| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUSCOMP-AS AS15493

as-block:    AS15476 - AS15705
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15493
as-name:    RUSCOMP-AS
descr:     Russian company LLC. Internet Service Provider, Tyumen
org:      ORG-JSCc1-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-RUSCOMP
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-RUSCOMP
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-RUSCOMP
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-RUSCOMP
import:     from AS50923 accept ANY
export:     to AS50923 announce AS-RUSCOMP
import:     from AS51028 accept ANY
export:     to AS51028 announce AS-RUSCOMP
remarks:    -------------------------------------------------
admin-c:    AMAX1-RIPE
tech-c:     DZ12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RUSCOMP-MNT
created:    2002-03-21T13:56:11Z
last-modified: 2024-01-29T07:43:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JSCc1-RIPE
org-name:    "Russian company" LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Respubliki street, building 53, office 700
address:    625000
address:    Tyumen
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 3452 390004
fax-no:     +7 3452 390011
abuse-c:    AR16900-RIPE
admin-c:    AMAX1-RIPE
admin-c:    DZ12-RIPE
mnt-ref:    RUSCOMP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUSCOMP-MNT
created:    2004-04-17T11:57:44Z
last-modified: 2024-01-16T12:23:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrew Maximov
nic-hdl:    AMAX1-RIPE
address:    Join Stock Company "Russian Company"
address:    Tyumen, Russia, 625000
address:    Respublic str, 53
phone:     +7-3452-390001
phone:     +7-3452-390011
mnt-by:     RUSCOMP-MNT
created:    2003-01-25T20:17:30Z
last-modified: 2003-01-25T20:17:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Zamuraev
address:    Russia, Tyumen, Respubliki street, 53
phone:     +7 3452 390007
nic-hdl:    DZ12-RIPE
created:    2008-04-03T04:40:58Z
last-modified: 2017-10-30T22:00:03Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-NETLINE-NSP
mnt-by:     RUSCOMP-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]