| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISILINE-AS AS13113

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13113
org:      ORG-ILs1-RIPE
as-name:    ISILINE-AS
descr:     ---------------
descr:     Via Marconi, 2
descr:     I -12037 Saluzzo (CN)
descr:     ---------------
import:     from AS3302 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3302 announce AS13113
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS13113
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6762 announce AS13113
export:     to AS3302 announce AS13113:AS-CUSTOMERS
export:     to AS174 announce AS13113:AS-CUSTOMERS
export:     to AS6762 announce AS13113:AS-CUSTOMERS
admin-c:    INO23-RIPE
tech-c:     INO23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS13113-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-08-06T14:55:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ILs1-RIPE
org-name:    ISI Line srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    via Marconi n.2
address:    12037
address:    Saluzzo - CN
address:    ITALY
phone:     +39 0175 292929
fax-no:     +39 0175 249501
abuse-c:    AR15808-RIPE
admin-c:    INO23-RIPE
tech-c:     INO23-RIPE
mnt-ref:    AS13113-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS13113-MNT
created:    2004-04-17T11:31:57Z
last-modified: 2021-08-06T13:34:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Isiline Network Operations
address:    I-12037 SALUZZO (CN)
address:    via Marconi, 2
phone:     +39 0175 29 29 26
abuse-mailbox: abuse@isiline.net
admin-c:    DB21182-RIPE
tech-c:     DB21182-RIPE
tech-c:     VL12322-RIPE
nic-hdl:    INO23-RIPE
mnt-by:     AS13113-MNT
created:    2019-03-01T14:52:25Z
last-modified: 2019-03-09T14:41:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]