| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LVSILALE-AS AS13070

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13070
as-name:    LVSILALE-AS
org:      ORG-LA15-RIPE
import:     from AS34018 accept AS34018
import:     from AS35057 accept AS35057
import:     from AS5518 accept any
import:     from AS13194 accept any
export:     to AS34018 announce AS13070
export:     to AS35057 announce AS13070
export:     to AS5518 announce AS13070
export:     to AS13194 announce AS13070
default:    to AS5518
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS13194
admin-c:    JM2945-RIPE
tech-c:     IG1984-RIPE
tech-c:     SL4079-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SILALELTD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-04-14T12:24:12Z
last-modified: 2018-11-15T19:02:20Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA15-RIPE
org-name:    SIA Electronic Solutions
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Grestes str. 12 - 116
address:    LV-1021
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +371 67170361
fax-no:     +371 671 79371
admin-c:    SL4079-RIPE
admin-c:    IG1984-RIPE
admin-c:    JM2945-RIPE
abuse-c:    EA4497-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SILALELTD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SILALELTD-MNT
created:    2004-04-17T11:38:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilja Gricjuk
address:    SIA Electronic Solutions
address:    Grestes str. 12
address:    Riga, LV-1021
address:    Latvia
phone:     +371 26163343
fax-no:     +371 67179371
nic-hdl:    IG1984-RIPE
mnt-by:     SILALELTD-MNT
created:    2007-09-07T11:32:59Z
last-modified: 2017-10-30T21:56:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jonas Macijauskas
address:    SIA Electronic Solutions
address:    Grestes str. 12
address:    Riga, LV-1021
address:    Latvia
phone:     +371 29206790
fax-no:     +371 67179371
nic-hdl:    JM2945-RIPE
mnt-by:     SILALELTD-MNT
created:    2003-10-21T07:50:38Z
last-modified: 2010-05-12T09:46:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Leschenko
address:    AS Privatbank
address:    Muitas 1
address:    Riga, LV-1134
address:    Latvia
phone:     +371 67853812
nic-hdl:    SL4079-RIPE
mnt-by:     SERGL1801-MNT
created:    2007-09-07T11:29:07Z
last-modified: 2019-10-25T08:20:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]