| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PoR-NET AS13266

as-block:    AS13225 - AS13311
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13266
as-name:    PoR-NET
descr:     Port of Rotterdam network
descr:     Rotterdam, the Netherlands
org:      ORG-HRN1-RIPE
import:     from AS24785 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1136 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1136 announce AS13266
export:     to AS24785 announce AS13266
admin-c:    JD3357-RIPE
tech-c:     ENH5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     POR-NET-SHRD-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-09-10T09:46:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HRN1-RIPE
org-name:    Havenbedrijf Rotterdam n.v.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Wilhelminakade 909
address:    3072 AP
address:    Rotterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31102521000
fax-no:     +31102521090
mnt-by:     PS24315-MNT
mnt-ref:    POR-NET-SHRD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    PAH41-RIPE
created:    2013-03-18T14:45:21Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:55Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    JD3357-RIPE
admin-c:    RDV404-RIPE

role:      Easynet Netherlands Hostmaster
address:    Easynet Group Nederland B.V.
address:    Karspeldreef 14
address:    1101 CK Amsterdam
address:    The Netherlands
address:    NL
phone:     +31 20 798 98 98
fax-no:     +31 20 798 98 99
admin-c:    TG544-RIPE
tech-c:     TG544-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gtt.net
nic-hdl:    ENH5-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    E-mail is the preferred contact method!
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    Please use one of the following addresses:
remarks:    abuse@nl.easynet.net  - for abuse notification
remarks:    support@nl.easynet.net - for technical questions
remarks:    info@nl.easynet.net  - for anything else
remarks:    ------------------------------------------------
mnt-by:     EASYNET-NL-MNT
created:    2002-02-28T10:18:38Z
last-modified: 2018-12-19T13:51:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jouke Dijkstra
address:    Havenbedrijf Rotterdam N.V.
address:    Postbus 6622
address:    NL-3002 AP ROTTERDAM
address:    The Netherlands
phone:     +31 10 2521780
nic-hdl:    JD3357-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T19:09:06Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]