| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARBUZ-AS AS15454

as-block:    AS15400 - AS15474
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15454
as-name:    ARBUZ-AS
org:      ORG-AC22-RIPE
import:     from AS15757 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48441 action pref=110; accept AS48441
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47560 action pref=110; accept AS47560
import:     from AS44674 action pref=110; accept AS44674
import:     from AS44674 action pref=110; accept AS16176
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21103 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41034 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15757 announce AS-ARBUZ
export:     to AS48441 announce AS15454
export:     to AS12389 announce AS-ARBUZ
export:     to AS47560 announce ANY
export:     to AS44674 announce ANY
export:     to AS8359 announce AS-ARBUZ
export:     to AS21103 announce AS-ARBUZ
export:     to AS41034 announce AS15454
admin-c:    KGE-RIPE
tech-c:     KGE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KGE-MNT
created:    2006-08-17T07:23:34Z
last-modified: 2018-10-28T01:37:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AC22-RIPE
org-name:    ARBUZ Co.Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    19 Transportnaya str.
address:    685000
address:    Magadan
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74132692000
fax-no:     +74132692000
admin-c:    KGE-RIPE
mnt-by:     KGE-MNT
mnt-ref:    KGE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    KGE10-RIPE
created:    2006-08-09T10:11:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kirill Ettenko
address:    ARBUZ Co.Ltd
address:    19 Transportnaya str.
address:    685000
address:    Magadan
address:    Russian Federation
phone:     +74132692000
fax-no:     +74132692000
mnt-by:     KGE-MNT
nic-hdl:    KGE-RIPE
created:    2006-08-11T06:22:35Z
last-modified: 2015-10-12T04:55:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]