| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACI-COM-AS AS13119

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13119
org:      ORG-AMAN1-RIPE
as-name:    ACI-COM-AS
import:     from AS8286 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=150; accept ANY
import:     from AS43803 action pref=750; accept AS43803
import:     from AS60323 action pref=750; accept AS60323
export:     to AS8286 announce AS13119
export:     to AS5617 announce AS13119
export:     to AS43803 announce ANY
export:     to AS60323 announce ANY
default:    to AS5617 action pref=150; networks ANY
admin-c:    AMSK1-RIPE
tech-c:     AMSK1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACI-MNT-POLAND
created:    2002-07-08T08:40:56Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMAN1-RIPE
org-name:    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
country:    PL
org-type:    LIR
address:    al. Piastow 41
address:    71-065
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48914495858
admin-c:    KB470-RIPE
admin-c:    SN2158-RIPE
admin-c:    AMSK1-RIPE
admin-c:    LS10590-RIPE
admin-c:    MB29513-RIPE
mnt-ref:    ACI-MNT-POLAND
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ACI-MNT-POLAND
abuse-c:    AD10876-RIPE
created:    2004-04-17T11:46:33Z
last-modified: 2021-07-23T16:18:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Academic Centre of Computer Science
org:      ORG-AMAN1-RIPE
address:    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
address:    Akademickie Centrum Informatyki
address:    al. Piastow 41
address:    71-065 Szczecin
address:    POLAND
remarks:    Akademicka Miejska Siec Komputerowa - AMSK Szczecin
phone:     +48.914495858
abuse-mailbox: abuse@man.szczecin.pl
admin-c:    KB470-RIPE
admin-c:    DW391-RIPE
tech-c:     SN2158-RIPE
tech-c:     LS10590-RIPE
tech-c:     SK2474-RIPE
nic-hdl:    AMSK1-RIPE
mnt-by:     ACI-MNT-POLAND
created:    2003-03-24T11:10:11Z
last-modified: 2018-06-21T16:49:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]