| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASAOUN AS13044

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13044
as-name:    ASAOUN
org:      ORG-AS443-RIPE
remarks:    IPv4 OGERO PEER
import:     from AS42020 accept ANY
export:     to AS42020 announce AS13044
remarks:    IPv6 OGERO PEER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42020 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42020 announce AS13044
remarks:    IPv4 STORMWALL PEER
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS59796 announce AS13044
admin-c:    HK6218-RIPE
tech-c:     HK6218-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lb-aounnet-1-mnt
created:    2015-09-21T10:34:26Z
last-modified: 2021-11-14T14:52:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS443-RIPE
org-name:    Aoun.net s.a.r.l
country:    LB
org-type:    LIR
address:    raml quarter - shop located on plot no./1334/sour real zone
address:    1601
address:    sour
address:    LEBANON
phone:     +96170550162
phone:     +9613103543
admin-c:    HK6218-RIPE
tech-c:     HK6218-RIPE
abuse-c:    AR33476-RIPE
mnt-ref:    lb-aounnet-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lb-aounnet-1-mnt
created:    2015-09-11T13:54:33Z
last-modified: 2021-11-19T14:00:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Habib Kanso
address:    Network Operations Center
address:    Tyre
address:    LEBANON
phone:     +961 70 550 162
nic-hdl:    HK6218-RIPE
mnt-by:     lb-aounnet-1-mnt
created:    2018-04-19T09:26:29Z
last-modified: 2021-11-20T13:39:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]