| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS13243 AS13243

as-block:    AS13225 - AS13311
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13243
as-name:    AS13243
org:      ORG-EOA1-RIPE
import:     from AS224 action pref=100; accept AS-UNINETT
import:     from AS1257 action pref=100; accept AS-TELE2
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2116 action pref=100; accept AS-CATCHCOM
import:     from AS2686 action pref=100; accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3292 action pref=100; accept AS-TDCNETNO
import:     from AS3307 action pref=100; accept AS-BANETELE
import:     from AS5619 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6709 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6667 action pref=100; accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
import:     from AS8434 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8674 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8896 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12552 action pref=100; accept AS-IPO-EU
import:     from AS12929 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12996 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13069 action pref=100; accept AS-DG
import:     from AS15560 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15659 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15765 action pref=100; accept AS-MIMER-NIX1
import:     from AS16065 action pref=100; accept AS-EASYNETNO
import:     from AS16175 action pref=100; accept AS-ITCONNECT
import:     from AS16180 action pref=100; accept AS-PRIMETIME
import:     from AS16186 action pref=100; accept AS-SSC-NO
import:     from AS21171 action pref=100; accept AS-SCHIBSTED
import:     from AS21201 action pref=100; accept AS-NETFONDS
import:     from AS21202 action pref=100; accept AS-DCS
import:     from AS21293 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25148 action pref=100; accept AS-BASEFARM
import:     from AS25351 action pref=100; accept AS-BROADNET
import:     from AS29300 action pref=100; accept AS-DIRECTCONNECT
import:     from AS29492 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29518 action pref=100; accept AS-LABS2
import:     from AS30950 action pref=100; accept AS-BREDBANDSALLIANSEN
import:     from AS31283 action pref=100; accept AS-FASTHOST
import:     from AS39029 action pref=100; accept AS-LINPRO
import:     from AS39787 action pref=100; accept AS-NO-TV2
import:     from AS41129 action pref=100; accept AS-LOOPBACK
import:     from AS41164 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41483 action pref=100; accept AS-NWN
import:     from AS41572 action pref=100; accept AS-HAFSLUND
import:     from AS41741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42400 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43594 action pref=100; accept AS-CONSOLL
export:     to AS224 announce AS-COMACE
export:     to AS1257 announce AS-COMACE
export:     to AS1299 announce AS-COMACE
export:     to AS2116 announce AS-COMACE
export:     to AS2686 announce AS-COMACE
export:     to AS2874 announce AS-COMACE
export:     to AS3292 announce AS-COMACE
export:     to AS3307 announce AS-COMACE
export:     to AS5619 announce AS-COMACE
export:     to AS6709 announce AS-COMACE
export:     to AS6667 announce AS-COMACE
export:     to AS8434 announce AS-COMACE
export:     to AS8674 announce AS-COMACE
export:     to AS8896 announce AS-COMACE
export:     to AS12552 announce AS-COMACE
export:     to AS12929 announce AS-COMACE
export:     to AS12996 announce AS-COMACE
export:     to AS13069 announce AS-COMACE
export:     to AS15560 announce AS-COMACE
export:     to AS15659 announce AS-COMACE
export:     to AS15765 announce AS-COMACE
export:     to AS16065 announce AS-COMACE
export:     to AS16175 announce AS-COMACE
export:     to AS16180 announce AS-COMACE
export:     to AS16186 announce AS-COMACE
export:     to AS21171 announce AS-COMACE
export:     to AS21201 announce AS-COMACE
export:     to AS21202 announce AS-COMACE
export:     to AS21293 announce AS-COMACE
export:     to AS25148 announce AS-COMACE
export:     to AS25351 announce AS-COMACE
export:     to AS29300 announce AS-COMACE
export:     to AS29492 announce AS-COMACE
export:     to AS29518 announce AS-COMACE
export:     to AS30950 announce AS-COMACE
export:     to AS31283 announce AS-COMACE
export:     to AS39029 announce AS-COMACE
export:     to AS39787 announce AS-COMACE
export:     to AS41129 announce AS-COMACE
export:     to AS41164 announce AS-COMACE
export:     to AS41483 announce AS-COMACE
export:     to AS41741 announce AS-COMACE
export:     to AS42400 announce AS-COMACE
export:     to AS43594 announce AS-COMACE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    peering-issues: peering@comace.net
remarks:    peering on NIX1: nix-peering@comace.net
remarks:    abuse: abuse@comace.net
remarks:    noc: noc@comace.net
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    CACE1-RIPE
tech-c:     CACE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EARM-MNT
mnt-by:     COMACE-MNT
created:    2002-06-19T12:18:07Z
last-modified: 2021-01-28T07:30:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EOA1-RIPE
org-name:    TIETOEVRY NORWAY AS
country:    NO
remarks:    Registration number (Org.nr.): 933 012 867
org-type:    LIR
address:    Snaroyveien 30A
address:    N-1360
address:    FORNEBU
address:    NORWAY
phone:     +4723145000
mnt-ref:    EOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EOM-MNT
admin-c:    EVRY2-RIPE
abuse-c:    CACE1-RIPE
created:    2004-04-17T11:44:55Z
last-modified: 2021-10-28T13:38:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Comace Hostmaster
address:    EVRY AS
address:    Regional Operations
address:    Postboks 4364 Nydalen
address:    N-0402 Oslo
address:    Norway
phone:     +47 23 14 50 00
fax-no:     +47 23 14 50 01
abuse-mailbox: abuse@comace.net
admin-c:    RS6874-RIPE
admin-c:    SRL9-RIPE
tech-c:     TB362-RIPE
tech-c:     LM775-RIPE
tech-c:     SRL9-RIPE
nic-hdl:    CACE1-RIPE
mnt-by:     AS13243-MNT
created:    2002-02-06T16:30:10Z
last-modified: 2013-03-21T09:37:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]