| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZEN-AS AS13037

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13037
as-name:    ZEN-AS
descr:     Zen Internet - UK
descr:     GB
org:      ORG-ZIL1-RIPE
remarks:    --
remarks:    -- Transit
remarks:    --
mp-import:   afi any.unicast from AS2914 accept ANY;
mp-export:   afi any.unicast to AS2914 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi any.unicast from AS3257 accept ANY;
mp-export:   afi any.unicast to AS3257 announce AS-ZEN;
remarks:    --
remarks:    -- IXP Collectors
remarks:    --
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5459 195.66.225.254 at 195.66.224.158 accept AS-LINX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4::1553:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-LINX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5459 195.66.225.254 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4::1553:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5459 195.66.236.254 at 195.66.236.158 accept AS-LINX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4:1::1553:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-LINX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5459 195.66.236.254 at 195.66.226.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4:1::1553:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5459 195.66.244.254 at 195.66.244.28 accept AS-LINX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4:2::1553:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-LINX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5459 195.66.244.254 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4:2::1553:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:    --
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8330 5.57.80.250 at 5.57.80.48 accept AS-LONAP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8330 2001:7f8:17::208a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-LONAP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8330 5.57.80.250 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8330 2001:7f8:17::208a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:    --
remarks:    -- Peers
remarks:    --
remarks:    # AS20860: IOMART
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20860 195.66.244.2 at 195.66.244.28 accept AS-IOMART;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20860 2001:7f8:4:2::517c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-IOMART;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20860 195.66.244.2 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20860 2001:7f8:4:2::517c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20860 195.66.224.207 at 195.66.224.158 accept AS-IOMART;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20860 195.66.224.207 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS62212: DATACENTRED
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62212 195.66.244.3 at 195.66.244.28 accept AS-DATACENTRED;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62212 195.66.244.3 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9009: M247
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 195.66.244.5 at 195.66.244.28 accept AS-GBXS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8:4:2::2331:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-GBXS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 195.66.244.5 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8:4:2::2331:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 195.66.224.231 at 195.66.224.158 accept AS-GBXS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8:4::2331:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-GBXS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 195.66.224.231 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8:4::2331:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42455: WIMANX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42455 195.66.244.7 at 195.66.244.28 accept AS-WIMANX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42455 195.66.244.7 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42455 195.66.224.28 at 195.66.224.158 accept AS-WIMANX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42455 2001:7f8:4::a5d7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-WIMANX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42455 195.66.224.28 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42455 2001:7f8:4::a5d7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42455 195.66.236.28 at 195.66.236.158 accept AS-WIMANX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42455 195.66.236.28 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS43531: CONSOLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43531 195.66.244.8 at 195.66.244.28 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:4:2::aa0b:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-IXREACH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43531 195.66.244.8 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:4:2::aa0b:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43531 195.66.224.217 at 195.66.224.158 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:4::aa0b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-IXREACH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43531 195.66.224.217 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:4::aa0b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43531 195.66.236.217 at 195.66.236.158 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:4:1::aa0b:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-IXREACH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43531 195.66.236.217 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:4:1::aa0b:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43531 5.57.80.126 at 5.57.80.48 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43531 5.57.80.127 at 5.57.80.48 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:17::aa0b:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-IXREACH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:17::aa0b:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-IXREACH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43531 5.57.80.126 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43531 5.57.80.127 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:17::aa0b:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:17::aa0b:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS30740: EXA-NETWORKS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30740 195.66.244.10 at 195.66.244.28 accept AS-EXA;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30740 2001:7f8:4:2::7814:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-EXA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30740 195.66.244.10 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30740 2001:7f8:4:2::7814:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30740 195.66.224.235 at 195.66.224.158 accept AS-EXA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30740 195.66.224.235 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8468: ENTANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 195.66.244.11 at 195.66.244.28 accept AS-ENTANET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7f8:4:2::2114:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-ENTANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 195.66.244.11 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7f8:4:2::2114:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.158 accept AS-ENTANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 195.66.236.151 at 195.66.236.158 accept AS-ENTANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 195.66.236.151 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 5.57.80.135 at 5.57.80.48 accept AS-ENTANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 5.57.80.135 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35425: BYTEMARK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 195.66.244.12 at 195.66.244.28 accept AS-BYTEMARK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:4:2::8a61:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-BYTEMARK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 195.66.244.12 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:4:2::8a61:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 195.66.225.144 at 195.66.224.158 accept AS-BYTEMARK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:4::8a61:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-BYTEMARK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 195.66.225.144 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:4::8a61:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 5.57.80.160 at 5.57.80.48 accept AS-BYTEMARK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:17::8a61:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-BYTEMARK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 5.57.80.160 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:17::8a61:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6908: DATAHOP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6908 195.66.244.13 at 195.66.244.28 accept AS-DATAHOP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6908 2001:7f8:4:2::1afc:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-DATAHOP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6908 195.66.244.13 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6908 2001:7f8:4:2::1afc:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6908 195.66.225.32 at 195.66.224.158 accept AS-DATAHOP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6908 2001:7f8:4::1afc:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-DATAHOP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6908 195.66.225.32 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6908 2001:7f8:4::1afc:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6908 5.57.81.21 at 5.57.80.48 accept AS-DATAHOP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6908 2001:7f8:17::1afc:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-DATAHOP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6908 5.57.81.21 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6908 2001:7f8:17::1afc:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25178: KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 195.66.244.14 at 195.66.244.28 accept AS-KEYCOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:4:2::625a:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-KEYCOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 195.66.244.14 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:4:2::625a:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8553: AVENSYS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8553 195.66.244.15 at 195.66.244.28 accept AS-AVENSYS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8553 195.66.244.15 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.158 accept AS-AVENSYS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8553 195.66.236.126 at 195.66.236.158 accept AS-AVENSYS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8553 195.66.236.126 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8426: CLARANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 195.66.244.17 at 195.66.244.28 accept AS-CLARANET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7f8:4:2::20ea:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-CLARANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 195.66.244.17 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7f8:4:2::20ea:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.158 accept AS-CLARANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 195.66.236.66 at 195.66.236.158 accept AS-CLARANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 195.66.236.66 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31655: GAMMATELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31655 195.66.244.20 at 195.66.244.28 accept AS-GAMMATELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31655 195.66.244.20 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31655 195.66.225.242 at 195.66.224.158 accept AS-GAMMATELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31655 195.66.225.242 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31655 195.66.237.242 at 195.66.236.158 accept AS-GAMMATELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31655 195.66.237.242 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS786: UKERNA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 195.66.244.22 at 195.66.244.28 accept AS-JANETPLUS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 195.66.244.22 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.158 accept AS-JANETPLUS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 195.66.236.15 at 195.66.236.158 accept AS-JANETPLUS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 195.66.236.15 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41230: ASK4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 195.66.244.23 at 195.66.244.28 accept AS-ASK4;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 195.66.244.23 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 195.66.224.104 at 195.66.224.158 accept AS-ASK4;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 195.66.224.104 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 5.57.80.184 at 5.57.80.48 accept AS-ASK4;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 5.57.80.184 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34934: UKFAST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34934 195.66.244.25 at 195.66.244.28 accept AS34934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34934 2001:7f8:4:2::8876:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS34934;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34934 195.66.244.25 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34934 2001:7f8:4:2::8876:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34934 195.66.238.78 at 195.66.236.158 accept AS34934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34934 2001:7f8:4:1::8876:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS34934;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34934 195.66.238.78 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34934 2001:7f8:4:1::8876:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6717: INTERNETCENTRAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6717 195.66.244.26 at 195.66.244.28 accept AS6717;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6717 195.66.244.26 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6717 195.66.226.14 at 195.66.224.158 accept AS6717;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6717 195.66.226.14 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS43545: TELEDATA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43545 195.66.244.27 at 195.66.244.28 accept AS-TELEDATAUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43545 195.66.244.27 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13005: C2INTERNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13005 195.66.244.32 at 195.66.244.28 accept AS-C2INTERNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13005 195.66.244.32 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5089: VIRGINMEDIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.244.33 at 195.66.244.28 accept AS-NTLI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.244.33 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.224.22 at 195.66.224.158 accept AS-NTLI;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.224.23 at 195.66.224.158 accept AS-NTLI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.224.22 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.224.23 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.236.22 at 195.66.236.158 accept AS-NTLI;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.237.103 at 195.66.236.158 accept AS-NTLI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.236.22 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.237.103 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31727: NODE4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31727 195.66.244.34 at 195.66.244.28 accept AS-NODE4;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31727 195.66.244.34 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41357: 34SP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41357 195.66.244.35 at 195.66.244.28 accept AS41357;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41357 2001:7f8:4:2::a18d:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS41357;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41357 195.66.244.35 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41357 2001:7f8:4:2::a18d:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25460: TNP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25460 195.66.244.39 at 195.66.244.28 accept AS-TNP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25460 2001:7f8:4:2::6374:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-TNP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25460 195.66.244.39 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25460 2001:7f8:4:2::6374:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS48961: WARICKNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48961 5.57.80.60 at 5.57.80.48 accept AS-WARICKNET;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48961 5.57.80.61 at 5.57.80.48 accept AS-WARICKNET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48951 2001:7f8:17::bf41:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-WARICKNET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48951 2001:7f8:17::bf41:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-WARICKNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48961 5.57.80.60 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48961 5.57.80.61 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:17::bf41:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:17::bf41:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13285: OPALTELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.244.43 at 195.66.244.28 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7f8:4:2::33e5:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-OPAL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.244.43 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7f8:4:2::33e5:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.158 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.158 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7f8:4::33e5:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7f8:4::33e5:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-OPAL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7f8:4::33e5:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7f8:4::33e5:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.236.136 at 195.66.236.158 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.237.17 at 195.66.236.158 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7f8:4:1::33e5:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-OPAL;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 2001:7f8:4:1::33e5:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-OPAL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.236.136 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.225.17 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7f8:4:1::33e5:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 2001:7f8:4:1::33e5:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42010: ITPS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42010 195.66.244.46 at 195.66.244.28 accept AS-ITPS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42010 195.66.244.46 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42010 195.66.225.50 at 195.66.224.158 accept AS-ITPS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42010 2001:7f8:4::a41a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ITPS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42010 195.66.225.50 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42010 2001:7f8:4::a41a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42010 5.57.80.7 at 5.57.80.48 accept AS-ITPS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42010 2001:7f8:17::a41a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-ITPS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42010 5.57.80.7 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42010 2001:7f8:17::a41a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15692: RAZORBLUE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15692 195.66.244.47 at 195.66.244.28 accept AS-RAZORBLUE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15692 2001:7f8:4:2::3d4c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-RAZORBLUE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15692 195.66.244.47 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15692 2001:7f8:4:2::3d4c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25376: NETNORTH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25376 195.66.244.51 at 195.66.244.28 accept AS-NETNORTH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25376 195.66.244.51 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25376 195.66.226.188 at 195.66.224.158 accept AS-NETNORTH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25376 2001:7f8:4::6320:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-NETNORTH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25376 195.66.226.188 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25376 2001:7f8:4::6320:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25376 195.66.238.188 at 195.66.236.158 accept AS-NETNORTH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25376 2001:7f8:4:1::6320:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-NETNORTH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25376 195.66.238.188 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25376 2001:7f8:4:1::6320:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS20940: AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.244.53 at 195.66.244.28 accept AS-AKAMAI;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4:2::51cc:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-AKAMAI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.244.53 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4:2::51cc:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.158 accept AS-AKAMAI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 5.57.80.72 at 5.57.80.48 accept AS-AKAMAI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 5.57.80.72 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS3856: PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 195.66.244.56 at 195.66.244.28 accept AS3856;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:4:2::f10:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS3856;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 195.66.244.56 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 2001:7f8:4:2::f10:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 5.57.80.239 at 5.57.80.48 accept AS3856;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:17::f10:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS3856;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 5.57.80.239 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:17::f10:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42: PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 195.66.244.57 at 195.66.244.28 accept AS42;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4:2::2a:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS42;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 195.66.244.57 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4:2::2a:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 195.66.225.238 at 195.66.224.158 accept AS42;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4::2a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS42;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 195.66.225.238 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4::2a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 5.57.80.238 at 5.57.80.48 accept AS42;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:17::2a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS42;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 5.57.80.238 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:17::2a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS58273: B4RN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS58273 195.66.244.60 at 195.66.244.28 accept AS-B4RN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58273 2001:7f8:4:2::e3a1:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-B4RN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS58273 195.66.244.60 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58273 2001:7f8:4:2::e3a1:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS47622: DATATECHUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47622 195.66.244.61 at 195.66.244.28 accept AS-DATATECHUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47622 2001:7f8:4:2::ba06:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-DATATECHUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47622 195.66.244.61 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47622 2001:7f8:4:2::ba06:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47622 195.66.225.61 at 195.66.224.158 accept AS-DATATECHUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47622 2001:7f8:4::ba06:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-DATATECHUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47622 195.66.225.61 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47622 2001:7f8:4::ba06:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS60610: EVEREST-DC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60610 195.66.244.64 at 195.66.244.28 accept AS-EVERESTDATA;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60610 2001:7f8:4:2::ecc2:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-EVERESTDATA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60610 195.66.244.64 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60610 2001:7f8:4:2::ecc2:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60610 195.66.225.148 at 195.66.224.158 accept AS-EVERESTDATA;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60610 2001:7f8:4::ecc2:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-EVERESTDATA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60610 195.66.225.148 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60610 2001:7f8:4::ecc2:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60610 195.66.237.148 at 195.66.236.158 accept AS-EVERESTDATA;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60610 2001:7f8:4:1::ecc2:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-EVERESTDATA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60610 195.66.237.148 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60610 2001:7f8:4:1::ecc2:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS199516: PACKNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199516 195.66.244.66 at 195.66.244.28 accept AS199516;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199516 2001:7f8:4:2:0:3:b5c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS199516;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199516 195.66.244.66 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199516 2001:7f8:4:2:0:3:b5c:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13335: CLOUDFLARE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 195.66.244.71 at 195.66.244.28 accept AS13335;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4:2::3417:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS13335;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 195.66.244.71 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4:2::3417:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 195.66.225.179 at 195.66.224.158 accept AS13335;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4::3417:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS13335;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 195.66.225.179 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4::3417:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS56478: HYPEROPTIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56478 195.66.244.72 at 195.66.244.28 accept AS56478;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56478 195.66.244.72 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56478 195.66.225.184 at 195.66.224.158 accept AS56478;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56478 195.66.225.184 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56478 195.66.237.184 at 195.66.236.158 accept AS56478;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56478 195.66.237.184 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41811: CONVERGENCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41811 195.66.244.75 at 195.66.244.28 accept AS-CONVERGENCE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41811 2001:7f8:4:2::a353:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-CONVERGENCE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41811 195.66.244.75 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41811 2001:7f8:4:2::a353:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41811 195.66.225.196 at 195.66.224.158 accept AS-CONVERGENCE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41811 2001:7f8:4::a353:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-CONVERGENCE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41811 195.66.225.196 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41811 2001:7f8:4::a353:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41000: FREETHOUGHT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41000 195.66.244.78 at 195.66.244.28 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:4:2::a028:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41000 195.66.244.78 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:4:2::a028:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41000 195.66.226.215 at 195.66.224.158 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:4::a028:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41000 195.66.226.215 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:4::a028:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41000 195.66.238.215 at 195.66.236.158 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:4:1::a028:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41000 195.66.238.215 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:4:1::a028:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41000 5.57.81.150 at 5.57.80.48 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41000 2001:7f8:17::a028:1 at 2001:7f8:17::a028:1 accept AS-FREETHOUGHT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41000 5.57.81.150 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41000 2001:7f8:17::a028:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS714: APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.244.79 at 195.66.244.28 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.244.80 at 195.66.244.28 accept AS714;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.244.79 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.244.80 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:2::2ca:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:2::2ca:2 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS714;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:2::2ca:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:2::2ca:2 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.145 at 195.66.224.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.146 at 195.66.224.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.147 at 195.66.224.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.148 at 195.66.224.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:3 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:4 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS714;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.145 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.146 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.147 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.148 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:3 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:4 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.238.145 at 195.66.236.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.238.146 at 195.66.236.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.238.147 at 195.66.236.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.238.148 at 195.66.236.158 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:1::2ca:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:1::2ca:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:1::2ca:3 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:1::2ca:4 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS714;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.238.145 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.238.146 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.238.147 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.238.148 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:1::2ca:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:1::2ca:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:1::2ca:3 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:1::2ca:4 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.55 at 5.57.80.48 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.56 at 5.57.80.48 accept AS714;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.57 at 5.57.80.48 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS714;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:3 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS714;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.55 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.56 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.57 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:3 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS47869: NETROUTING
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47869 195.66.244.81 at 195.66.244.28 accept AS47869;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869 2001:7f8:4:2::bafd:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS47869;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47869 195.66.244.81 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47869 2001:7f8:4:2::bafd:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47869 195.66.226.224 at 195.66.224.158 accept AS47869;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869 2001:7f8:4::bafd:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS47869;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47869 195.66.226.224 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47869 2001:7f8:4::bafd:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8075: MICROSOFT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 195.66.244.82 at 195.66.244.28 accept AS8075;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:4:2::1f8b:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS8075;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 195.66.244.82 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:4:2::1f8b:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 195.66.224.140 at 195.66.224.158 accept AS8075;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 195.66.224.140 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 195.66.236.140 at 195.66.236.158 accept AS8075;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 195.66.236.140 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS39326: GOSCOMB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 195.66.244.83 at 195.66.244.28 accept AS-GOSCOMB;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:4:2::999e:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 accept AS-GOSCOMB-V6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 195.66.244.83 at 195.66.244.28 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:4:2::999e:1 at 2001:7f8:4:2::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 195.66.224.226 at 195.66.224.158 accept AS-GOSCOMB;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:4::999e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-GOSCOMB-V6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 195.66.224.226 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:4::999e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 5.57.80.196 at 5.57.80.48 accept AS-GOSCOMB;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 5.57.80.197 at 5.57.80.48 accept AS-GOSCOMB;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:17::999e:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-GOSCOMB-V6;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:17::999e:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-GOSCOMB-V6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 5.57.80.196 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 5.57.80.197 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:17::999e:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:17::999e:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS21099: GAMEGROUP-UK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21099 195.66.224.162 at 195.66.224.158 accept AS-GAMEGROUP-LINX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21099 195.66.224.162 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21099 195.66.236.162 at 195.66.236.158 accept AS-GAMEGROUP-LINX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21099 195.66.236.162 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2529: DEMON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2529 195.66.224.12 at 195.66.224.158 accept AS-DEMON;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2529 195.66.224.12 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2529 195.66.236.12 at 195.66.236.158 accept AS-DEMON;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2529 195.66.236.12 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2529 5.57.80.10 at 5.57.80.48 accept AS-DEMON;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2529 5.57.80.10 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15988: AKHTERNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15988 195.66.224.157 at 195.66.224.158 accept AS-AKHTERNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15988 195.66.224.157 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15988 195.66.236.157 at 195.66.236.158 accept AS-AKHTERNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15988 195.66.236.157 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8683: NOMINET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8683 195.66.224.61 at 195.66.224.158 accept AS-NOMINET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8683 195.66.224.61 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8683 195.66.236.61 at 195.66.236.158 accept AS-NOMINET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8683 195.66.236.61 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25562: SCEE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.158 accept AS-SCEE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25562 195.66.236.88 at 195.66.236.158 accept AS-SCEE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25562 195.66.236.88 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9193: CONXIONEU
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9193 195.66.224.96 at 195.66.224.158 accept AS-CONXIONEU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9193 195.66.224.96 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9318: HANARO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.158 accept AS9318;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9318 195.66.236.176 at 195.66.236.158 accept AS9318;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9318 195.66.236.176 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS39202: GCAP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.158 accept AS-GCAP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39202 195.66.237.2 at 195.66.236.158 accept AS-GCAP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39202 195.66.237.2 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15773: INCLARITY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.158 accept AS-INCLARITY;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15773 195.66.237.27 at 195.66.236.158 accept AS-INCLARITY;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15773 195.66.237.27 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41095: IPTP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.158 accept AS-IPTP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS36408: PANTHER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.158 accept AS36408;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12874: FASTWEB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12874 195.66.225.43 at 195.66.224.158 accept AS-FASTWEB;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12874 195.66.225.43 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS27822: EMC-CORP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS27822 195.66.225.45 at 195.66.224.158 accept AS27822;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS27822 195.66.225.45 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS27822 195.66.237.45 at 195.66.236.158 accept AS27822;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS27822 195.66.237.45 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS49572: FCN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49572 195.66.225.140 at 195.66.224.158 accept AS49572;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49572 195.66.225.140 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49572 195.66.237.140 at 195.66.236.158 accept AS49572;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49572 195.66.237.140 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34066: TELAPPLIANT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34066 195.66.224.249 at 195.66.224.158 accept AS34066;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34066 195.66.224.249 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34066 5.57.80.233 at 5.57.80.48 accept AS34066;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34066 5.57.80.233 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35834: CCP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35834 195.66.226.23 at 195.66.224.158 accept AS35834;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35834 195.66.226.23 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8789: NOVOSCO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8789 195.66.224.117 at 195.66.224.158 accept AS8789;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8789 195.66.224.117 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8789 195.66.236.117 at 195.66.236.158 accept AS8789;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8789 195.66.236.117 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS50468: CIRUS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50468 195.66.225.15 at 195.66.224.158 accept AS50468;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50468 195.66.225.15 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS40627: RINGCENTRAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS40627 195.66.226.44 at 195.66.224.158 accept AS40627;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS40627 195.66.226.44 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35228: O2BROADBAND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.158 accept AS-TELEFONICA_UK;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.225.189 at 195.66.224.158 accept AS-TELEFONICA_UK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.224.189 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.236.232 at 195.66.236.158 accept AS-TELEFONICA_UK;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.237.189 at 195.66.236.158 accept AS-TELEFONICA_UK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.236.232 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.237.189 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS46489: TWITCH-TV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 195.66.225.25 at 195.66.224.158 accept AS46489;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 195.66.225.174 at 195.66.224.158 accept AS46489;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 195.66.225.25 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 195.66.225.174 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS203851: CSD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203851 195.66.226.253 at 195.66.224.158 accept AS203851;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS302851 195.66.226.253 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203851 195.66.238.253 at 195.66.236.158 accept AS203851;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS203851 195.66.238.253 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34555: CCSLEEDS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 195.66.226.26 at 195.66.224.158 accept AS-CCSLEEDS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3455 195.66.226.26 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 5.57.80.56 at 5.57.80.48 accept AS-CCSLEEDS;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 5.57.80.57 at 5.57.80.48 accept AS-CCSLEEDS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34555 5.57.80.56 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34555 5.57.80.57 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35180: HIPCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35180 195.66.226.221 at 195.66.224.158 accept AS35180;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35180 195.66.226.221 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35180 195.66.238.221 at 195.66.236.158 accept AS35180;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35180 195.66.238.221 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34270: INETC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.158 accept AS-INETC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31084: MAGRATHEA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31084 195.66.225.11 at 195.66.224.158 accept AS-MAGRATHEA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31084 195.66.225.11 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31084 195.66.237.11 at 195.66.236.158 accept AS-MAGRATHEA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31084 195.66.237.11 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12715: JAZZNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12715 195.66.224.173 at 195.66.224.158 accept AS12715;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12715 195.66.224.173 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2818: BBC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.158 accept AS-BBC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2818 195.66.236.103 at 195.66.236.158 accept AS-BBC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2818 195.66.236.103 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2818 5.57.80.90 at 5.57.80.48 accept AS-BBC;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2818 5.57.80.91 at 5.57.80.48 accept AS-BBC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2818 5.57.80.90 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2818 5.57.80.91 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5503: RMIFL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5503 195.66.224.101 at 195.66.224.158 accept AS-RMIFL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5503 195.66.224.101 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5503 195.66.236.101 at 195.66.236.158 accept AS-RMIFL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5503 195.66.236.101 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6774: ASN-BICS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6774 195.66.224.128 at 195.66.224.158 accept AS6774;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6774 195.66.225.97 at 195.66.224.158 accept AS6774;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6774 195.66.224.128 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6774 195.66.225.97 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6667: EUNET-FINLAND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.158 accept AS-EUNETIP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5466: EIRCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5466 195.66.224.79 at 195.66.224.158 accept AS-EIRCOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5466 195.66.224.79 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6730: SUNRISE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.158 accept AS-SUNRISE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6730 195.66.236.85 at 195.66.236.158 accept AS-SUNRISE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6730 195.66.236.85 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8657: MEO-INTERNACIONAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.158 accept AS-CPRM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8657 195.66.236.91 at 195.66.236.158 accept AS-CPRM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8657 195.66.236.91 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13237: LAMBDANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13237 195.66.224.99 at 195.66.224.158 accept AS-LAMBDANET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13237 195.66.224.99 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9145: EWETEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9145 195.66.224.30 at 195.66.224.158 accept AS-EWETEL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9145 195.66.224.30 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5631: LUMINET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5631 195.66.224.120 at 195.66.224.158 accept AS-LUMINET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5631 195.66.224.120 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5631 195.66.236.120 at 195.66.236.158 accept AS-LUMINET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5631 195.66.236.120 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9044: SOLNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.158 accept AS-SOLNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS4589: EASYNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.158 accept AS-EASYNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4589 195.66.236.43 at 195.66.236.158 accept AS-EASYNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4589 195.66.236.43 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8708: RDSNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.158 accept AS-RDSNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS3292: TDC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3292 195.66.224.64 at 195.66.224.158 accept AS-TDCNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3292 195.66.224.64 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3292 195.66.236.64 at 195.66.236.158 accept AS-TDCNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3292 195.66.236.64 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6461: MFNX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6461 195.66.224.76 at 195.66.224.158 accept AS-MFNX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6461 195.66.224.76 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6461 195.66.236.76 at 195.66.236.158 accept AS-MFNX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6461 195.66.236.76 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS1290: TELSTRAEUROPE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.158 accept AS-PSINETUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1290 195.66.236.14 at 195.66.236.158 accept AS-PSINETUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1290 195.66.236.14 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8928: INTEROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8928 195.66.224.53 at 195.66.224.158 accept RS-INTEROUTE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8928 195.66.224.53 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8928 195.66.236.53 at 195.66.236.158 accept RS-INTEROUTE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8928 195.66.236.53 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8422: NETCOLOGNE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.158 accept AS-NETCOLOGNE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12703: PULSANT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.158 accept AS-PULSANT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15412: FLAG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15412 195.66.224.146 at 195.66.224.158 accept AS-FLAGP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15412 195.66.224.146 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15412 195.66.236.146 at 195.66.236.158 accept AS-FLAGP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15412 195.66.236.146 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8220: COLT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8220 195.66.224.49 at 195.66.224.158 accept AS-COLT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8220 195.66.224.49 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8220 195.66.236.49 at 195.66.236.158 accept AS-COLT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8220 195.66.236.49 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12713: OTEGLOBE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12713 195.66.224.190 at 195.66.224.158 accept AS-OTEGLOBE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12713 195.66.224.190 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25180: EXPONTENTIAL-E
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25180 195.66.224.186 at 195.66.224.158 accept AS-EXPONENTIAL-E;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25180 195.66.224.186 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25180 195.66.236.186 at 195.66.236.158 accept AS-EXPONENTIAL-E;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25180 195.66.236.186 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25180 5.57.80.102 at 5.57.80.48 accept AS-EXPONENTIAL-E;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8:17::625c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-EXPONENTIAL-E;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25180 5.57.80.102 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8:17::625c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9002: RETN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.158 accept AS-RETN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12322: PROXAD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12322 195.66.224.191 at 195.66.224.158 accept AS-PROXAD;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12322 195.66.224.191 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS3741: IS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3741 195.66.224.198 at 195.66.224.158 accept AS3741;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3741 195.66.224.198 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS21371: EQUINIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.158 accept AS-EQUINIX-EU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21371 5.57.80.187 at 5.57.80.48 accept AS-EQUINIX-EU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21371 5.57.80.187 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS4788: TELEKOM-MALAYSIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.158 accept AS4788;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS22822: LLNW
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS22822 195.66.224.133 at 195.66.224.158 accept AS22822;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS22822 195.66.224.133 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS22822 195.66.236.133 at 195.66.236.158 accept AS22822;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS22822 195.66.236.133 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS22822 82.71.254.150 at 82.71.254.149 accept AS22822;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS22822 82.71.254.150 at 82.71.254.149 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9153: BURSTFIRE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9153 195.66.224.71 at 195.66.224.158 accept AS-BURSTFIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9153 195.66.224.71 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9153 195.66.236.71 at 195.66.236.158 accept AS-BURSTFIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9153 195.66.236.71 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13193: NERIM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13193 195.66.224.216 at 195.66.224.158 accept AS-NERIM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13193 195.66.224.216 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15557: LDCOMNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.158 accept AS-LDCOMNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12399: SCANPLUS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.158 accept AS-SPXS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29550: SIMPLYTRANSIT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29550 195.66.224.223 at 195.66.224.158 accept AS-AS29550;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29550 195.66.224.223 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29550 195.66.236.223 at 195.66.236.158 accept AS-AS29550;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29550 195.66.236.223 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12989: HWNG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.158 accept AS-HWNG;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5413: DAISY-COMMS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5413 195.66.224.29 at 195.66.224.158 accept AS5413;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5413 195.66.224.29 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5413 195.66.236.29 at 195.66.236.158 accept AS5413;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5413 195.66.236.29 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5413 5.57.80.14 at 5.57.80.48 accept AS5413;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5413 5.57.80.14 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2856: BT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2856 195.66.224.10 at 195.66.224.158 accept AS-BTGB;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2856 195.66.224.69 at 195.66.224.158 accept AS-BTGB;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2856 195.66.224.10 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2856 195.66.224.69 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2856 195.66.236.11 at 195.66.236.158 accept AS-BTGB;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2856 195.66.236.11 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS16276: OVH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 195.66.224.220 at 195.66.224.158 accept AS-OVH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 195.66.224.220 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 195.66.236.220 at 195.66.236.158 accept AS-OVH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 195.66.236.220 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS32787: PROLEXIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.158 accept AS32787;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS30827: XTRAORDINARY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30827 195.66.224.241 at 195.66.224.158 accept AS-XTRAORDINARY;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30827 195.66.224.241 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25577: C4L
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.158 accept AS-C4L;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25577 195.66.236.201 at 195.66.236.158 accept AS-C4L;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25577 195.66.236.201 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25577 5.57.80.217 at 5.57.80.48 accept AS-C4L;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25577 5.57.80.217 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8966: ETISALAT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.158 accept AS-EMIX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34245: MAGNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.158 accept AS-MAGNETLOCAL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34245 195.66.236.208 at 195.66.236.158 accept AS-MAGNETLOCAL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34245 195.66.236.208 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2611: BELNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2611 195.66.224.161 at 195.66.224.158 accept AS-BELNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2611 195.66.224.161 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS14492: DATAPIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14492 195.66.225.1 at 195.66.224.158 accept AS14492;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14492 195.66.225.1 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14492 195.66.237.1 at 195.66.236.158 accept AS14492;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14492 195.66.237.1 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13030: INIT7
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 195.66.224.175 at 195.66.224.158 accept AS-INIT7;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 195.66.224.175 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 195.66.236.175 at 195.66.236.158 accept AS-INIT7;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 195.66.236.175 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29636: CATALYST2
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.158 accept AS-CATALYST2;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS30844: LIQUID
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.158 accept AS-LIQUID;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30844 195.66.236.68 at 195.66.236.158 accept AS-LIQUID;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30844 195.66.236.68 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6677: ICELAND-TELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.158 accept AS-ICENET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS16082: SPITFIRE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16082 195.66.224.199 at 195.66.224.158 accept AS-SPITFIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16082 195.66.224.199 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16082 195.66.236.199 at 195.66.236.158 accept AS-SPITFIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16082 195.66.236.199 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8359: MTS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8359 195.66.224.218 at 195.66.224.158 accept AS-MTU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8359 195.66.224.218 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS17451: BIZNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS17451 195.66.225.52 at 195.66.224.158 accept AS17451;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS17451 195.66.225.52 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31708: COREIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.158 accept AS-COREIX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS9031: EDPNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9031 195.66.225.12 at 195.66.224.158 accept AS-EDPNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9031 195.66.225.12 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS7342: GTLD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7342 195.66.225.46 at 195.66.224.158 accept AS7342;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7342 195.66.225.46 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS36944: UBUNTUNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36944 195.66.225.31 at 195.66.224.158 accept AS36944;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36944 195.66.225.31 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS7473: SINGTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7473 195.66.225.10 at 195.66.224.158 accept AS7473;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7473 195.66.225.10 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7473 195.66.237.10 at 195.66.236.158 accept AS7473;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7473 195.66.237.10 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6894: KDDI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6894 195.66.224.86 at 195.66.224.158 accept AS-KDDIEU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6894 195.66.224.86 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6894 195.66.236.86 at 195.66.236.158 accept AS-KDDIEU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6894 195.66.236.86 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31641: HIBERNIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31641 195.66.224.203 at 195.66.224.158 accept AS31641;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31641 195.66.224.203 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS44444: FORCEPOINT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.158 accept AS44444;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44444 5.57.80.34 at 5.57.80.48 accept AS44444;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44444 5.57.80.34 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34655: DOCLER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.158 accept AS-DDITS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS1267: WIND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1267 195.66.225.65 at 195.66.224.158 accept AS-INFOSTRADA;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1267 195.66.225.65 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6661: EPT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.158 accept AS-PTLU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15133: EDGECAST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15133 195.66.224.62 at 195.66.224.158 accept AS15133;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15133 195.66.224.62 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS28929: ASDASD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28929 195.66.225.99 at 195.66.224.158 accept AS-ASDASD;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28929 195.66.225.99 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6663: TTI-NET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6663 195.66.224.252 at 195.66.224.158 accept AS-STARNETSRO;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6663 195.66.224.252 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS44654: MNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44654 195.66.224.74 at 195.66.224.158 accept AS-MNS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44654 195.66.224.74 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44654 195.66.236.74 at 195.66.236.158 accept AS-MNS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:4:1::ae6e:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-MNS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44654 195.66.236.74 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:4:1::ae6e:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42689: INUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42689 195.66.224.20 at 195.66.224.158 accept AS42689;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42689 195.66.224.20 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42689 195.66.236.20 at 195.66.236.158 accept AS42689;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42689 195.66.236.20 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS21396: NETCONNEX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.158 accept AS-NETCONNEX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 195.66.236.240 at 195.66.236.158 accept AS-NETCONNEX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 195.66.236.240 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 5.57.80.142 at 5.57.80.48 accept AS-NETCONNEX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 5.57.80.142 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34309: LINK11
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34309 195.66.224.107 at 195.66.224.158 accept AS-LINK11;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34309 195.66.224.107 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13445: CISCOWEBEX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13445 195.66.225.110 at 195.66.224.158 accept AS13445;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13445 195.66.225.110 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13445 195.66.237.110 at 195.66.236.158 accept AS13445;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13445 195.66.237.110 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS23148: TERREMARK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS23148 195.66.225.91 at 195.66.224.158 accept AS23148;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS23148 195.66.225.91 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31122: DIGIWEB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31122 195.66.225.149 at 195.66.224.158 accept AS-DIGIWEB;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31122 195.66.225.149 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42708: PORTLANE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42708 195.66.225.159 at 195.66.224.158 accept AS-PORTLANE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42708 195.66.225.159 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS20738: WEBFUSION
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20738 195.66.225.171 at 195.66.224.158 accept AS-WEBFUSION;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20738 195.66.225.171 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20738 5.57.80.16 at 5.57.80.48 accept AS-WEBFUSION;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20738 2001:7f8:17::5102:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-WEBFUSION;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20738 5.57.80.16 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20738 2001:7f8:17::5102:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS33891: CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33891 195.66.224.238 at 195.66.224.158 accept AS-CORE-BACKBONE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33891 195.66.224.238 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34803: BGL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34803 195.66.225.120 at 195.66.224.158 accept AS-BGL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34803 195.66.225.120 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34803 195.66.237.120 at 195.66.236.158 accept AS-BGL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34803 195.66.237.120 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS16509: AMAZON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 195.66.225.175 at 195.66.224.158 accept AS16509;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 195.66.225.175 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 5.57.80.8 at 5.57.80.48 accept AS16509;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 5.57.80.8 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13768: PEER1
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.158 accept AS13768;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13768 195.66.236.156 at 195.66.236.158 accept AS13768;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13768 195.66.236.156 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31270: FMN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31270 195.66.226.93 at 195.66.224.158 accept AS-FMN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31270 195.66.226.93 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31270 195.66.238.93 at 195.66.236.158 accept AS-FMN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31270 2001:7f8:4:1::7a26:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-FMN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31270 195.66.238.93 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31270 2001:7f8:4:1::7a26:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41393: NASSTAR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41393 195.66.227.4 at 195.66.224.158 accept AS-NASSTAR;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41393 195.66.227.4 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41393 195.66.239.4 at 195.66.236.158 accept AS-NASSTAR;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41393 195.66.239.4 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS10310: YAHOO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10310 195.66.224.115 at 195.66.224.158 accept AS10310;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.158 accept AS10310;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10310 195.66.224.115 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS60157: ANTHEUS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60157 195.66.226.175 at 195.66.224.158 accept AS60157;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60157 195.66.226.175 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60157 195.66.238.175 at 195.66.236.158 accept AS60157;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60157 2001:7f8:4:1::eafd:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS60157;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60157 195.66.238.175 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60157 2001:7f8:4:1::eafd:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS37564: WIRULINK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS37564 195.66.226.228 at 195.66.224.158 accept AS37564;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS37564 195.66.226.228 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS44611: TALKINTERNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44611 195.66.226.40 at 195.66.224.158 accept AS-TALKINTERNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44611 195.66.226.40 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44611 5.57.81.116 at 5.57.80.48 accept AS-TALKINTERNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44611 5.57.81.116 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # 45352: IPSERVERONE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS45352 195.66.226.76 at 195.66.224.158 accept AS45352;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS45352 2001:7f8:4:0::b128:1 at 2001:7f8:4:0::32ed:1 accept AS45342;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS45352 195.66.226.76 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS45352 2001:7f8:4:0::b128:1 at 2001:7f8:4:0::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # 2906: NETFLIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 195.66.224.251 at 195.66.224.158 accept AS2906;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 195.66.225.16 at 195.66.224.158 accept AS2906;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:4::b5a:3 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS2906;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:4::b5a:4 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS2906;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 195.66.224.251 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 195.66.225.16 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:4::b5a:3 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:4::b5a:4 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 5.57.80.229 at 5.57.80.48 accept AS2906;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:17::b5a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS2906;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 5.57.80.229 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:17::b5a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS38880: M21
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38880 195.66.224.165 at 195.66.224.158 accept AS38880;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38880 2001:7f8:4::97e0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS38880;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38880 195.66.224.165 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38880 2001:7f8:4::97e0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8560: ONEANDONE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.158 accept AS8560;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7f8:4::2170:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS8560;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7f8:4::2170:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8560 195.66.236.98 at 195.66.236.158 accept AS8560;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7f8:4:1::2170:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS8560;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8560 195.66.236.98 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7f8:4:1::2170:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6939: HURRICANE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 195.66.224.21 at 195.66.224.158 accept AS6939;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:4::1b1b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS6939;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 195.66.224.21 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:4::1b1b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 5.57.80.128 at 5.57.80.48 accept AS6939;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:17::1b1b:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS6939;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 5.57.80.128 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:17::1b1b:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS4004: ORANGE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4004 195.66.224.24 at 195.66.224.158 accept AS-OBS-UK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4004 2001:7f8:4::fa4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-OBS-UK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4004 195.66.224.24 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4004 2001:7f8:4::fa4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15766: DOMICILIUM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15766 195.66.224.221 at 195.66.224.158 accept AS-DOMICILIUM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15766 2001:7f8:4::3d96:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-DOMICILIUM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15766 195.66.224.221 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15766 2001:7f8:4::3d96:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15766 195.66.236.221 at 195.66.236.158 accept AS-DOMICILIUM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15766 2001:7f8:4:1::3d96:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-DOMICILIUM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15766 195.66.236.221 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15766 2001:7f8:4:1::3d96:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29527: ASTUTIUM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.158 accept AS-ASTUTIUM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29527 2001:7f8:4::7357:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ASTUTIUM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29527 2001:7f8:4::7357:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29527 195.66.236.244 at 195.66.236.158 accept AS-ASTUTIUM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29527 2001:7f8:4:1::7357:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-ASTUTIUM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15766 195.66.236.244 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15766 2001:7f8:4:1::7357:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15169: GOOGLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 195.66.224.125 at 195.66.224.158 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS15169;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 195.66.224.125 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 195.66.236.125 at 195.66.236.158 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 5.57.80.136 at 5.57.80.48 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 72.14.217.190 at 72.14.217.189 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 72.14.223.28 at 72.14.223.29 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:4:1::3b41:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:4860:1:1::e8 at 2001:4860:1:1::e9 accept AS15169;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:4860:1:1:0:32ed:0:1 at 2001:4860:1:1:0:32ed:0:2 accept AS15169;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 195.66.236.125 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 5.57.80.136 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 72.14.217.190 at 72.14.217.189 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 72.14.223.28 at 72.14.223.29 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:4:1::3b41:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:4860:1:1::e8 at 2001:4860:1:1::e9 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:4860:1:1:0:32ed:0:1 at 2001:4860:1:1:0:32ed:0:2 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13122: MANX-TELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.158 accept AS-MANX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13122 2001:7f8:4::3342:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-MANX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13122 2001:7f8:4::3342:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13122 195.66.237.3 at 195.66.236.158 accept AS-MANX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13122 2001:7f8:4:1::3342:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-MANX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13122 195.66.237.3 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13122 2001:7f8:4:1::3342:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS64597: RENESYS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS64597 195.66.225.224 at 195.66.224.158 announce ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64597 2001:7f8:4::fc55:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce ANY;
remarks:
remarks:    # AS2119: TELENOR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.158 accept AS-TELENOR;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:4::847:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-TELENOR;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:4::847:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2119 195.66.237.107 at 195.66.236.158 accept AS-TELENOR;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:4:1::847:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-TELENOR;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2119 195.66.237.107 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:4:1::847:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS14537: MOHAWK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14537 195.66.224.118 at 195.66.224.158 accept AS14537;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14537 2001:7f8:4::38c9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS14537;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14537 195.66.224.118 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14537 2001:7f8:4::38c9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS21345: MESSAGELABS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21345 195.66.225.41 at 195.66.224.158 accept AS-SYMC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21345 2001:7f8:4::5361:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-SYMC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21345 195.66.225.41 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21345 2001:7f8:4::5361:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21345 195.66.237.41 at 195.66.236.158 accept AS-SYMC;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21345 5.57.80.166 at 5.57.80.48 accept AS-SYMC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21345 2001:7f8:4:1::5361:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-SYMC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21345 2001:7f8:17::5361:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-SYMC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21345 195.66.237.41 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21345 5.57.80.166 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21345 2001:7f8:4:1::5361:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21345 2001:7f8:17::5361:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8607: TIMICO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8607 195.66.224.111 at 195.66.224.158 accept AS-ATLAS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8607 2001:7f8:4::219f:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ATLAS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8607 195.66.224.111 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8607 2001:7f8:4::219f:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8607 5.57.80.78 at 5.57.80.48 accept AS-ATLAS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8607 5.57.80.78 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS32934: FACEBOOK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.225.69 at 195.66.224.158 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.225.121 at 195.66.224.158 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4::80a6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4::80a6:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS32934;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.225.69 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.225.121 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4::80a6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4::80a6:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.237.69 at 195.66.236.158 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.237.121 at 195.66.236.158 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS32934;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS32934;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.237.69 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.237.121 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:4:1::80a6:2 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29208: DIALTELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.158 accept AS-DIALTELECOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29208 2001:7f8:4::7218:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-DIALTELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.157 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29208 2001:7f8:4::7218:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8681: JERSEYTELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.158 accept AS-JERSEYTELECOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8681 2001:7f8:4::21e9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-JERSEYTELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8681 2001:7f8:4::21e9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8681 195.66.236.180 at 195.66.236.158 accept AS-JERSEYTELECOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8681 2001:7f8:4:1::21e9:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-JERSEYTELECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8681 195.66.236.180 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8681 2001:7f8:4:1::21e9:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34595: GLOBAL-GERMANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34595 195.66.225.74 at 195.66.224.158 accept AS34595;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34595 2001:7f8:4::8787:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS34595;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34595 195.66.225.74 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34595 2001:7f8:4::8787:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS16265: LEASEWEB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16265 195.66.225.56 at 195.66.224.158 accept AS-LEASEWEB;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7f8:4::3f89:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-LEASEWEB;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16265 195.66.225.56 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7f8:4::3f89:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2603: NORDUNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2603 195.66.225.24 at 195.66.224.158 accept AS-NORDUNET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:4::a2b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-NORDUNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2603 195.66.225.24 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:4::a2b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25369: BANDWIDTH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25369 195.66.225.123 at 195.66.224.158 accept AS-BANDWIDTH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25369 2001:7f8:4::6319:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-BANDWIDTH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25369 195.66.225.123 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25369 2001:7f8:4::6319:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25369 5.57.80.242 at 5.57.80.48 accept AS-BANDWIDTH;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25369 2001:7f8:17::21e9:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-BANDWIDTH;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25369 5.57.70.242 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25369 2001:7f8:17::21e9:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12859: BIT-BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12859 195.66.225.51 at 195.66.224.158 accept AS-BIT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7f8:4::323b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-BIT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12859 195.66.225.51 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7f8:4::323b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29017: GYRON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.158 accept AS-GYRON;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:4::7159:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-GYRON;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:4::7159:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29017 195.66.236.141 at 195.66.236.158 accept AS-GYRON;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29017 5.57.80.211 at 5.57.80.48 accept AS-GYRON;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:4:1::7159:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-GYRON;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29017 2001:7f8:17::7159:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-GYRON;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29017 195.66.236.141 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29017 5.57.80.211 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:4:1::7159:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29017 2001:7f8:17::7159:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8943: JUMP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8943 195.66.224.34 at 195.66.224.158 accept AS-JUMP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-JUMP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8943 195.66.224.34 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8943 195.66.236.34 at 195.66.236.158 accept AS-JUMP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8943 2001:7f8:4:1::22ef:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-JUMP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8943 195.66.236.34 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8943 2001:7f8:4:1::22ef:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS34442: AMATISNETWORKS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34442 195.66.225.135 at 195.66.224.158 accept AS-AMATIS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34442 2001:7f8:4::868a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-AMATIS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34442 195.66.225.135 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34442 2001:7f8:4::868a:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31472: VOICE-HOST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31472 195.66.225.165 at 195.66.224.158 accept AS31472;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:4::7af0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS31472;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31472 195.66.225.165 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:4::7af0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31472 195.66.237.165 at 195.66.236.158 accept AS31472;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31472 5.57.80.42 at 5.57.80.48 accept AS31472;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:4:1::7af0:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS31472;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31472 2001:7f8:17::7af0:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS31472;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31472 195.66.237.165 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31472 5.57.80.42 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:4:1::7af0:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31472 2001:7f8:17::7af0:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS15830: TELECITY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.158 accept AS-TELECITYGROUP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 2001:7f8:4::3dd6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-TELECITYGROUP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 2001:7f8:4::3dd6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15830 195.66.236.82 at 195.66.236.158 accept AS-TELECITYGROUP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 2001:7f8:4:1::3dd6:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-TELECITYGROUP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15830 195.66.236.82 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 2001:7f8:4:1::3dd6:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS36692: OPENDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 195.66.225.70 at 195.66.224.158 accept AS36692;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS36692;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 195.66.225.70 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 195.66.237.70 at 195.66.236.158 accept AS36692;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 5.57.80.198 at 5.57.80.48 accept AS36692;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:4:1::8f54:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS36692;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS36692;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 195.66.237.70 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 5.57.80.198 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:4:1::8f54:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS36351: SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36351 195.66.225.183 at 195.66.224.158 accept AS36351;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8:4::8dff:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS36351;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36351 195.66.225.183 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8:4::8dff:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36351 195.66.237.183 at 195.66.236.158 accept AS36351;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36351 195.66.237.183 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS51406: INFONAS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51406 195.66.225.145 at 195.66.224.158 accept AS51406;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51406 2001:7f8:4::c8ce:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS51406;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51406 195.66.225.145 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51406 2001:7f8:4::c8ce:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51406 5.57.80.165 at 5.57.80.48 accept AS51406;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51406 2001:7f8:17::c8ce:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS51406;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51406 5.57.80.165 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51406 2001:7f8:17::c8ce:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12576: EE-LIMITED
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12576 195.66.225.252 at 195.66.224.158 accept AS12576;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12576 195.66.225.253 at 195.66.224.158 accept AS12576;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12576 2001:7f8:4::3120:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS12576;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12565 2001:7f8:4::3120:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS12576;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12576 195.66.225.252 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12576 195.66.225.253 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12576 2001:7f8:4::3120:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12576 2001:7f8:4::3120:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS44684: MYTHIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 195.66.224.72 at 195.66.224.158 accept AS-MYTHIC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 2001:7f8:4::ae8c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-MYTHIC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 195.66.224.72 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44684 2001:7f8:4::ae8c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 195.66.236.72 at 195.66.236.158 accept AS-MYTHIC;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 5.57.80.221 at 5.57.80.48 accept AS-MYTHIC;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 5.57.80.222 at 5.57.80.48 accept AS-MYTHIC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 2001:7f8:17::ae8c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-MYTHIC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 2001:7f8:17::ae8c:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-MYTHIC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 195.66.236.72 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 5.57.80.221 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 5.57.80.222 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44684 2001:7f8:17::ae8c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:17::ae8c:2 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS5607: SKYBROADBAND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5607 195.66.225.234 at 195.66.224.158 accept AS-BSKYB-BROADBAND;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-BSKYB-BROADBAND;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5607 195.66.225.234 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5607 195.66.237.234 at 195.66.236.158 accept AS-BSKYB-BROADBAND;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:4:1::15e7:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-BSKYB-BROADBAND;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5607 195.66.237.234 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:4:1::15e7:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12390: KINGSTON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.158 accept AS-KINGSTONUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12390 2001:7f8:4::3066:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-KINGSTONUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12390 2001:7f8:4::3066:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12390 195.66.236.119 at 195.66.236.158 accept AS-KINGSTONUK;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12390 5.57.80.18 at 5.57.80.48 accept AS-KINGSTONUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12390 2001:7f8:4:1::3066:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-KINGSTONUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12390 195.66.236.119 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12390 5.57.80.18 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12390 2001:7f8:4:1::3066:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS43996: BOOKING.COM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43996 195.66.224.253 at 195.66.224.158 accept AS-BOOKING;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 2001:7f8:4::abdc:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-BOOKING;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43996 195.66.224.253 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 2001:7f8:4::abdc:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43996 195.66.236.253 at 195.66.236.158 accept AS-BOOKING;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 2001:7f8:4:1::abdc:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-BOOKING;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43996 195.66.236.253 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 2001:7f8:4:1::abdc:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS42831: UKSERVERS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42831 195.66.225.162 at 195.66.224.158 accept AS-UKSERVERS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42831 2001:7f8:4::a74f:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-UKSERVERS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42831 195.66.225.162 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42831 2001:7f8:4::a74f:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS45014: HOSTIT-MK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS45014 195.66.225.55 at 195.66.224.158 accept AS-HOSTIT-MK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS45014 2001:7f8:4::afd6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-HOSTIT-MK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS45014 195.66.225.55 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS45014 2001:7f8:4::afd6:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS45014 5.57.81.67 at 5.57.80.48 accept AS-HOSTIT-MK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS45014 5.57.81.67 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2635: AUTONATTICINC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2635 195.66.226.127 at 195.66.224.158 accept AS2635;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 2001:7f8:4::a4b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS2635;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2635 195.66.226.127 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 2001:7f8:4::a4b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS32590: VALVE CORP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32590 195.66.226.130 at 195.66.224.158 accept AS32590;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2001:7f8:4::7f4e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS32590;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS432590 195.66.226.130 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS432590 2001:7f8:4::7f4e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS47474: VIRTUAL1
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47474 195.66.224.109 at 195.66.224.158 accept AS-VIRTUAL1;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47474 2001:7f8:4::b972:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-VIRTUAL1;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47474 195.66.224.109 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47474 2001:7f8:4::b972:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47474 5.57.80.249 at 5.57.80.48 accept AS-VIRTUAL1;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47474 2001:7f8:17::b972:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-VIRTUAL1;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47474 5.57.80.249 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47474 2001:7f8:17::b972:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31672: CONTROLCIRCLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31672 195.66.225.161 at 195.66.224.158 accept AS-CONTROLCIRCLE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31672 2001:7f8:4::7bb8:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-CONTROLCIRCLE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31672 195.66.225.161 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31672 2001:7f8:4::7bb8:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31672 195.66.237.161 at 195.66.236.158 accept AS-CONTROLCIRCLE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31672 2001:7f8:4:1::7bb8:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-CONTROLCIRCLE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31672 195.66.237.161 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31672 2001:7f8:4:1::7bb8:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12578: SIA-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12578 195.66.226.136 at 195.66.224.158 accept AS-LATTELEKOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:4::3122:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-LATTELEKOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12578 195.66.226.136 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:4::3122:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35575: VAIONI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35575 195.66.225.193 at 195.66.224.158 accept AS-VAIONI;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35575 2001:7f8:4::8af7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-VAIONI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35575 195.66.225.193 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35575 2001:7f8:4::8af7:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35575 195.66.237.193 at 195.66.236.158 accept AS-VAIONI;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35575 2001:7f8:4:1::8af7:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-VAIONI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35575 195.66.237.193 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35575 2001:7f8:4:1::8af7:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13213: UK2NET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13213 195.66.224.19 at 195.66.224.158 accept AS-UK2NET;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13213 195.66.226.9 at 195.66.224.158 accept AS-UK2NET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13213 2001:7f8:4::339d:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-UK2NET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13213 2001:7f8:4::339d:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-UK2NET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13213 195.66.224.19 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13213 195.66.226.9 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13213 2001:7f8:4::339d:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13213 2001:7f8:4::339d:2 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS3223: VOXILITY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3223 195.66.226.180 at 195.66.224.158 accept AS3223;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 2001:7f8:4::c97:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS3223;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3223 195.66.226.180 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 2001:7f8:4::c97:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25091: IPMAX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25091 195.66.225.82 at 195.66.224.158 accept AS-IP-MAX;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25091 2001:7f8:4::6203:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-IP-MAX-V6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25091 195.66.225.82 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25091 2001:7f8:4::6203:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS19679: DROPBOX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS19679 195.66.226.172 at 195.66.224.158 accept AS19679;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:7f8:4::4cdf:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS19679;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS19679 195.66.226.172 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:7f8:4::4cdf:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS19679 195.66.238.182 at 195.66.236.158 accept AS19679;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:7f8:4:1::4cdf:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS19679;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS19679 195.66.238.182 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:7f8:4:1::4cdf:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS51561: ICUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51561 195.66.226.191 at 195.66.224.158 accept AS-ICUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51561 2001:7f8:4::c969:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ICUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51561 195.66.226.191 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51561 2001:7f8:4::c969:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51561 195.66.238.191 at 195.66.236.158 accept AS-ICUK;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51561 5.57.81.134 at 5.57.80.48 accept AS-ICUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51561 2001:7f8:4:1::c969:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-ICUK;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51561 2001:7f8:17::c969:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-ICUK;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51561 195.66.238.191 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51561 5.57.81.134 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51561 2001:7f8:4:1::c969:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51561 2001:7f8:17::c969:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS61049: EXASCALE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61049 195.66.226.210 at 195.66.224.158 accept AS-EXASCALE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61049 2001:7f8:4::ee79:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-EXASCALE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61049 195.66.226.210 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61049 2001:7f8:4::ee79:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61049 195.66.238.210 at 195.66.236.158 accept AS-EXASCALE;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61049 5.57.81.154 at 5.57.80.48 accept AS-EXASCALE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61049 2001:7f8:4:1::ee79:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-EXASCALE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61049 2001:7f8:17::ee79:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-EXASCALE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61049 195.66.238.210 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61049 5.57.81.154 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61049 2001:7f8:4:1::ee79:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61049 2001:7f8:17::ee79:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS37662: WIOCC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS37662 195.66.226.85 at 195.66.224.158 accept AS37662;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37662 2001:7f8:4::931e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS37662;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS37662 195.66.226.85 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37662 2001:7f8:4::931e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS60899: ATECHMEDIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60899 195.66.226.223 at 195.66.224.158 accept AS60899;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60899 2001:7f8:4::ede3:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS60899;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60899 195.66.226.223 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60899 2001:7f8:4::ede3:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS50300: CUSTDC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50300 195.66.224.139 at 195.66.224.158 accept AS-CUSTDC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50300 2001:7f8:4::c47c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-CUSTDC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50300 195.66.224.139 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50300 2001:7f8:4::c47c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50300 5.57.80.96 at 5.57.80.48 accept AS-CUSTDC;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50300 2001:7f8:17::c47c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-CUSTDC;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50300 5.57.80.96 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50300 2001:7f8:17::c47c:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35028: MULTIPLAY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35028 195.66.224.224 at 195.66.224.158 accept AS-MULTIPLAY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35028 2001:7f8:4::88d4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-MULTIPLAY;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35028 195.66.224.224 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35028 2001:7f8:4::88d4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35028 195.66.236.224 at 195.66.236.158 accept AS-MULTIPLAY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35028 2001:7f8:4:1::88d4:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-MULTIPLAY;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35028 195.66.236.224 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35028 2001:7f8:4:1::88d4:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29611: ELITE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29611 195.66.225.78 at 195.66.224.158 accept AS-ELITE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29611 2001:7f8:4::73ab:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ELITE-v6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29611 195.66.225.78 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29611 2001:7f8:4::73ab:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29611 5.57.80.46 at 5.57.80.48 accept AS-ELITE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29611 2001:7f8:17::73ab:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-ELITE-v6;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29611 5.57.80.46 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29611 2001:7f8:17::73ab:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS35266: EXN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35266 195.66.226.195 at 195.66.224.158 accept AS-EXN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35266 2001:7f8:4::89c2:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-EXN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35266 195.66.226.195 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35266 2001:7f8:4::89c2:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35266 195.66.238.195 at 195.66.236.158 accept AS-EXN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35266 5.57.81.216 at 5.57.80.48 accept AS-EXN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35266 2001:7f8:4:1::89c2:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-EXN;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35266 2001:7f8:17::89c2:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-EXN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35266 195.66.238.195 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35266 5.57.81.216 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35266 2001:7f8:4:1::89c2:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35266 2001:7f8:17::89c2:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS4766: KOREATELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4766 195.66.224.147 at 195.66.224.158 accept AS4766;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4766 2001:7f8:4::129e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS4766;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4766 195.66.224.147 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4766 2001:7f8:4::129e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS51945: CONNETU
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51945 195.66.226.27 at 195.66.224.158 accept AS-CONNETU;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51945 2001:7f8:4::cae9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-CONNETU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51945 195.66.226.27 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51945 2001:7f8:4::cae9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51945 5.57.81.53 at 5.57.80.48 accept AS-CONNETU;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51945 2001:7f8:17::cae9:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-CONNETU;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51945 5.57.81.53 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51945 2001:7f8:17::cae9:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS49375: TRUNK-NETWORKS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49375 195.66.224.36 at 195.66.224.158 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49375 2001:7f8:4::c0df:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49375 195.66.224.36 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49375 2001:7f8:4::c0df:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49375 195.66.236.36 at 195.66.236.158 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49375 5.57.80.146 at 5.57.80.48 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49375 2001:7f8:4:1::c0df:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49375 2001:7f8:17::c0df:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-TRUNKNETWORKS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49375 195.66.236.36 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49375 5.57.80.146 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49375 2001:7f8:4:1::c0df:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49375 2001:7f8:17::c0df:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS198313: SYSTEMHOST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198313 195.66.226.239 at 195.66.224.158 accept AS198313;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198313 2001:7f8:4::3:6a9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS198313;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198313 195.66.226.239 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198313 2001:7f8:4::3:6a9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS203416: IT-COMMUNICATIONS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203416 195.66.226.251 at 195.66.224.158 accept AS-IT-COMMS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203416 2001:7f8:4::3:1a98:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-IT-COMMS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS203416 195.66.226.251 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203416 2001:7f8:4::3:1a98:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203416 195.66.238.251 at 195.66.236.158 accept AS-IT-COMMS;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203416 2001:7f8:4:1::3:1a98:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-IT-COMMS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS203416 195.66.238.251 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203416 2001:7f8:4:1::3:1a98:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS13009: VDATA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13009 195.66.226.54 at 195.66.224.158 accept AS13009;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7f8:4::32d1:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS13009;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13009 195.66.226.54 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7f8:4::32d1:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13009 195.66.238.54 at 195.66.236.158 accept AS13009;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13009 5.57.81.188 at 5.57.80.48 accept AS13009;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7f8:4:1::32d1:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS13009;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13009 2001:7f8:17::32d1:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS13009;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13009 195.66.238.54 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13009 5.57.81.188 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7f8:4:1::32d1:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13009 2001:7f8:17::32d1:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS14413: LINKEDIN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14413 195.66.224.26 at 195.66.224.158 accept AS14413;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:4::3:3ec:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS14413;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14413 195.66.224.26 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:4::3:3ec:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14413 5.57.81.88 at 5.57.80.48 accept AS14413;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:17::384d:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS14413;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14413 5.57.81.88 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:17::384d:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS10474: OPTINET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10474 195.66.224.149 at 195.66.224.158 accept AS10474;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10474 2001:7f8:4::28ea:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS10474;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10474 195.66.224.149 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10474 2001:7f8:4::28ea:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10474 195.66.236.149 at 195.66.236.158 accept AS10474;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10474 2001:7f8:4:1::28ea:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS10474;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10474 195.66.236.149 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10474 2001:7f8:4:1::28ea:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS132876: SYMPHONY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS132876 195.66.226.241 at 195.66.224.158 accept AS132876;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS132876 2001:7f8:4::2:70c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS132876;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS132875 195.66.226.241 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS132875 2001:7f8:4::2:70c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6507: RIOTGAMES
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 195.66.224.238 at 195.66.224.158 accept AS6507;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 195.66.226.186 at 195.66.224.158 accept AS6507;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6507 2001:7f8:4::196b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS6507;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 195.66.224.238 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 195.66.226.186 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6507 2001:7f8:4::196b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 195.66.238.186 at 195.66.236.158 accept AS6507;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 5.57.81.93 at 5.57.80.48 accept AS6507;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6507 2001:7f8:4:1::196b:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS6507;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 195.66.238.186 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 5.57.81.93 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6507 2001:7f8:4:1::196b:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS51468: ONECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51468 195.66.226.233 at 195.66.224.158 accept AS-ONECOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 2001:7f8:4::c90c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-ONECOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51468 195.66.226.233 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 2001:7f8:4::c90c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2484: AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 195.66.227.3 at 195.66.224.158 accept AS2484;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 2001:7f8:4::9b4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS2484;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 195.66.227.3 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 2001:7f8:4::9b4:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS198781: G3COMMS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198781 195.66.226.64 at 195.66.224.158 accept AS198781;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS198781;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198781 195.66.226.64 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198781 195.66.238.64 at 195.66.236.158 accept AS198781;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 2001:7f8:4:1::3:87d:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS198781;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198781 195.66.238.64 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 2001:7f8:4:1::3:87d:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS56329: GIGACLEAR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56329 195.66.227.5 at 195.66.224.158 accept AS56329;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56329 2001:7f8:4::dc09:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS56329;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56329 195.66.227.5 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56329 2001:7f8:4::dc09:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56329 195.66.239.5 at 195.66.236.158 accept AS56329;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56329 5.57.81.85 at 5.57.80.48 accept AS56329;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56329 2001:7f8:4:1::dc09:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS56329;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56329 2001:7f8:17::dc09:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS56329;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56329 195.66.239.5 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56329 5.57.81.85 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56329 2001:7f8:4:1::dc09:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56329 2001:7f8:17::dc09:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8403: SPOTIFY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8403 195.66.226.171 at 195.66.224.158 accept AS8403;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8403 2001:7f8:4::20d3:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS8403;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8403 195.66.226.171 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8403 2001:7f8:4::20d3:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31500: GLOBALNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31500 195.66.224.215 at 195.66.224.158 accept AS-GLOBAL-NET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-GLOBAL-NET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31500 195.66.224.215 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS62240: CLOUVIDER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62240 195.66.227.14 at 195.66.224.158 accept AS-CLOUVIDER;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62240 2001:7f8:4::f320:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-CLOUVIDER;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62240 195.66.227.14 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62240 2001:7f8:4::f320:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62240 195.66.239.14 at 195.66.236.158 accept AS-CLOUVIDER;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62240 2001:7f8:4:1::f320:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-CLOUVIDER;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62240 195.66.239.14 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62240 2001:7f8:4:1::f320:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS49605: DTS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49605 195.66.224.213 at 195.66.224.158 accept AS-DTSRETEIVO;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49605 2001:7f8:4::c1c5:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-DTSRETEIVO;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49605 195.66.224.213 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49605 2001:7f8:4::c1c5:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS48526: TANGO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48526 195.66.227.16 at 195.66.224.158 accept AS-TANGO;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48526 2001:7f8:4::bd8e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-TANGO;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48526 195.66.227.16 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48526 2001:7f8:4::bd8e:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS20473: CHOOPA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20473 195.66.226.176 at 195.66.224.158 accept AS20473;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20473 2001:7f8:4::4ff9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS20473;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20473 195.66.226.176 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20473 2001:7f8:4::4ff9:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS14340: SALESFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14340 195.66.227.50 at 195.66.224.158 accept AS14340;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 2001:7f8:4::3804:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS14340;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14340 195.66.227.50 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 2001:7f8:4::3804:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12496: IDNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12496 2001:7f8:4::30d0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS-IDNET;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12496 2001:7f8:4::30d0:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12496 5.57.80.132 at 5.57.80.48 accept AS-IDNET;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12496 5.57.80.133 at 5.57.70.48 accept AS-IDNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12496 5.57.80.132 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12496 5.57.80.133 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS43323: VISION247
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43323 195.66.225.62 at 195.66.224.158 accept AS43323;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43323 2001:7f8:4::a93b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 accept AS43323;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43323 195.66.225.62 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43323 2001:7f8:4::a93b:1 at 2001:7f8:4::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43323 5.57.80.84 at 5.57.80.48 accept AS43323;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43323 5.57.80.84 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS51043: ASPIRE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51043 195.66.238.200 at 195.66.236.158 accept AS-ASPIRE;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51043 5.57.81.91 at 5.57.80.48 accept AS-ASPIRE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51043 2001:7f8:4:1::c763:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 accept AS-ASPIRE;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51043 2001:7f8:17::c763:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-ASPIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51043 195.66.238.200 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51043 5.57.81.91 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51043 2001:7f8:4:1::c763:1 at 2001:7f8:4:1::32ed:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51043 2001:7f8:17::c763:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS3213: BOGONS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3213 5.57.80.152 at 5.57.80.48 accept AS-BOGONS;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3213 5.57.80.153 at 5.57.80.48 accept AS-BOGONS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3213 5.57.80.152 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3213 5.57.80.153 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8676: PRTSYSTEMS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8676 5.57.80.150 at 5.57.80.48 accept AS-PSYS;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8676 5.57.80.150 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8282: FIDONET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8282 5.57.80.66 at 5.57.80.48 accept AS-FIDONET;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8282 2001:7f8:17::205a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 accept AS-FIDONET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8282 5.57.80.66 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8282 2001:7f8:17::205a:1 at 2001:7f8:17::32ed:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8622: ISIONUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8622 5.57.80.62 at 5.57.80.48 accept AS-ISIONUK;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8622 5.57.80.63 at 5.57.80.48 accept AS-ISIONUK;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8622 5.57.80.62 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8622 5.57.80.63 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS25061: ANLX-UK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25061 5.57.80.148 at 5.57.80.48 accept AS-ANLX;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25061 5.57.80.149 at 5.57.80.48 accept AS-ANLX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25061 5.57.80.148 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25061 5.57.80.149 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS6067: ONYX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6067 195.66.224.35 at 195.66.236.158 accept AS-ONYX;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6067 195.66.236.35 at 195.66.236.158 accept AS-ONYX;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6067 5.57.80.88 at 5.57.80.48 accept AS-ONYX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6067 195.66.224.35 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6067 195.66.236.35 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6067 5.57.80.88 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8401: MAILBOX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8401 5.57.80.28 at 5.57.80.48 accept AS-MAILBOX;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8401 5.57.80.28 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS33073: ISC-LCY1
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33073 5.57.80.224 at 5.57.80.48 accept AS33073;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33073 5.57.80.224 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS29676: GRADWELL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29676 5.57.80.202 at 5.57.80.48 accept AS-GRADWELL;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29676 5.57.80.202 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS54113: FASTLY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS54113 5.57.81.59 at 5.57.80.48 accept AS54113;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS54113 5.57.81.59 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS59439: VOICEFACTORY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59439 5.57.81.190 at 5.57.80.48 accept AS-TVF;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59439 5.57.81.190 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8190: MDNX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8190 5.57.80.38 at 5.57.80.48 accept AS8190;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8190 5.57.80.38 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31712: GIGASTREAM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31712 5.57.80.80 at 5.57.80.48 accept AS-GIGASTREAM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31712 5.57.80.80 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8530: EXCELL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8530 5.57.80.108 at 5.57.80.48 accept AS8530;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8530 2001:7f8:17::2152:1 accept AS8530;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8530 5.57.80.108 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8530 2001:7f8:17::2152:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8916: PORTFAST
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8916 5.57.80.100 at 5.57.80.48 accept AS-PORTFAST;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8916 2001:7f8:17::22d4:1 accept AS-PORTFAST;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8916 5.57.80.100 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8916 2001:7f8:17::22d4:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31463: 4D-DC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31463 5.57.80.32 at 5.57.80.48 accept AS31463;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31463 2001:7f8:17::7ae7:1 accept AS31463;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31463 5.57.80.32 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31463 2001:7f8:17::7ae7:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS41103: CLEARIP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41103 5.57.80.182 at 5.57.80.48 accept AS-CLEARIP;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41103 5.57.80.183 at 5.57.80.48 accept AS-CLEARIP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41103 2001:7f8:17::a08f:1 accept AS-CLEARIP;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41103 2001:7f8:17::a08f:2 accept AS-CLEARIP;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41103 5.57.80.182 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41103 5.57.80.183 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41103 2001:7f8:17::a08f:1 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41103 2001:7f8:17::a09f:2 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS12775: JPCI-CLOUDHERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12775 5.57.80.225 at 5.57.80.48 accept AS-JPCI;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12775 2001:7f8:17::31e7:1 accept AS-JPCI;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12775 5.57.80.225 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12775 2001:7f8:17::31e7:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS31742: SOTACONNECT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31742 5.57.81.210 at 5.57.80.48 accept AS-SOTACONNECT;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31742 2001:7f8:17::7bfe:1 accept AS-SOTACONNECT;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31742 5.57.81.210 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31742 2001:7f8:17::7bfe:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS21321: NETUITY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21321 5.57.80.54 at 5.57.80.48 accept AS21321;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21321 2001:7f8:17::5349:1 accept AS21321;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21321 5.57.80.54 at 5.57.80.48 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21321 2001:7f8:17::5349:1 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2134: PRODUBAN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2134 195.66.238.12 at 195.66.236.158 accept AS-GSVNET;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2134 195.66.238.12 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS8851: EDGETELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8851 195.66.224.93 at 195.66.224.158 accept AS-GCICOM;
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8851 195.66.236.93 at 195.66.236.158 accept AS-GCICOM;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS88551 195.66.224.93 at 195.66.224.158 announce AS-ZEN;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8851 195.66.236.93 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS2110: IEUNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2110 195.66.236.65 at 195.66.236.158 accept AS-BTIRE;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2110 195.66.236.65 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:
remarks:    # AS202222: SHAREDBAND
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202222 195.66.238.216 at 195.66.236.158 accept AS202222;
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202222 195.66.238.216 at 195.66.236.158 announce AS-ZEN;
remarks:    --
admin-c:    RT1337-RIPE
tech-c:     RS24104-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    . ====================================================
remarks:    .
remarks:    . AS13037 is present at:
remarks:    .
remarks:    . IX Manchester http://www.linx.net/
remarks:    . LINX http://www.linx.net/
remarks:    . LoNAP http://www.lonap.net/
remarks:    .
remarks:    . Transit and co-location available at:
remarks:    .
remarks:    . Rochdale
remarks:    . Manchester Telecity
remarks:    . London Telehouse Docklands
remarks:    . Interxion
remarks:    .
remarks:    . Enquiries:
remarks:    .
remarks:    . transit: solutionsales@zen.co.uk
remarks:    . peering: peering@zen.net.uk
remarks:    .
remarks:    . Network Abuse Report: abuse@zen.co.uk
remarks:    .
remarks:    . ====================================================
mnt-by:     ZEN-MNT
created:    2002-09-20T15:36:24Z
last-modified: 2021-03-09T10:42:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZIL1-RIPE
org-name:    Zen Internet Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Sandbrook Park, Sandbrook Way
address:    OL11 1RY
address:    Rochdale
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1706 902000
fax-no:     +44 1706 902005
admin-c:    RT1337-RIPE
admin-c:    ZIRA1-RIPE
admin-c:    RS24104-RIPE
abuse-c:    AR18024-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ZEN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZEN-MNT
created:    2004-04-17T12:24:23Z
last-modified: 2021-03-09T09:28:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Shaw
address:    Zen Internet
address:    Sandbrook Park
address:    Sandbrook Way
address:    Rochdale
address:    OL11 1RY
address:    United Kingdom
phone:     +44 1706 902 000
nic-hdl:    RS24104-RIPE
mnt-by:     ZEN-NOC-MNT
mnt-by:     ZEN-MNT
created:    2019-10-14T09:32:33Z
last-modified: 2019-10-14T09:32:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Tang
address:    Zen Internet
address:    Sandbrook Park
address:    Sandbrook Way
address:    Rochdale
address:    OL11 1RY
address:    United Kingdom
phone:     +44 1706 902 000
fax-no:     +44 1706 902 005
nic-hdl:    RT1337-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-01-17T11:06:19Z
source:     RIPE
mnt-by:     ZEN-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]