| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CREW-AS AS13135

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13135
as-name:    CREW-AS
descr:     Hamburg, Germany
org:      ORG-WCG4-RIPE
remarks:    =========================================
remarks:    transit:
remarks:    -------
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-CREW
import:     from AS49745 accept AS-WUSEL-FULL
export:     to AS49745 announce ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-CREW
import:     from AS9211 accept ANY
export:     to AS9211 announce AS-CREW
import:     from AS51131 accept ANY
export:     to AS51131 announce AS-CREW
remarks:    =========================================
remarks:    peerings:
remarks:    ------------------
import:     from AS9033 accept ANY
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS9033 announce AS-CREW
export:     to AS32934 announce AS-CREW
remarks:    =========================================
admin-c:    IRZ42-RIPE
tech-c:     IRZ42-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     CREW-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-08-07T14:57:33Z
last-modified: 2021-05-04T19:05:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WCG4-RIPE
org-name:    Wieske's Crew GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Suederstrasse 195
address:    20537
address:    HAMBURG
address:    GERMANY
phone:     +494025300720
fax-no:     +494025300722
admin-c:    IRZ42-RIPE
abuse-c:    IRZ42-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CREW-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CREW-MNT
created:    2006-01-03T12:10:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IRZ42.NET Hostmaster
address:    Wieske's Crew GmbH
address:    Suederstrasse 195
address:    D-20537 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49 40 25300720
fax-no:     +49 40 25300722
abuse-mailbox: abuse@irz42.net
remarks:    Office days mon-fri 0900-1700 CET
remarks:    Other hours: Try email to support@irz42.net
admin-c:    FA-RIPE
admin-c:    MB14-RIPE
admin-c:    DS6306-RIPE
tech-c:     FA-RIPE
tech-c:     MB14-RIPE
tech-c:     DS6306-RIPE
nic-hdl:    IRZ42-RIPE
mnt-by:     CREW-MNT
created:    2010-08-11T11:53:40Z
last-modified: 2020-12-22T12:46:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]