homepage: http://www.circular.net
admin-c:    HAB-RIPE
tech-c:     CIR-RIPE
nic-hdl:    CIR-RIPE
remarks:    Role-Object for circular
mnt-by:     CIRCULAR-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2005-05-04T13:19:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Harald Dobler
address:    circular Informationssysteme GmbH
address:    Schulze-Delitzsch-Strasse 36
address:    70565 Stuttgart
address:    DE
phone:     +49 711 78717 0
fax-no:     +49 711 78717 39
nic-hdl:    HAB-RIPE
mnt-by:     CIRCULAR-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-12-30T13:18:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]