| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INIT7 AS13030

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13030
as-name:    INIT7
org:      ORG-ISA1-RIPE
remarks:    Init7 Global Backbone
remarks:    http://www.init7.net/
remarks:
remarks:    Please find our peering details at
remarks:    http://as13030.peeringdb.com/
remarks:
remarks:    We have an open peering policy and would like to peer with
remarks:    you. Please send requests to peering@init7.net.
remarks:
remarks:    NOC: noc@init7.net
remarks:    Abuse: abuse@init7.net
remarks:
remarks:    Looking Glass:
remarks:    http://www.init7.net/looking-glass/looking-glass.php
remarks:
export:     to AS13030:AS-TRANSIT announce AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030:AS-PEERS announce AS13030:AS-INIT7
import:     from AS13030:AS-TRANSIT accept ANY
import:     from AS13030:AS-PEERS accept AS13030:AS-SET:PeerAS
remarks:
admin-c:    ISHM-RIPE
tech-c:     ISIE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INIT7-NOC
created:    2002-09-17T17:36:34Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ISA1-RIPE
org-name:    Init7 (Switzerland) Ltd.
country:    CH
org-type:    LIR
remarks:    For Spam/Abuse, please contact ONLY abuse@init7.net
remarks:    E-mails to other addresses will be IGNORED
address:    Technoparkstrasse 5
address:    CH-8406
address:    Winterthur
address:    SWITZERLAND
phone:     +41443154400
fax-no:     +41443154401
admin-c:    FKU-RIPE
admin-c:    ISNO-RIPE
tech-c:     ISNO-RIPE
abuse-c:    IA7068-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INIT7-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INIT7-NOC
created:    2004-04-17T11:02:40Z
last-modified: 2023-10-11T13:07:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Init Seven Hostmaster-Team
address:    Init7 (Switzerland) AG
address:    Technoparkstrasse 5
address:    CH-8406 Winterthur
abuse-mailbox: abuse@init7.net
phone:     +41 44 315 44 00
fax-no:     +41 44 315 44 01
admin-c:    LIMO-RIPE
tech-c:     ISNO-RIPE
nic-hdl:    ISHM-RIPE
org:      ORG-ISA1-RIPE
mnt-by:     MNT-INIT7-NOC
created:    2003-04-29T21:01:05Z
last-modified: 2018-02-23T16:05:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Init Seven IP Engineering
address:    Init7 (Switzerland) AG
address:    St. Georgen-Strasse 70
address:    CH-8400 Winterthur
abuse-mailbox: abuse@init7.net
phone:     +41 44 315 44 00
fax-no:     +41 44 315 44 01
admin-c:    ISHM-RIPE
tech-c:     LIMO-RIPE
nic-hdl:    ISIE-RIPE
org:      ORG-ISA1-RIPE
mnt-by:     MNT-INIT7-NOC
created:    2003-04-29T21:02:11Z
last-modified: 2024-01-04T07:47:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]