| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FREINET AS13054

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13054
org:      ORG-FGfI1-RIPE
as-name:    FREINET
descr:     Freiburg, Germany
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    => IP Transit Uplinks <=
remarks:
remarks:    AS3320 ---- DTAG
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-FREINET
remarks:    AS12843 ---- TelemaxX Telekommunikation GmbH
import:     from AS12843 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12843 announce AS-FREINET
remarks:    AS1299 ---- Telia Company AB
mp-import:   from AS1299 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS1299 announce AS-FREINET
remarks:
remarks:    => UPSTREAMSv6 <=
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21299 announce AS-FREINET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-FREINET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12843 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12843 announce AS-FREINET-V6
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    => Public Peerings @ DE-CIX <=
remarks:
remarks:    Peering requests: peering@freinet.de
remarks:    see http://peeringdb.org for peering details
remarks:
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS2857 accept AS-RLP-NET
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS5588 accept AS-GTSCE
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS6083 accept AS-POSIX
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 accept RS-EUNETIP
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS6735 accept AS-SDT
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8442 accept AS-AS-DIG
import:     from AS8447 accept AS-TELEKOM-AT
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS8648 accept AS-KAMP
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
import:     from AS8767 accept AS-MNETDE
import:     from AS8859 accept AS-OSN
import:     from AS9002 accept AS-RETN-AS
import:     from AS9031 accept AS-INTICONET
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12312 accept AS-NACAMAR
import:     from AS12355 accept AS-HAMCOM-DE
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS12611 accept AS-RKOM
import:     from AS12713 accept AS-OTEGlobe
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS13101 accept AS-TNG
import:     from AS13246 accept AS-INETWIRE
import:     from AS13285 accept AS-OPAL
import:     from AS13301 accept AS-UNITEDCOLO
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15444 accept AS-NETSERVICES
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS21263 accept AS-TELEDATA
import:     from AS21336 accept AS-IR
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
import:     from AS21409 accept AS-IKOULA
import:     from AS21473 accept AS-MANET-AS
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS24905 accept AS-TERRALINK
import:     from AS24961 accept AS-FIBRE1
import:     from AS25478 accept AS-IHOME
import:     from AS29686 accept AS-PROBENETWORKS
import:     from AS30081 accept AS-CACHENETWORKS
import:     from AS33873 accept AS-ARVATO
import:     from AS34305 accept AS-EUROACCESS
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
import:     from AS34655 accept AS-JASMIN
import:     from AS34763 accept AS-VIRGINRADIO
import:     from AS35244 accept AS-KMS-DE_AS
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO-AS
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS42366 accept AS-TERRATRANSIT-AS
export:     to AS2818 announce AS-FREINET
export:     to AS2857 announce AS-FREINET
export:     to AS5089 announce AS-FREINET
export:     to AS5430 announce AS-FREINET
export:     to AS5588 announce AS-FREINET
export:     to AS5605 announce AS-FREINET
export:     to AS6083 announce AS-FREINET
export:     to AS6667 announce AS-FREINET
export:     to AS6695 announce AS-FREINET
export:     to AS6724 announce AS-FREINET
export:     to AS6735 announce AS-FREINET
export:     to AS6805 announce AS-FREINET
export:     to AS6939 announce AS-FREINET
export:     to AS8365 announce AS-FREINET
export:     to AS8442 announce AS-FREINET
export:     to AS8447 announce AS-FREINET
export:     to AS8560 announce AS-FREINET
export:     to AS8648 announce AS-FREINET
export:     to AS8657 announce AS-FREINET
export:     to AS8767 announce AS-FREINET
export:     to AS8859 announce AS-FREINET
export:     to AS9002 announce AS-FREINET
export:     to AS9031 announce AS-FREINET
export:     to AS9119 announce AS-FREINET
export:     to AS10310 announce AS-FREINET
export:     to AS12312 announce AS-FREINET
export:     to AS12355 announce AS-FREINET
export:     to AS12399 announce AS-FREINET
export:     to AS12611 announce AS-FREINET
export:     to AS12713 announce AS-FREINET
export:     to AS12859 announce AS-FREINET
export:     to AS13030 announce AS-FREINET
export:     to AS13101 announce AS-FREINET
export:     to AS13246 announce AS-FREINET
export:     to AS13285 announce AS-FREINET
export:     to AS13301 announce AS-FREINET
export:     to AS15169 announce AS-FREINET
export:     to AS15444 announce AS-FREINET
export:     to AS20940 announce AS-FREINET
export:     to AS21263 announce AS-FREINET
export:     to AS21336 announce AS-FREINET
export:     to AS21385 announce AS-FREINET
export:     to AS21409 announce AS-FREINET
export:     to AS22822 announce AS-FREINET
export:     to AS24905 announce AS-FREINET
export:     to AS24961 announce AS-FREINET
export:     to AS25478 announce AS-FREINET
export:     to AS29686 announce AS-FREINET
export:     to AS30081 announce AS-FREINET
export:     to AS33873 announce AS-FREINET
export:     to AS34305 announce AS-FREINET
export:     to AS34309 announce AS-FREINET
export:     to AS34655 announce AS-FREINET
export:     to AS34763 announce AS-FREINET
export:     to AS35244 announce AS-FREINET
export:     to AS35366 announce AS-FREINET
export:     to AS41692 announce AS-FREINET
export:     to AS42366 announce AS-FREINET
remarks:    ************************************************************
remarks:    ** Complaints about Internet Abuse like SPAM, HackAttacks **
remarks:    ** Scans, etc. please mail to: abuse@freinet.de **
remarks:    ** Please include all headers & logging where appropriate.**
remarks:    ** Requests from law enforcement (only!) according to TKG **
remarks:    ** para. 113, send fax to : +49 761-496-1790. Inquiries **
remarks:    ** can only be processed, if sent to the correct address. **
remarks:    ************************************************************
admin-c:    CM9180-RIPE
tech-c:     FNNC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FREINET-MNT
created:    2002-06-30T13:11:28Z
last-modified: 2020-09-10T08:12:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FGfI1-RIPE
org-name:    FreiNet GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Loerracher Strasse 5a
address:    79115
address:    Freiburg
address:    GERMANY
phone:     +49 761 496 1700
fax-no:     +49 761 496 1790
admin-c:    CM9180-RIPE
admin-c:    FW8
tech-c:     RD9180-RIPE
mnt-ref:    FREINET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FREINET-MNT
abuse-c:    FNNC1-RIPE
created:    2004-04-17T11:07:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FreiNet NOC
address:    FreiNet GmbH
address:    Loerracher Strasse 5a
address:    D-79115 Freiburg
address:    Germany
phone:     +49 761 496 1707
phone:     +49 761 496 1799
fax-no:     +49 761 497 1790
abuse-mailbox: abuse@freinet.de
tech-c:     FW8
tech-c:     CM9180-RIPE
tech-c:     RD9180-RIPE
nic-hdl:    FNNC1-RIPE
mnt-by:     FREINET-MNT
created:    2002-09-24T14:32:40Z
last-modified: 2019-04-09T10:21:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Mertink
address:    FreiNet GmbH
address:    Loerracher Strasse 5a
address:    D-79115 Freiburg
phone:     +49 761 496 1799
fax-no:     +49 761 496 1790
nic-hdl:    CM9180-RIPE
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-CAD8E645
mnt-by:     FREINET-MNT
created:    2012-01-03T13:19:37Z
last-modified: 2012-01-03T13:42:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]