| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.147.7 (lg) / ec2-34-239-147-7.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9307::22ef:9307 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRIOLAN AS13188

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13188
as-name:    TRIOLAN
org:      ORG-CDNL2-RIPE
remarks:    ==========================
remarks:    IP Transit RETN
remarks:    ==========================
import:     from AS9002 action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-BANKINFORM
remarks:    ==========================
remarks:    IP Transit ETT
remarks:    ==========================
import:     from AS35320 action pref=120; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-BANKINFORM
remarks:    ==========================
remarks:    IP Transit Cogent
remarks:    ==========================
import:     from AS174 action pref=120; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-BANKINFORM
remarks:    ==========================
remarks:    IP Transit EAST-NET Ltd
import:     from AS50780 action pref=120; accept ANY
export:     to AS50780 announce AS-BANKINFORM
remarks:    ==========================
remarks:    Exchange
remarks:    ==========================
import:     from AS15497 action pref=100; accept AS-COLOCALL-UA
export:     to AS15497 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS21011 accept ANY
export:     to AS21011 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS57398 action pref=100; accept AS57398
export:     to AS57398 announce ANY
remarks:    ==========================
import:     from AS39762 action pref=100; accept AS39762
export:     to AS39762 announce ANY
remarks:    Peers
remarks:    ==========================
import:     from AS25529 action pref=90; accept AS-KHUKRSAT
export:     to AS25529 announce AS13188
import:     from AS34312 action pref=90; accept AS34312
export:     to AS34312 announce AS13188
import:     from AS13249 action pref=90; accept AS-13249
export:     to AS13249 announce AS13188
import:     from AS3255 action pref=90; accept AS-UARNET
export:     to AS3255 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS15772 action pref=90; accept AS15772
export:     to AS15772 announce AS13188
import:     from AS51963 action pref=90; accept AS51963
export:     to AS51963 announce AS13188
import:     from AS34379 action pref=90; accept AS34379
export:     to AS34379 announce AS13188
import:     from AS197145 action pref=90; accept as-citonet
export:     to AS34379 announce ANY
import:     from AS47142 action pref=90; accept AS-STEEPHOST
export:     to AS47142 announce any
import:     from AS16327 action pref=100; accept any
export:     to AS16327 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS34331 action pref=100; accept any
export:     to AS34331 announce AS-BANKINFORM
import:     from AS31210 action pref=100; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-BANKINFORM
remarks:    =========UA-IX============
import:     from AS15645 action pref=95; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-BANKINFORM
remarks:    ==========================
admin-c:    OVY5-RIPE
tech-c:     OVY5-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TRIOLANMNT
created:    2002-07-26T15:13:05Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CDNL2-RIPE
org-name:    CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Prirechnaya 25A, office 7
address:    04210
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380952146184
fax-no:     +380443519382
admin-c:    OVY5-RIPE
admin-c:    YT1496-RIPE
abuse-c:    AR37924-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRIOLANMNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRIOLANMNT
created:    2013-10-07T08:22:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleksii V Yaroshenko
address:    Prirechnaya 25a
address:    Kiev
address:    Ukraine
phone:     +38 097-437-27-17
nic-hdl:    OVY5-RIPE
mnt-by:     TRIOLANMNT
created:    2016-08-30T12:25:29Z
last-modified: 2019-06-11T09:12:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]