| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASIWELT AS13289

as-block:    AS13225 - AS13311
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13289
as-name:    ASIWELT
org:      ORG-iAID1-RIPE
remarks:    ==== UPSTREAMS ====
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29624 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20686 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-IWELT
export:     to AS3356 announce AS-IWELT
export:     to AS20686 announce AS-IWELT
export:     to AS29624 announce ANY
remarks:    ==== PEERS ====
import:     from AS8767 action pref=100; accept AS-MNETDE
import:     from AS33988 action pref=100; accept AS-TEAMIX
import:     from AS21083 action pref=100; accept AS-N-IX-SERVICES
import:     from AS39090 action pref=100; accept AS-BRANDL
import:     from AS8859 action pref=100; accept AS-OSN
import:     from AS29298 action pref=100; accept AS-SUSE
import:     from AS12337 action pref=100; accept AS-NORIS
import:     from AS15598 action pref=100; accept AS-IPX
import:     from AS197540 action pref=100; accept AS-NETCUP
import:     from AS16316 action pref=100; accept AS-TMT
import:     from AS60955 action pref=100; accept AS-WAVECON
import:     from AS24940 action pref=100; accept AS-HETZNER
import:     from AS28876 action pref=100; accept AS-SUEC-DACOR
export:     to AS8767 announce AS-IWELT
export:     to AS33988 announce AS-IWELT
export:     to AS21083 announce AS-IWELT
export:     to AS39090 announce AS-IWELT
export:     to AS8859 announce AS-IWELT
export:     to AS29298 announce AS-IWELT
export:     to AS12337 announce AS-IWELT
export:     to AS15598 announce AS-IWELT
export:     to AS197540 announce AS-IWELT
export:     to AS16316 announce AS-IWELT
export:     to AS60955 announce AS-IWELT
export:     to AS24940 announce AS-IWELT
export:     to AS28876 announce AS-IWELT
admin-c:    DKM6-RIPE
tech-c:     MR465-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2002-06-25T14:47:01Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-iAID1-RIPE
org-name:    Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mainparkring 4
address:    97246
address:    Eibelstadt
address:    GERMANY
phone:     +499303982860
fax-no:     +499303982879
abuse-c:    AR13917-RIPE
admin-c:    DKM6-RIPE
admin-c:    MR465-RIPE
mnt-ref:    IWELT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2004-04-17T11:09:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dr. Klaus Mapara
address:    iWelt GmbH + Co. KG
address:    Mainparkring 4
address:    97246 Eibelstadt
address:    Germany
phone:     +49 9303 982 800
nic-hdl:    DKM6-RIPE
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2016-02-17T13:21:25Z
last-modified: 2020-09-17T06:19:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Raab
address:    iWelt GmbH + Co. KG
address:    Mainparkring 4
address:    97246 Eibelstadt
address:    Germany
phone:     +49 9303 982 800
fax-no:     +49 9303 982 879
nic-hdl:    MR465-RIPE
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-09-17T06:19:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]