| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETINFO AS13147

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13147
as-name:    NETINFO
descr:     12 "Emil Bersinski" Str
descr:     Sofia, 1408
descr:     Bulgaria
import:     from AS57344 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57344 announce AS13147
import:     from AS31083 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31083 announce AS13147
org:      ORG-NIJ4-RIPE
admin-c:    TE3132-RIPE
tech-c:     NTD15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LIR-BG
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-04-30T07:59:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LE44-RIPE

organisation:  ORG-NIJ4-RIPE
org-name:    Net Info JSCo
org-type:    OTHER
country:    BG
address:    41 "Hristofor Kolumb" Blvd.
address:    Sofia 1592
address:    Bulgaria
admin-c:    TE3132-RIPE
tech-c:     NTD15-RIPE
abuse-c:    NAR59-RIPE
mnt-ref:    MNT-LIR-BG
mnt-by:     MNT-LIR-BG
created:    2020-04-29T12:15:40Z
last-modified: 2022-10-31T14:29:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetInfo Technical Department
address:    41 "Hristofor Kolumb" Blvd.
address:    Sofia 1592
address:    Bulgaria
nic-hdl:    NTD15-RIPE
mnt-by:     MNT-LIR-BG
created:    2020-04-29T13:52:28Z
last-modified: 2020-04-29T13:52:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Toni Enchev
address:    41 "Hristofor Kolumb" Blvd.
address:    Sofia 1592
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 960 31 00
fax-no:     +359 2 963 41 79
nic-hdl:    TE3132-RIPE
mnt-by:     MNT-LIR-BG
created:    2020-04-24T14:19:44Z
last-modified: 2020-04-29T13:56:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]