| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITE AS13194

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13194
as-name:    BITE
descr:     Bite IP Network
org:      ORG-BGIS1-RIPE
remarks:    ------------------------
mp-import:   afi ipv6 from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to  AS174 announce AS-BITE-v6
import:     from AS174 action pref=700; accept ANY
export:     to  AS174 announce AS-BITE
remarks:
mp-import:   afi ipv6 from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3356 announce AS-BITE-v6
import:     from AS3356 action pref=700; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-BITE
remarks:
mp-import:   afi ipv6 from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to  AS3257 announce AS-BITE-v6
import:     from AS3257 action pref=700; accept ANY
export:     to  AS3257 announce AS-BITE
remarks:
mp-import:   afi ipv6 from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS9002 announce AS-BITE-v6
import:     from AS9002 action pref=700; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-BITE
remarks:
remarks:    -----------------------
remarks:
remarks:    peering information: https://www.peeringdb.com/asn/13194
remarks:
remarks:    ------------------------
import:     from AS2847 action pref=100; accept AS-LITNET
import:     from AS8684 action pref=100; accept AS-ML
import:     from AS8764 action pref=100; accept AS-LTELECOM
import:     from AS6769 action pref=100; accept AS-INFOSTRUKTURA
import:     from AS12539 action pref=100; accept AS-5CI-MACRO
import:     from AS15440 action pref=100; accept AS-ML
import:     from AS201201 action pref=100; accept AS-DLC
import:     from AS21211 action pref=100; accept AS-PENKI
import:     from AS24852 action pref=100; accept AS-VINITA
import:     from AS3249 action pref=100; accept AS-ESTPAK
import:     from AS3327 action pref=100; accept AS-CITICTEL-CPC
remarks:    ---
import:     from AS-LT-IXs action pref=100; accept PeerAS
export:     to AS-LT-IX announce AS-BITE-LT AND NOT AS-LT-IX
remarks:    ---
import:     from AS-LV-IX action pref=100; accept AS-LATVIA
export:     to AS-LV-IX announce AS-BITE
remarks:    ------------------------
import:     from AS-BITE-LT action pref=100; accept PeerAS
export:     to AS-BITE-LT announce ANY
remarks:    --------------------------------
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS13335 accept ANY
admin-c:    BITE2000-RIPE
remarks:    ---------------------------------
tech-c:     BITE2000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITE-NOC
created:    2002-06-26T09:09:55Z
last-modified: 2022-08-04T20:47:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BGIS1-RIPE
org-name:    UAB "Bite Lietuva"
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Zemaites st. 15
address:    LT-03504
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
phone:     +370 685 80000
phone:     +370 699 23230
fax-no:     +370 699 50201
abuse-c:    Bite2000-RIPE
admin-c:    Bite2000-RIPE
admin-c:    RJ20-RIPE
mnt-ref:    BITE-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BITE-NOC
created:    2004-04-17T11:37:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITE NOC
address:    BITE Network Operations Center
address:    Zemaites 15
address:    LT-03504 Vilnius
address:    Lithuania
abuse-mailbox: abuse@bi.lt
phone:     +370 699 23230
phone:     +370 685 80000
fax-no:     +370 699 50201
admin-c:    RJ20-RIPE
tech-c:     RJ20-RIPE
tech-c:     JK23596-RIPE
nic-hdl:    BITE2000-RIPE
remarks:    ------------------------
remarks:    24*7 operational staff
remarks:    ------------------------
mnt-by:     BITE-NOC
created:    2002-04-09T08:16:59Z
last-modified: 2020-05-27T17:05:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]