| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBBER AS13023

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13023
as-name:    WEBBER
org:      ORG-WL48-RIPE
import:     from AS8788 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8788 announce AS-WEBBER
import:     from AS29632 action pref=100; accept AS29632
export:     to AS29632 announce AS-WEBBER
remarks:    -= TriAr NET =-
import:     from AS51359 action pref=100; accept AS51359
export:     to AS51359 announce ANY
admin-c:    WEBR-RIPE
tech-c:     WEBR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     WEBBER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-05-28T10:45:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-WL48-RIPE
org-name:    Weber Ltd
country:    UA
org-type:    OTHER
descr:     Weber Ltd
address:    7 Vandy Vasilevskoj str.,
address:    Kiev, Ukraine
phone:     +380 44 2380047
admin-c:    WEBR-RIPE
tech-c:     WEBR-RIPE
abuse-c:    WEBR-RIPE
mnt-ref:    WEBBER-MNT
mnt-by:     WEBBER-MNT
created:    2009-10-13T08:45:46Z
last-modified: 2022-12-01T16:59:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WEBBER NOC
address:    Webber Ltd
address:    207, 7 V.Vasylevskoj str,
address:    03055, Kiev, Ukraine
phone:     +380 44 2380047
fax-no:     +380 44 2380047
abuse-mailbox: admin@webber.net.ua
admin-c:    VY207-RIPE
admin-c:    AAA58
admin-c:    MT6561-RIPE
tech-c:     VY207-RIPE
tech-c:     AAA58
tech-c:     MT6561-RIPE
nic-hdl:    WEBR-RIPE
mnt-by:     WEBBER-MNT
created:    2003-06-03T14:50:37Z
last-modified: 2014-04-15T11:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]