| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETWORKI-AS AS15463

as-block:    AS15400 - AS15474
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15463
as-name:    NETWORKI-AS
org:      ORG-NL13-RIPE
remarks:    Level3
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-NETWORKI
remarks:    Zayo
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-NETWORKI
remarks:    Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-NETWORKI
admin-c:    NRM5-RIPE
tech-c:     NS758-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORKI-MNT
created:    2002-03-08T15:54:55Z
last-modified: 2022-06-14T16:15:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NL13-RIPE
org-name:    Virtustream UK Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    227 Berwick Avenue
address:    SL1 4QT
address:    Slough, Berkshire
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 208 230 2100
fax-no:     +44 208 230 2101
abuse-c:    AR17732-RIPE
admin-c:    TS36007-RIPE
admin-c:    BM8630-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETWORKI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETWORKI-MNT
created:    2004-04-17T12:16:44Z
last-modified: 2022-06-16T04:50:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network-i RIPE Maintainer
address:    Network-i Limited
address:    PO Box 1241
address:    Slough PDO
address:    SL1 4GP
phone:     +44 20-8230-2105
fax-no:     +44 20-8230-2102
admin-c:    NRM5-RIPE
tech-c:     NS758-RIPE
nic-hdl:    NRM5-RIPE
mnt-by:     NETWORKI-MNT
created:    2004-04-30T14:02:44Z
last-modified: 2005-05-06T09:35:13Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@network-i.net

role:      Network-i Support
address:    Network-i Limited
address:    PO Box 1241
address:    Slough PDO
address:    SL1 4GP
phone:     +44 20-8230-2105
fax-no:     +44 20-8230-2102
admin-c:    NRM5-RIPE
tech-c:     NS758-RIPE
nic-hdl:    NS758-RIPE
mnt-by:     NETWORKI-MNT
created:    2004-01-27T12:38:08Z
last-modified: 2005-05-06T09:39:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@network-i.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]