| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cedacri-SpA AS13180

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13180
as-name:    Cedacri-SpA
org:      ORG-COS1-RIPE
descr:     Via Conventino, 1
descr:     Collecchio (PR) - 43100 - IT
import:     from AS8968 action pref=10; accept ANY
import:     from AS3269 action pref=10; accept ANY
import:     from AS13180:AS-PrivatePeers accept PeerAS
import:     from AS13180:AS-Customers accept PeerAS
export:     to AS8968 announce AS13180:AS-Customers AS13180
export:     to AS3269 announce AS13180
export:     to AS13180:AS-PrivatePeers announce AS13180
export:     to AS13180:AS-Customers announce ANY
admin-c:    RDM511-RIPE
tech-c:     RDM511-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CEDACRI
created:    2002-09-23T15:44:56Z
last-modified: 2023-11-27T16:54:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-COS1-RIPE
org-name:    CEDACRI S.P.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    VIA DEL CONVENTINO 1
address:    CAP 43044
address:    COLLECCHIO (Parma)
address:    ITALY
phone:     +39 0521 8071
fax-no:     +39 0521 807372
abuse-c:    RDM511-RIPE
admin-c:    RDM511-RIPE
admin-c:    RDM511-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-CEDACRI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CEDACRI
created:    2004-04-17T11:30:00Z
last-modified: 2023-11-20T09:08:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Management Staff
address:    Via del Conventino 1 - Collecchio
abuse-mailbox: Netw-Cedacri@iongroup.com
nic-hdl:    RDM511-RIPE
mnt-by:     Network-Cedacri-MNT
created:    2023-11-20T08:56:41Z
last-modified: 2023-11-23T12:53:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]