| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.235.4.196 (lg) / ec2-54-235-4-196.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36eb:4c4::36eb:4c4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VDATA AS13009

aut-num:    AS13009
as-name:    VDATA
org:      ORG-VL5-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS5552 accept AS5552
import:     from AS199379 accept AS199379
import:     from AS8419 accept AS8419
import:     from AS15845 accept AS15845
import:     from AS2818 accept AS2818
import:     from AS5462 accept AS5462
import:     from AS8068 accept AS8068
import:     from AS203317 accept AS203317
export:     to AS203317 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS199379 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS15845 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS3356 announce AS-REDCENTRIC
export:     to AS174 announce AS-REDCENTRIC
export:     to AS5552 announce ANY
export:     to AS8419 announce ANY
export:     to AS2818 announce AS13009
export:     to AS5462 announce AS13009
export:     to AS8068 announce AS13009
remarks:    Redcentric has an open peering policy.
remarks:    Email peering@redcentricplc.com to arrange peering.
remarks:    ====================================================
remarks:    24*7 Support: +44 (0)345 1207070
remarks:    Abuse matters to: abuse@redcentricplc.com
remarks:    Corporate info: http://www.redcentricplc.com
remarks:    ====================================================
admin-c:    SC1355-RIPE
tech-c:     SC1355-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SH11636-RIPE
tech-c:     DM5875-RIPE
mnt-by:     VDATA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-06-01T13:44:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VL5-RIPE
org-name:    VData Ltd
org-type:    LIR
address:    Nidderdale House , Beckwith Knowle , Otley Road
address:    HG3 1SA
address:    Harrogate
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1423850000
fax-no:     +44 1423 858855
abuse-c:    AR17981-RIPE
admin-c:    JT5167-RIPE
admin-c:    DM5875-RIPE
admin-c:    SC1355-RIPE
admin-c:    RAfI1-RIPE
admin-c:    SW1875-RIPE
mnt-ref:    VDATA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VDATA-MNT
created:    2004-04-17T12:23:23Z
last-modified: 2017-07-26T12:05:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Darren Marshall
address:    Redcentric Plc
address:    Central House
address:    Beckwith Knowle
address:    Harrogate, HG3 1UG
address:    GB
mnt-by:     VDATA-MNT
phone:     +44 (0)845 1207070
nic-hdl:    DM5875-RIPE
remarks:
remarks:    Abuse reports to abuse@redcenticplc.com
remarks:    No action is taken on abuse reports sent to RIPE admins.
remarks:
created:    2005-04-01T14:37:45Z
last-modified: 2016-03-11T10:44:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sean Cavenay
address:    Redcentric Plc
address:    Commensus House
address:    3 - 5 Worton Drive
address:    Reading
address:    RG2 0TG
address:    GB
phone:     +44 (0)845 1207070
nic-hdl:    SC1355-RIPE
created:    2002-12-18T11:10:42Z
last-modified: 2014-11-20T14:14:02Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     VDATA-MNT

person:     Simon Hebel
address:    Intechnology
address:    Central House
address:    Beckwith Knowle
address:    Harrogate, HG3 1SA
address:    GB
phone:     +44 (0)845 1207070
nic-hdl:    SH11636-RIPE
mnt-by:     VDATA-MNT
created:    2013-05-16T14:19:21Z
last-modified: 2013-05-16T14:28:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]