| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Vodafone-Ireland-ASN AS15502

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15502
org:      ORG-EL3-RIPE
as-name:    Vodafone-Ireland-ASN
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2110 action pref=100; accept ANY
import:     from AS202148 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-VFIE
export:     to AS3209 announce AS15502
export:     to AS2110 announce AS15502
export:     to AS202148 announce AS15502
default:    to AS1273 action pref=100; networks ANY
admin-c:    AD2783-RIPE
tech-c:     AD2783-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EIRCELL-ASNMNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-03-03T14:06:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL3-RIPE
org-name:    Vodafone Ireland Limited
country:    IE
org-type:    LIR
address:    MountainView
address:    Leopardstown
address:    Dublin 18
address:    IRELAND
phone:     +353876227222
fax-no:     +3538756227222
mnt-ref:    EIRCELL-ASNMNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EIRCELL-ASNMNT
admin-c:    AD2783-RIPE
abuse-c:    VIL17-RIPE
created:    2004-04-17T11:26:51Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Dempsey
address:    Vodafone Ireland
address:    MountainView
address:    Leopardstown
address:    Dublin 18
address:    Ireland
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    For Abuse/SPAM complaints contact spam.ie@vodafone.com
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    For Peering Requests contact peering.ie@vodafone.com
remarks:    -------------------------------------------------------------
phone:     +353 87 6227222
fax-no:     +353 875 6227222
nic-hdl:    AD2783-RIPE
created:    2004-09-21T13:28:22Z
last-modified: 2019-01-08T15:09:29Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     EIRCELL-ASNMNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]