| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVERTECH AS15470

as-block:    AS15400 - AS15474
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15470
as-name:    AVERTECH
descr:     AverTech Sp. z o.o.
org:      ORG-ASZO70-RIPE
admin-c:    DM14665-RIPE
tech-c:     DM14665-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-AVERTECH
created:    2007-12-19T09:07:14Z
last-modified: 2021-04-29T06:39:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UTKS1-RIPE

organisation:  ORG-ASZO70-RIPE
org-name:    AverTech Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Kazimierza Wielkiego 22
address:    25-633 Kielce POLAND
phone:     +48 41 201 08 51
abuse-c:    ACRO23086-RIPE
mnt-ref:    MNT-AVERTECH
mnt-by:     MNT-AVERTECH
created:    2016-11-21T18:09:40Z
last-modified: 2020-04-29T19:33:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dawid Mazurczak
address:    AverTech Sp. z o.o.
address:    ul. Kazimierza Wielkiego 22
address:    25-633 Kielce POLAND
phone:     +48 510 790 823
nic-hdl:    DM14665-RIPE
mnt-by:     MNT-AVERTECH
created:    2016-11-21T17:54:17Z
last-modified: 2020-05-06T10:31:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]