| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TVKWSM-AS AS12985

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12985
as-name:    TVKWSM-AS
org:      ORG-WSM1-RIPE
remarks:    https://www.peeringdb.com/asn/12985
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS12985
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS12985
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS12985
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS12985
admin-c:    SW2898-RIPE
tech-c:     SW2898-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TVKWSM-MNT
created:    2011-03-31T10:54:35Z
last-modified: 2019-09-25T11:33:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-WSM1-RIPE
org-name:    TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
org-type:    OTHER
address:    ul. Andrzeja Struga 1
address:    98-300 Wielun, Poland
abuse-c:    TA5653-RIPE
phone:     +48438439350
fax-no:     +48438439369
tech-c:     SW2898-RIPE
admin-c:    SW2898-RIPE
mnt-ref:    TVKWSM-MNT
mnt-by:     TVKWSM-MNT
created:    2011-03-24T09:15:25Z
last-modified: 2016-10-07T19:26:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Szymon Wyrembak
address:    Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa
address:    ul. Andrzeja Struga 1
address:    98-300 Wielun
address:    Poland
phone:     +48438439379
fax-no:     +48438439383
nic-hdl:    SW2898-RIPE
mnt-by:     SW25074-MNT
created:    2011-03-01T07:28:10Z
last-modified: 2011-03-23T11:48:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]