| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Witbe-AS AS15436

as-block:    AS15400 - AS15474
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15436
as-name:    Witbe-AS
remarks:    WITBE Autonomous System
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    | FranceIX peerings
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    Jaguar, FranceIX
import:     from AS30781 193.105.232.3 at 193.105.232.59 action pref=100; accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 193.105.232.3 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 2001:7F8:54::3 at 2001:7F8:54::59 action pref=100; accept AS-JAGUAR-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 2001:7F8:54::3 announce AS-WITBE
remarks:    Phibee, FranceIX
import:     from AS8487 193.105.232.12 at 193.105.232.59 action pref=100; accept AS-PHIBEE-TELECOM
export:     to AS30781 193.105.232.12 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8487 2001:7F8:54::12 at 2001:7F8:54::59 action pref=100; accept AS-PHIBEE-TELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8487 2001:7F8:54::12 announce AS-WITBE
remarks:    Ascus, FranceIX
import:     from AS39912 193.105.232.85 at 193.105.232.59 action pref=100; accept AS-I3B
export:     to AS30781 193.105.232.85 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 2001:7F8:54::85 at 2001:7F8:54::59 action pref=100; accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 2001:7F8:54::85 announce AS-WITBE
remarks:    Telecity, FranceIX
import:     from AS15830 193.105.232.3 at 193.105.232.89 action pref=100; accept AS-TELECITYGROUP
export:     to AS15830 193.105.232.3 announce AS-WITBE
remarks:    Akamai, FranceIX
import:     from AS20940 193.105.232.168 at 193.105.232.59 action pref=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 193.105.232.168 announce AS-WITBE
remarks:    Route Servers, FranceIX
import:     from AS51706 193.105.232.250 at 193.105.232.59 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51706 193.105.232.251 at 193.105.232.59 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51706 193.105.232.250 announce AS-WITBE
export-via:   AS51706 to AS-ANY announce AS-WITBE
export:     to AS51706 193.105.232.251 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 2001:7F8:54::250 at 2001:7F8:54::59 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 2001:7F8:54::251 at 2001:7F8:54::59 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 2001:7F8:54::250 announce AS-WITBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 2001:7F8:54::251 announce AS-WITBE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    | Kinx peerings
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    KINX, KINX
import:     from AS9957 192.145.251.4 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9957
import:     from AS9957 192.145.251.5 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9957
export:     to AS9957 192.145.251.4 announce AS-WITBE
export:     to AS9957 192.145.251.5 announce AS-WITBE
remarks:    Samsung, KINX
import:     from AS6619 192.145.251.28 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS6619
export:     to AS6619 192.145.251.28 announce AS-WITBE
remarks:    Flag Telecom, KINX
import:     from AS15412 192.145.251.42 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS-FLAGP
export:     to AS15412 192.145.251.42 announce AS-WITBE
remarks:    TM Net, KINX
import:     from AS4788 192.145.251.44 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS4788
export:     to AS4788 192.145.251.44 announce AS-WITBE
remarks:    Microsoft, KINX
import:     from AS12076 192.145.251.47 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS12076
export:     to AS12076 192.145.251.47 announce AS-WITBE
remarks:    KT Solutions, KINX
import:     from AS9695 192.145.251.57 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9695
export:     to AS9695 192.145.251.57 announce AS-WITBE
remarks:    SKNetworks, KINX
import:     from AS18302 192.145.251.87 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS18302
export:     to AS18392 192.145.251.87 announce AS-WITBE
remarks:    KRNic, KINX
import:     from AS23713 192.145.251.92 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS23713
export:     to AS23713 192.145.251.92 announce AS-WITBE
remarks:    KRNic, KINX
import:     from AS9700 192.145.251.94 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9700
import:     from AS9700 192.145.251.95 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9700
export:     to AS9700 192.145.251.94 announce AS-WITBE
export:     to AS9700 192.145.251.95 announce AS-WITBE
remarks:    KRLine, KINX
import:     from AS9701 192.145.251.96 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS9701
export:     to AS9701 192.145.251.96 announce AS-WITBE
remarks:    BizNet, KINX
import:     from AS17451 192.145.251.105 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS17451
export:     to AS17451 192.145.251.105 announce AS-WITBE
remarks:    NHN, KINX
import:     from AS23576 192.145.251.110 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS23576
import:     from AS23576 192.145.251.111 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS23576
export:     to AS23576 192.145.251.110 announce AS-WITBE
export:     to AS23576 192.145.251.111 announce AS-WITBE
remarks:    NexG, KINX
import:     from AS17877 192.145.251.115 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS17877
export:     to AS17877 192.145.251.115 announce AS-WITBE
remarks:    PCH, KINX
import:     from AS42 192.145.251.151 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 192.145.251.151 announce AS-WITBE
remarks:    PCH, KINX
import:     from AS3856 192.145.251.152 at 192.145.251.54 action pref=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 192.145.251.152 announce AS-WITBE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    | Transit
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    OpenTransit, Paris
import:     from AS5511 193.251.248.21 at 193.251.248.22 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5511 193.251.248.21 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 2001:688:0:3:1::21 at 2001:688:0:3:1::22 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 2001:688:0:3:1::21 announce AS-WITBE
remarks:    Tiscali, Paris
import:     from AS3257 213.200.76.209 at 213.200.76.210 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 213.200.76.209 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 2001:668:0:3::1000:101 at 2001:668:0:3::1000:102 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 2001:668:0:3::1000:101 announce AS-WITBE
remarks:    Colt Internet, Paris
import:     from AS8220 62.23.86.13 at 62.23.86.14 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 62.23.86.13 announce AS-WITBE
remarks:    Peer1, Montreal
import:     from AS13768 69.90.183.89 at 69.90.183.90 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13768 69.90.183.89 announce AS-WITBE
remarks:    Peer1, Vancouver
import:     from AS13768 64.69.67.209 at 64.69.67.210 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13768 64.69.67.209 announce AS-WITBE
remarks:    HE.Net, Singapore
import:     from AS6939 184.104.209.125 at 184.104.209.126 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 184.104.209.125 announce AS-WITBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:470:1:67::1 at 2001:470:1:67::2 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:470:1:67::1 announce AS-WITBE
remarks:    EpsilonTel, Singapore
import:     from AS44356 180.178.74.220 at 180.178.74.221 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44356 announce AS-WITBE
remarks:    ------------------------------------------------------------
org:      ORG-WA9-RIPE
admin-c:    PR12-RIPE
tech-c:     PR12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WITBE-MNT
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    For any peering issue, please contact peering@witbe.net
remarks:    ------------------------------------------------------------
created:    2002-09-23T15:44:58Z
last-modified: 2023-02-01T08:17:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WA9-RIPE
org-name:    WITBE S.A.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    18-22 Rue d'Arras
        Building A11
address:    92000
address:    Nanterre
address:    FRANCE
phone:     +33 1 47 67 77 77
fax-no:     +33 1 47 67 77 99
abuse-c:    AR15400-RIPE
mnt-ref:    WITBE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WITBE-MNT
admin-c:    PR12-RIPE
created:    2004-04-17T11:24:02Z
last-modified: 2021-06-28T07:48:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul Rolland
address:    18-22 Rue d'Arras
address:    Building A11
address:    92000 Nanterre
address:    France
phone:     +33 1 47 67 77 77
fax-no:     +33 1 47 67 77 99
nic-hdl:    PR12-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Please, do not contact me for any problem you may have
remarks:    with address space 213.56.195/24. Though mentionned as
remarks:    a contact, I have no link with what's going on there..
remarks:    -------------------------------------------------------
mnt-by:     WITBE-MNT
created:    2002-07-08T16:05:00Z
last-modified: 2021-06-28T07:13:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]