| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FESU_AS AS12999

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12999
as-name:    FESU_AS
descr:     Autonomous system
import:     from AS21105 accept ANY
import:     from AS15913 accept ANY
import:     from AS12332 accept AS12332
import:     from AS3267 accept ANY
export:     to AS21105 announce AS12999
export:     to AS15913 announce AS12999
export:     to AS12332 announce AS12999
export:     to AS3267 announce AS12999
org:      ORG-FESU1-RIPE
admin-c:    AU62-RIPE
tech-c:     AYT3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FESU-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-05-12T13:58:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-FESU1-RIPE
org-name:    State Educational institution for High professional education 'Far Eastern State University'
org-type:    OTHER
address:    8 Sukhanova, Vladivostok,
address:    Primorsky Krai, 690950
abuse-c:    AR23676-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2010-06-07T07:53:19Z
last-modified: 2014-11-17T16:31:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Yu Umnikov
address:    Far Eastern State University
address:    12, Mordovtseva st, room 228,
address:    Vladivostok, Russia
phone:     +7 423 2407913
fax-no:     +7 423 2407853
nic-hdl:    AU62-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T15:28:07Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Yu Taupek
address:    Far Eastern State University
address:    12, Mordovtseva st, room 228,
address:    Vladivostok, Russia
phone:     +7 423 2407913
fax-no:     +7 423 2407853
nic-hdl:    AYT3-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-04T10:24:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]