| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.200.130.163 (lg) / ec2-52-200-130-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c8:82a3::34c8:82a3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MONDADORI-AS AS13254

as-block:    AS13225 - AS13311
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13254
as-name:    MONDADORI-AS
org:      ORG-AMES1-RIPE
import:     from AS3302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21444 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3302 announce AS13254
export:     to AS21444 announce AS13254
admin-c:    GD5057
admin-c:    ILC3-RIPE
tech-c:     IOC3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     FC552-RIPE
mnt-by:     INFRACOM-MNT
mnt-lower:   INFRACOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-11-20T10:07:31Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TM2-RIPE

organisation:  ORG-AMES1-RIPE
org-name:    ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
org-type:    OTHER
address:    VIA ARNOLDO MONDADORI 1
address:    20090 SEGRATE (MI)
abuse-c:    AC30799-RIPE
admin-c:    ILC3-RIPE
tech-c:     IOC3-RIPE
mnt-ref:    INFRACOM-MNT
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2012-02-08T16:31:26Z
last-modified: 2016-02-15T17:04:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Irideos LIR Contacts
address:    Irideos S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-TM2-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
admin-c:    AN30587-RIPE
admin-c:    AD13536-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AN30587-RIPE
tech-c:     AD13536-RIPE
nic-hdl:    ILC3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@irideos.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-10T09:49:57Z
last-modified: 2019-03-04T11:04:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Irideos LIR Contacts
address:    Irideos S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-TM2-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AR4745-RIPE
tech-c:     SP14165-RIPE
tech-c:     PAS246-RIPE
tech-c:     MC27896-RIPE
tech-c:     AA6138-RIPE
nic-hdl:    IOC3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@irideos.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-11T11:10:40Z
last-modified: 2019-03-04T11:06:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Federico Cilloccu
address:    Mondadori.com
address:    Via Cassanese 222
address:    20090 Segrate Milano Oltre (MI)
phone:     +39 02 26937271
fax-no:     +39 02 26937290
nic-hdl:    FC552-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T19:55:50Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Giovanni De Marco
address:    Arnoldo Mondadori Editore
address:    Via Privata Mondadori 1
address:    20090 Segrate Milano (MI)
phone:     +39 02 75423195
phone:     +39 02 21563290
fax-no:     +39 02 75422492
nic-hdl:    GD5057
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T20:12:55Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]