| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-NERIM AS13193

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13193
as-name:    ASN-NERIM
remarks:    xDSL Internet Provider
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS12844 accept ANY
import:     from AS34659 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12844 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34659 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-NERIM
export:     to AS12844 announce AS-NERIM
export:     to AS34659 announce AS-NERIM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-NERIM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12844 announce AS-NERIM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34659 announce AS-NERIM
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Nerim is present at SFINX, DE-CIX, LINX, AMS-IX,
remarks:    FRANCE-IX and Equinix-Paris.
remarks:    -
remarks:    IX Name IPv4 IPv6
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    SFINX 194.68.129.181 2001:660:A100:2::102
remarks:    DE-CIX 80.81.193.39 2001:7F8::3389:0:1
remarks:    Equinix-PAR 195.42.144.15 2001:7F8:43::1:3193:1
remarks:    LINX 195.66.224.216 2001:7F8:4::3389:1
remarks:    AMS-IX 195.69.145.198 2001:7F8:1::A501:3193:1
remarks:    FRANCE-IX 37.49.237.72 2001:7f8:54::1:72
remarks:    -
remarks:    Peering requests should be sent to peering ?t nerim d?t net.
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    Network information and looking-glass are available at:
remarks:    http://stats.nerim.net/
remarks:    -------------------------------------------------------
org:      ORG-PSN1-RIPE
admin-c:    NR13193
tech-c:     NR13193
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NERIM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PSN1-MNT
created:    2002-09-13T10:04:26Z
last-modified: 2021-09-23T10:07:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSN1-RIPE
org-name:    KEYYO SA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    32 Bd Victor Hugo
address:    92110
address:    Clichy
address:    FRANCE
phone:     +33172387700
fax-no:     +33147561053
admin-c:    PSN-RIPE
admin-c:    MATG-RIPE
abuse-c:    KE9298
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PSN1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PSN1-MNT
created:    2004-11-10T10:50:48Z
last-modified: 2021-10-05T16:00:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nerim RIPE
address:    Paroi Nord de la Grande Arche
address:    1 parvis de la Dfense
address:    92044 Paris la Dfense CEDEX
nic-hdl:    NR13193
mnt-by:     NERIM-MNT
created:    2018-09-28T12:37:41Z
last-modified: 2018-09-28T12:57:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]