| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CYBERCORE-AS AS15398

as-block:    AS15360 - AS15398
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15398
as-name:    CYBERCORE-AS
org:      ORG-WA182-RIPE
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS15398
admin-c:    HT463-RIPE
tech-c:     AT802-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS15398-MNT
created:    2002-09-09T10:09:19Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-WA182-RIPE
org-name:    Werft22 AG
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    Stadtbachstrasse 63
address:    CH-5400 Baden
abuse-c:    AR18651-RIPE
admin-c:    HT463-RIPE
tech-c:     AT802-RIPE
mnt-by:     AS15398-MNT
mnt-by:     ORG-WA182-MNT
mnt-ref:    ORG-WA182-MNT
created:    2011-02-01T11:16:32Z
last-modified: 2022-12-01T16:58:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Trottmann
address:    Werft22 AG
address:    Weite Gasse 21
address:    CH-5400 Baden
phone:     +41 56 210 9132
fax-no:     +41 56 210 9134
nic-hdl:    AT802-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-02-27T21:07:08Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AT802-RIPE-MNT

person:     Henning Timcke
address:    Werft22 AG
address:    Weite Gasse 21
address:    CH-5400 Baden
phone:     +41 56 210 9132
fax-no:     +41 56 210 9134
nic-hdl:    HT463-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-02-27T21:08:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     HT463-RIPE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]