| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Baltneta AS15440

as-block:    AS15400 - AS15474
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15440
org:      ORG-BA18-RIPE
as-name:    Baltneta
descr:     Customers AS
remarks:    ========================================
remarks:
remarks:    +--------------------------------------
remarks:    |  Upstream Providers        |
remarks:    +--------------------------------------
remarks:    === RETN ================================
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS9002         announce AS-ML
remarks:    === TELIA  ==============================
import:     from AS8764 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS8764         announce AS-ML
remarks:    === COGENT ==============================
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS174          announce AS-ML
remarks:    === HE ==================================
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS6939         announce AS-ML
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939 announce AS-ML
export:     to AS-ANY announce AS-ML
remarks:    ===========================================
remarks:    +--------------------------------------
remarks:    |  Peers               |
remarks:    +--------------------------------------
remarks:    === BALT-IX ==================================
import:     from AS8486 action pref=250; accept AS-BALT-IX
export:     to  AS8486          announce AS-ML
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8486 accept AS-BALT-IX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8486 announce AS-ML
remarks:    === DTEL-IX ==================================
import:     from AS31210 action pref=100; accept AS-DTEL-IX
export:     to  AS31210         announce AS-ML
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31210 announce AS-ML
remarks:    === TELIA ====================================
import:     from AS8764 action pref=250; accept AS-ANY
export:     to  AS8764          announce AS-ML
remarks:    === MEDIAFON =================================
import:     from AS43482 action pref=250; accept AS43482
export:     to  AS43482         announce AS-ML
remarks:    === GOOGLE ===================================
import:     from AS15169 action pref=250; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169         announce AS-ML
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15169 announce AS-ML
remarks:    === FACEBOOK =================================
import:     from AS32934 action pref=250; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934         announce AS-ML
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934 announce AS-ML
remarks:    ================================================
remarks:
admin-c:    BNK1-RIPE
tech-c:     BNK1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BNK-LT-MNT
created:    2002-07-17T10:12:19Z
last-modified: 2021-05-11T07:41:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA18-RIPE
org-name:    UAB "Baltnetos komunikacijos"
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Rutkausko g. 6
address:    05132
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
phone:     +370 5 2745444
fax-no:     +370 5 2745440
admin-c:    BNK1-RIPE
tech-c:     BNK1-RIPE
abuse-c:    BNK1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BNK-LT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BNK-LT-MNT
created:    2004-04-17T11:37:10Z
last-modified: 2021-02-22T07:20:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BNK Operations
address:    UAB "Baltnetos komunikacijos"
address:    Rutkausko 6
address:    Vilnius, Lithuania
phone:     +370 5 2745444
admin-c:    AZ431-RIPE
admin-c:    DC15897-RIPE
tech-c:     AR7497-RIPE
tech-c:     VR886-RIPE
tech-c:     DC15897-RIPE
tech-c:     AS44335-RIPE
nic-hdl:    BNK1-RIPE
mnt-by:     BNK-LT-MNT
abuse-mailbox: abuse@balt.net
created:    2002-12-04T13:23:34Z
last-modified: 2021-02-22T07:18:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]