| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CWCS-PS AS15510

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15510
as-name:    CWCS-PS
org:      ORG-CCSL4-RIPE
descr:     CompuWeb Communications Services Ltd, GB
descr:     trading as CWCS Managed Hosting
descr:     https://www.cwcs.co.uk
descr:     CWCS has a generally open peering policy, find us
descr:     at http://as15510.peeringdb.com
descr:     ==========================================================
descr:     Upstream
descr:     ==========================================================
descr:     NTT
import:     from AS2914 accept any and not {0.0.0.0/0}
export:     to AS2914 announce AS-CWCS-PS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept any
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     CenturyLink
import:     from AS3356 accept any
export:     to AS31048 announce AS-CWCS-PS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept any
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Cogent
import:     from AS174 accept any and not {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS-CWCS-PS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept any
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Matec Global LLC
import:     from AS51762 accept {46.18.119.0/28} and {46.18.119.32/28} and not {0.0.0.0/0}
export:     to AS51762 announce AS-CWCS-PS
descr:     ==========================================================
descr:     Downstream
descr:     ==========================================================
descr:     Digital Evolutions Limited
import:     from AS31048 accept AS31048
export:     to AS31048 announce {0.0.0.0/0}
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     CWCS-VM
import:     from AS51905 accept AS51905
export:     to AS41905 announce {0.0.0.0/0} AND AS-CWCS-PS
descr:     ==========================================================
descr:     Route Collectors and Route Servers
descr:     ==========================================================
descr:     LINX Route Collector
export:     to AS5459 announce AS-CWCS-PS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     LINX Route Servers
import:     from AS8714 accept community.contains(8714:8714)
export:     to AS8714 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 announce AS-CWCS-PS
descr:     ==========================================================
descr:     Peering
descr:     ==========================================================
descr:     Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Apple
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     BBC
import:     from AS2818 accept AS-BBC
export:     to AS2818 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2818 accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2818 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Cloudflare
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Man-da.de
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Packet Clearing House
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Packet Clearing House
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS386 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS386 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Oman Telecommunications Company (Omantel)
import:     from AS8529 accept AS-OMANTEL
export:     to AS8529 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8529 accept AS-OMANTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8529 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Sky Broadband
import:     from AS5607 accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS5607 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Google
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Microsoft
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     VeriSign
import:     from AS7342 accept AS-GTLD
export:     to AS7342 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Excell Business Systems
import:     from AS8530 accept AS-EXCELL
export:     to AS8530 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8530 accept AS-EXCELL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8530 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     MegaFon
import:     from AS31133 accept AS-MF-MGSM
export:     to AS31133 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31133 accept AS-MF-MGSM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31133 announce AS-CWCS-PS
descr:     ----------------------------------------------------------
descr:     Zain Group
import:     from AS59605 accept AS-ZAINGP
export:     to AS59605 announce AS-CWCS-PS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59605 accept AS-ZAINGP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59605 announce AS-CWCS-PS
descr:     ==========================================================
admin-c:    KM2537-RIPE
tech-c:     JH25620-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMPCOMM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-08-08T16:08:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CCSL4-RIPE
org-name:    Compuweb Communications Services Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    CWCS
        Portland St, Beeston
address:    NG9 2LP
address:    Nottingham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441157401234
admin-c:    KM2537-RIPE
admin-c:    JH25620-RIPE
tech-c:     JH25620-RIPE
abuse-c:    CWCS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    COMPCOMM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COMPCOMM-MNT
created:    2010-10-01T15:38:50Z
last-modified: 2021-07-28T09:56:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julian Harse
org:      ORG-CCSL4-RIPE
address:    Compuweb Communications Services Ltd
address:    Portland St
address:    Beeston
address:    Nottingham
address:    NG9 2LP
address:    United Kingdom
phone:     +44 115 740 1247
remarks:
nic-hdl:    JH25620-RIPE
mnt-by:     JHARSE-MNT
mnt-by:     COMPCOMM-MNT
created:    2014-10-20T14:49:29Z
last-modified: 2016-06-01T12:27:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Karl Mendez
address:    Compuweb Communications Services Limited
address:    Bowden Drive
address:    Beeston
address:    Nottingham
address:    NG9 2JY
address:    UK
phone:     +44 115 968 3150
fax-no:     +44 115 968 3159
nic-hdl:    KM2537-RIPE
mnt-by:     COMPCOMM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-06-03T18:31:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]